11. 1. 2021

Nehodovost v Moravskoslezském kraji za rok 2020

Vzhledem k epidemiologické situaci letos neproběhla tisková konference, jak bylo zvykem a tudíž přinášíme krátké shrnutí nehodovosti a nastínění priorit dopravní policie pro rok letošní v tiskové zprávě, spolu s přiloženou prezentací. Jako v celé republice došlo také v našem kraji k poklesu nehodovosti a to o 10,27%.

Na snížení nehodovosti a poklesu v dalších základních ukazatelích a také činnosti policistů se podílelo vyhlášení nouzového stavu a s tím související omezení volného pohybu, cestování a zavádění hygienických opatření.

Ze statistických ukazatelů roku 2020 vyplývá, že na našich silnicích zemřelo v roce 2020 o 15 osob méně (38), než tomu bylo v roce uplynulém (53). Pokles se projevil také u lehce zraněných osob (-369) a nehod, kdy byl viník pod vlivem alkoholu (-8) a drog (-5). Nárůst o čtyři byl u těžce zraněných osob (154).

Celkem došlo za rok 2020 k 9 197 nehodám, což je o 1 053 méně, než v roce předchozím.

Nejvíce osob zemřelo na našich silnicích v červenci a to sedm osob, v únoru a listopadu čtyři osoby.

Hlavní příčinou dopravních nehod stále zůstává způsob jízdy, následují nedání přednosti v jízdě a nepřiměřená rychlost.

Nejtragičtější den na silnicích Moravskoslezského kraje byl pátek 3. července 2020, kdy zemřely při nehodách čtyři osoby. K nejvyššímu počtu usmrcených za rok došlo v okrese Frýdek-Místek (14), poté následovaly shodně Opava a Karviná (6).

Z nejohroženějších účastníků silničního provozu přišlo o život osm chodců, šest cyklistů a pět motocyklistů.

Zaměříme-li se na vývoj nehodovosti v jednotlivých okresech, tak i zde se pokles odráží, vyjma jednoho (Karviné). Nechvalné prvenství v rámci Moravskoslezského kraje zaujímá Ostrava, kde došlo ke 2 669 dopravním nehodám, následuje okres Frýdek-Místek s celkovým počtem dopravních nehod 1561. V závěsu je Karviná, kde se událo 1 513 nehod, což je o 14 více než loni. V Opavě se bouralo v 1 331 případech, v Novém Jičíně evidujeme 1 216 a nejnižší počet 907 nehod byl jako každoročně v okrese Bruntál.

Co se týká činnosti moravskoslezských policistů, kromě běžného výkonu služby, realizovali v průběhu roku také přes šest desítek dopravně-bezpečnostních akcích, při kterých zjistili 96 216 přestupků a celkem uložili příkazem na místě částku přesahující 44 milionů korun. Při silničních kontrolách bylo 3 177 řidičů pod vlivem návykových látek. Dále bez jednoho v 19 tisících případech telefonovali řidiči za jízdy, což je o 234 případů více, než v roce 2019.

Od října 2020 zahájilo provoz detašované pracoviště Dálničního oddělení Ostrava se sídlem v Nošovicích. Policisté monitorují provoz na dálnici D48.

Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se budou zaměřovat letošní rok nejen na priority celorepublikové, ale budou pokračovat také v nastavených prioritách našeho kraje, kterými jsou užívání telefonu za jízdy, způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.

 

Zboží nehodlali zaplatit

 V neděli 10. ledna odpoledne běhen necelé hodiny pracovníci ostrahy jedné z ostravských prodejen zadrželi dva mladé muže, kteří se pokusili „nakoupit bez zaplacení“. V prvém případě si dvacetiletý muž schoval pod oděv dvě láhve alkoholu v celkové hodnotě téměř 700 korun. Poté, co bez zaplacení prošel pokladní zónou, byl zadržen pracovníkem bezpečnostní služby. Alkohol byl předmětem zájmu také osmadvacetiletého muže. Ten odcizil sice pouze jednu láhev ceněnou na necelých 140 korun, ale po zadržení její obsah částečně zkonzumoval. Jelikož oba muži byli za obdobnou trestnou činnosti v minulosti již odsouzeni, jsou podezřelí ze spáchání úmyslného trestného činu krádeže. Vzhledem k nouzovému stavu, který je v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivého koronaviru v současnosti vyhlášen, hrozí oběma trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice