12. 6. 2020

Řidič s vysloveným zákazem řízení zapříčinil dopravní nehodu v obci Štramberk

Patnáct minut po patnácté hodině odpolední 11. června 2020 řídil 36letý muž z Novojičínska po ulici Dolní Bašta v obci Štramberk osobní motorové vozidlo tovární značky BMW, a to ve směru na obec Rybí, přičemž nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Peugeot 607, které řídil 43letý muž ze Šumperska. Ten vlivem vzniklé situace přibrzdil, aby v úseku zúžené komunikace dal přednost protijedoucímu vozidlu a v té chvíli prvně jmenovaný muž do něj zezadu narazil. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na několik tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně. Lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že 36letý muž z Novojičínska má rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu letošního roku a tudíž celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Požár traktoru v obci Jeseník nad Odrou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že mezi dvacátou hodinou večerní 9. června a pátou hodinou ranní 10. června letošního roku byl v obci Jeseník nad Odrou, v části Blahutovice spáchán přečin poškození cizí věci. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak v uvedené noční době doposud neznámá osoba mohla v areálu zdejšího statku zapříčinit požár zde zaparkovaného traktoru tovární značky Zetor, kdy ohořením tohoto pracovního stroje vznikla poškozenému místnímu 43letému muži celková hmotná škoda na majetku ve výši 250 tisíc korun. Na místě činu provedli šetření nejen novojičínští policisté, kriminalisté a hasiči, ale také specialisté z kriminalistické techniky. Policejní služební pes vycvičený na vyhledávání akcelerantů hoření označil vznik požáru na místě u pravého předního kola traktoru. Závada na elektroinstalaci byla vyloučena, rovněž tak samovznícení je velmi nepravděpodobné a novojičínští policisté a kriminalisté nadále zjišťují, zda k požáru došlo úmyslným jednáním a tedy cizím zaviněním, případně z nedbalosti nebo nešťastným a neopatrným jednáním a chováním nějaké osoby.

 

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Rybí

Policejní hlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu byla okolo dvaadvacáté hodiny večerní 10. června letošního roku přivolána na katastr obce Rybí, kde řidič osobního motorového vozidla tovární značky Ford Focus měl způsobit dopravní nehodu. Jak bylo na místě zjištěno, tak 33letý muž z Nového Jičína řídil automobil ve směru od Nového Jičína na obec Příbor, přičemž vyjel vpravo mimo vozovku do rozestavěné části komunikace a zde nárazem poškodil elektroinstalaci signalizačních světel přenosného dopravního zařízení. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika tisících korunách. Jak bylo odborným měřením dechovými zkouškami prokázáno, tak 33letý muž řídil vůz v silně podnapilém stavu, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,2 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Již nyní je shora uvedený muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice