13. 1. 2020

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

Policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje se v průběhu uplynulého týdne, tedy od 6. ledna do 10. ledna 2020, také zapojili do vyhlášené celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových i nemotorových vozidel v souvislosti s možným požíváním alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek či jedů před jízdou nebo během řízení dopravního prostředku.

Celého opatření se v uvedené době zúčastnilo okolo 800 policistů z dopravní i pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze speciální pořádkové jednotky v rámci ostravského krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 2.671 účastníků silničního provozu (řidiči dvoustopých či jednostopých motorových i nemotorových vozidel a chodci), přičemž bylo zjištěno 616 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 602 případů porušení zákona a 14 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 8 účastníků silničního provozu (6x přestupkové jednání, 2x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče bylo prokázáno 6 případů.

Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo nepoužití bezpečnostních pásů (19x), překročení stanovené rychlosti jízdy (30x) a nevyhovující technický stav vozidla (50x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených akcí. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice