14. 4. 2022

Velikonoce….

Od dopravních akcí si účastníci silničního provozu rozhodně „neodpočinou“. Od dnešního dne do pondělí bude probíhat v celé republice, tedy i v našem kraji, dopravně bezpečnostní akce „Velikonoce“. Policisté budou na stanovištích zejména v místech s vyšším dopravním zatížením nebo v turisty vyhledávaných lokalitách, rovněž na rizikových místech z hlediska dopravně bezpečnostní situace.

Policisté se zaměří na kontrolu dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy, dodržování zákazu držení při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a ostatní dopravní pravidla a předpisy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice