17. 1. 2024

Výzva do tisku k tonoucímu muži

V souvislosti s šetřením okolností tonutí muže v řece Ostravici poblíž soutoku s řekou Morávkou ve Frýdku-Místku, ke kterému došlo dne 27. prosince 2023, se kriminalisté obrací na dívky, které se měly poblíž místa nacházet. Ty měly následně přinést policistům oblečení tonoucího muže. Proto žádáme dívky, aby se kriminalistům samy přihlásily, případně uvítáme informace vedoucí k jejich ztotožnění. Současně se obracíme také na případné svědky události, kteří před příjezdem záchranných složek byli na místě a mohli tak vidět to, co předcházelo samotnému tonutí muže, aby se i oni přihlásili kriminalistům. Ty můžete kontaktovat na telefonních číslech 974 732 338 nebo 974 732 323, případně na emailu fm.uo@pcr.cz. Samozřejmě své poznatky můžete hlásit také na bezplatné telefonní lince 158. Za spolupráci předem děkujeme.

 

Dva případy mravnostního charakteru, oběťmi jsou děti

Dětským obětem trestné činnosti, jakožto zvlášť zranitelným obětem, přináleží mimořádná pozornost. Ta se jim dostává primárně díky našim specialistům z pracovní skupiny „Mravnost“. Kriminalisté z této skupiny jsou průřezově z celého kraje, působí na krajském ředitelství (které je koordinátorem), v rámci všech územních odborů našeho kraje a na Městském ředitelství policie Ostrava. Je jim vlastní vskutku efektivní práce na mravnostních deliktech, a to nejen při objasňování a vyšetřování, ale také při odhalování skutků. Kriminalisté pracují s ohledem na charakter případů velmi citlivě, empaticky, současně s vysokou mírou odbornosti a profesionality.

Policisté z odboru obecné kriminality krajského ředitelství obvinili ženu, která měla získávat peníze zajišťováním dvou dívek mladších 18 let pro muže poptávající sexuální služby. Trestně stíhají také muže, který měl svou nezletilou přítelkyni znásilnit, získat za sexuální službu, kterou poskytla jinému muži, drogu a tuto ji dokonce aplikovat.

  • Kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi a přečinu ohrožování výchovy dítěte 40letou ženu z Ostravy, která měla získávat peníze díky desítkám útěků 17leté dívky a v jednom případě útěku 15leté dívky z výchovného ústavu. Dívky totiž u ženy v době útěku pobývaly a souhlasily, že jí vypomohou v její tíživé finanční situaci, a to poskytováním sexuálních služeb za úplatu. Žena tak měla vyhledávat muže, kteří poptávali sexuální služby, a dívky jim nabízet. Obě jí pak odevzdávaly převážnou část peněz od klientů, jednalo se řádově o tisícikoruny. Obviněné ženě hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody.
  • Ve druhém případu měl 20letý muž z Ostravy dívce mladší 15 let, řekněme jeho přítelkyni, opakovaně nabízet a aplikovat pervitin. Drogy, které sám užíval, měl získat například i za dojednání sexuální služby, kterou nezletilá poskytla na jeho pokyn jinému muži. Drogy měl rovněž distribuovat jiným osobám. Kriminalisté muži dále kladou za vinu, že měl mít s dívkou i přes její věk pohlavní styk, někdy i nedobrovolný, vynucený násilím. Muž si od kriminalistů vyslechl obvinění ze zvlášť závažných zločinů znásilnění, pohlavního zneužití, obchodování s lidmi a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále pak z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Muž, který byl jako mladistvý pro trestnou činnost mravnostního charakteru odsouzen, je stíhán vazebně a hrozí mu až patnáctiletý trest odnětí svobody.

Za objasněním obou případů, u nichž je společným jmenovatelem latence, stojí profesionální práce kriminalistů, kteří získali a zadokumentovali v krátké době komplexní informace, na základě kterých bylo po vyhodnocení reálné muže i ženu obvinit. Kriminalisté spolupracovali se znalci a rovněž s odbornými lékaři. Vzhledem k věku dívek a charakteru jednání obviněných získávali kriminalisté informace velmi citlivým způsobem a prim hráli právě specialisté na práci se zvlášť zranitelnými oběťmi z již zmíněné pracovní skupiny „Mravnost“.Výše popsaná jednání vůči osobám mladším 18 let jsou v rozporu se zákony, způsobilá ohrozit jejich rozumový, citový nebo mravní vývoj. Pokud kdokoliv zjistí informace o zneužívání dětí nebo jiné trestné činnosti na nich páchané, nechť kontaktuje policisty, možno také na bezplatné lince 158. Rodiče, nebo obecně dospělí, by měli s dětmi na dané téma hovořit, zajímat se o ně a znát je.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice