17. 6. 2014

Zbraňová amnestie

Doposud odevzdali lidé na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Nový Jičín pět kusů střelných zbraní v souladu se zněním zákona č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, (zákon o zbraních). Dvě dlouhé lovecké zbraně, výměnnou hlaveň a dva kusy krátkých zbraní – pistolí. Většinou lidé neuvádějí, od koho zbraně mají ani odkud pocházejí. Zbraně, které odevzdali, chtějí získat legálně nazpět a legálně je užívat. Což jim tato novela zákona umožňuje po provedení nezbytných úkonů. Zbraně budou odeslány na balistickou expertízu, kde se bude zjišťovat, zda nebyly v minulosti použity při spáchání trestného činu. Pokud bude chtít vlastník zbraň užívat ke střelbě, musí odevzdaná zbraň projít Českou státní zkušebnou. Ten kdo zbraň odevzdal, je považován za vlastníka zbraně, kdy takovou zbraň může zaregistrovat na své jméno v případě, že je držitelem platného zbrojního průkazu, nebo jí prodá. Pokud se jí zřekne, stane se vlastnictvím státu. „Osoby, které mají v držení zbraň nebo střelivo bez příslušného povolení, je mohou v období od 1. července do 31. prosince 2014 oproti potvrzení dobrovolně odevzdat na kterékoli policejní služebně aniž by jim hrozilo trestní stíhání (tzv. amnestie na úseku zbraní a střeliva)“.

odevzdané zbraně během amnestie v Novém Jičíně (1) odevzdané zbraně během amnestie v Novém Jičíně (2) odevzdané zbraně během amnestie v Novém Jičíně (4)

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice