17. 9. 2014

Právní odpovědnost dětí

Také pro letošní školní rok 2014-2015 připravili společně novojičínští policisté s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Novém Jičíně sérii preventivních seminářů.  Školami oblíbený projekt tak pokračuje i v letošním roce. Cílovou skupinou jsou děti osmých tříd základních škol okresu Nový Jičín. Semináře jsou zaměřené na poskytnutí informací v oblasti práv a povinností dětí ve věku blízkém 15let života. Jednotlivé školy v okrese byly obeslány s nabídkou konání seminářů v pevně stanovených termínech a místě, tedy v sále budovy policie Územního odboru na ul. Svatopluka Čecha 11 v Novém Jičíně. Gestorem je Policie ČR Skupina tisku a prevence a OSPOD (por. Mgr. Petr Gřes a Miroslava Scholze, Dis). 
Obsahem seminářů je seznámení dětí s úkoly a oprávněními policie a OSPOD ve vztahu k protiprávnímu jednání dětí a mládeže, práva a povinnosti osob mladších 18 let (etika-morálka, výchova, školní řád, přestupkové a trestní jednání a odpovědnost za tyto činy, tresty a výchovná opatření, odpovědnost rodičů), kazuistika a rozbor jednotlivých situací (co se stane když – v rovině záškoláctví, užívání a zneužívání alkoholu a návykových látek, krádeží, ubližování na zdraví, poškozování majetku,…….).

Termíny konání: vždy středy od 08:30 hod. a 10:30 hod., ve dnech 1. a 15. října 2014, 5. a 19. listopadu 2014, 3. a 17. prosince 2014, 7. a 21. ledna 2015, 4. a 18. února 2015, 4. a 18. března 2015, 1.,15. a 29. dubna 2015, 13. a 27. května 2015

Kontaktní a přihlašovací údaje:
por. Mgr. Petr Gřes , tel. 602 161 739, email. krpt.pis.nj@pcr.cz

odpovědnost dětí 013 (2) odpovědnost dětí 013 (4) odpovědnost dětí 013 (5)

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice