22. 9. 2020

ROADPOL

Ve dnech 14. – 18. září 2020 se policisté Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje zúčastnili plánované a předem připravené dopravně bezpečnostní akce v rámci spolupráce s mezinárodní dopravně bezpečnostní akcí s názvem „ROADPOL“, která byla převážně zaměřena na řidiče motorových vozidel v souvislosti s plným věnováním se řízení automobilu, se sledováním situace v silničním provozu a hlavně se zjišťoval a kontroloval možný nesprávný způsob jízdy řidičů a důsledné dodržování zákazu držet v ruce (či jiným způsobem) telefonní přístroj nebo jiné hovorové a záznamové zařízení, a to v průběhu jízdy řidičů dopravních prostředků.

Téměř celého týdenního opatření se zúčastnilo na devět stovek policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů a z obvodních oddělení v rámci moravskoslezského Krajského ředitelství Policie České republiky.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno 5.155 účastníků silničního provozu, přičemž bylo zjištěno 1.244 dopravních přestupků. Blokovou pokutou na místě bylo vyřešeno 1.171 případů porušení zákona a 73 skutků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření.

Počet spáchaných přestupků s označením „držení hovorového zařízení řidičem při jízdě“ je vykázán v počtu 452 skutků a držení jiného hovorového nebo záznamového zařízení ve 3 případech (sledování TV či DVD v mobilu, tabletu nebo notebooku). Kontrolovaly se také i možné přestupky s označením „špatná jízda v jízdních pruzích“ a těch bylo 108.

Porušení rychlosti jízdy, tedy překročení stanovené rychlosti vozidla v daném úseku bylo zjištěno u 125 řidičů. Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami vyzněly pozitivně na přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 21 účastníků silničního provozu (15x přestupkové jednání, 6x přečin ohrožení pod vlivem návykové látky) a provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče bylo prokázáno 19 případů.

Mezi další hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo nepoužití bezpečnostních pásů (122x), nepoužití zádržného systému u dětí (10x) a nevyhovující technický stav vozidla (77x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice