23. 9. 2020

Nález nevybuchlé munice z období 2. světové války v lese u obce Bolatice

Několik minut po třinácté hodině odpolední 22. září 2020 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 telefonicky oznámil 35letý muž z Opavska, že před chvíli v lesním porostu mezi obcemi Chuchelná a Bolatice našel nějaký kovový předmět, který vypadá jako minuce. Na místo se ihned dostavili a okolí nálezu zajistili službu konající policisté z příslušného Obvodního oddělení v Kravařích, a to až do příjezdu policejního specialisty z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento policejní pyrotechnik si poté převzal, na místě odborně zneškodnil a k úplnému znehodnocení odvezl torzo dělostřelecké miny ráže 120 mm, pocházející z období 2. světové války.

Objasnění vloupání do stavební buňky na katastru obce Bílov

V těchto dnech policisté z bíloveckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 18letému muži z Karvinska, neboť tento se měl na podkladě všech doposud zjištěných skutečností okolo dvacáté hodiny večerní 19. září letošního roku vloupat do uzamčené stavební buňky na katastru obce Bílov, a to po předchozím vypáčení visacích zámků dveří. Následně odcizil elektrickou pilu, kanystr s benzínem a dvě úhlové brusky, čímž místnímu poškozenému 46letému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 6 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru i nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci v úzké spolupráci se svými novojičínskými kriminality. Případná další obdobná trestná činnost 18letého muže je nadále v procesu dokazování.

Novojičínský recidivista zcizoval zboží v kopřivnickém supermarketu

Policisté z kopřivnického Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 30letý muž z Novojičínska mohl několik desítek minut před dvaadvacátou hodinou večerní 20. září letošního roku odcizit v supermarketu na ulici Štefánikové v Kopřivnici zboží v celkové hodnotě 27 korun. Zmrzlinu a těstoviny si uschoval do kapsy bundy a následně prošel bez úhrady tohoto zboží přes pokladní zónu, kde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny. Následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce, kdy lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců, se zkušební dobou do konce května roku 2021. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů a zjišťuje se, zda se 30letý muž nedopustil i další obdobné trestné činnosti majetkového charakteru.

Zajištění silně podnapilého muže na protialkoholní záchytné stanici k vystřízlivění

Ve třináct hodin odpoledne 20. září 2020 bylo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 anonymně oznámeno, že na chodníku před jedním z domů na ulici České v Kopřivnici leží neznámý muž, který je s největší pravděpodobností v silně podnapilém stavu. Na místo byla ihned vyslána službu konající kopřivnická policejní hlídka, kdy bylo zjištěno, že opravdu na zemi leží 30letý muž z Novojičínska, který se bezprostředně u silnice válí po chodníku, nereaguje na výzvy policistů, nekomunikuje s nimi a není schopen chůze ani pohybu. Následná orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní výsledky s hodnotami přes 3,8 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o dodání shora uvedeného muže na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v prošetřování pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a na úseku přestupku proti veřejnému pořádku.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního vozu v Novém Jičíně

Pár minut před devatenáctou hodinou podvečerní 21. září 2020 službu konající policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Obránců Míru v Novém Jičíně, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot 307, a to 43letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž je pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,2 promile alkoholu v dechu a dále bylo lustracemi v dostupných evidencích prokázáno, že v současné chvíli má rozhodnutím Městského úřadu v Bruntále vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do konce června roku 2021. Shora jmenovaný řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholu před jízdou doznal a na výzvu policistů se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je celá záležitost nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Kontrola silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Příbor

V těchto dnech novojičínští policisté zahájili úkony trestního řízení vedoucí k řádnému objasnění a k prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 57letý muž z Novojičínska spáchal chvíli po deváté hodině ranní 22. září tohoto roku na ulici Místecké v obci Příbor přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Tato skutečnost byla zjištěna při běžné silniční kontrole ze strany policejní hlídky z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně, kdy při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën Berlingo, který řídil shora uvedený muž. Odborným měřením dechovými zkouškami byly výše jmenovanému 57letému muži naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,4 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice