26. 4. 2013

Výzva svědkům

Pokus vloupání do čerpací stanice v Životicích u Nového Jičína prověřujeme zatím bez bližších informací k možnému pachateli. K události došlo ve středu 24. 4. 2013 krátce před půlnocí. Pachatel rozbil skleněnou výlohu čerpací stanice. Dovnitř však nevnikl. Předpokládáme, že byl vyrušen náhodným svědkem. Z toho důvodu se obracíme na veřejnost o poskytnutí informací k možnému pachateli. V případě poznatků volejte na linku 158.

 

Prověřujeme požár stodoly v Příboře

Včerejšího dne 25. 4. 2013, krátce před půl šesté odpoledne, jsme začali prověřovat zahoření objektu stodoly Hájově. Po úplném dohašení budeme společně s hasiči ohledávat požářiště z důvodu zjištění možné příčiny.  Přesná příčina vzniku požáru není doposud známa. Majiteli vznikla předběžná škoda ve výši téměř 100tisíc korun.

 

Objasněné případy

Vloupání to vozidla

Začátkem měsíce dubna letošního rok oznámil majitel auta z Příbora, že mu jej někdo vykradl. Pachatel vnikl dovnitř vozu po překonání zámku dveří. Zaparkovaný automobil prohledal, odcizením a poškozením vozidla způsobil majiteli škodu přesahující 5 tisíc korun. Z provedené krádeže je důvodně podezřelý 23letý mladík ze Štramberka. Jeho jednání není ojedinělé. Prověřujeme jej z další trestné majetkové činnosti.

 

Ukrad bundu

Další ze série své trestné činnosti rozšířil 22letý zloděj z Nového Jičína. V pátek 19. dubna odcizil z prodejny v Novém Jičíně bundu, kterou ukryl pod své oblečení a bez placení prošel kolem pokladny. Obsluhou však byl zadržen a předán policistům. Ačkoli se jednalo o odcizené zboží v hodnotě 600,-Kč, vzhledem k jeho pokračující trestné činnosti jsme překvalifikovali toto přestupkové jednání na přečin krádež.  Jeho soustavné páchání trestné činnosti ukončí snad až rozsudek a umístění do vězení.

 

Neoprávněné odběry el. energie

V těchto dnech prověřujeme další z mnoha případů krádeží elektrické energie. Stejně jako v jiných případech se majitelé bytu a domu neoprávněným zásahem do elektrické sítě připojili mimo měřící zařízení na rozvodnou síť. Muž v Příboře spojil vodiče mimo elektroměr a v době minimálně od konce roku 2011 do současnosti odebíral elektřinu v bytě k běžnému užívání. Další muž ve Skotnici, majitel rodinného domu, na začátku loňského roku 2012 přemostil hlavní přívod, který svedl do sklepa domu a pomocí samostatného rozvodu napojil k odběru celý svůj dům. Také on odebíral elektrickou energii neoprávněně až do současnosti. Ve všech případech prověřujeme jednání pachatelů s podezřením ze spáchání přečinu krádež.

 

Rozebírali a kradli oplocení

Dva muže ve věku 40 a 30let z Havířova prověřujeme pro podezření z přečinu krádež. V měsíci lednu jsme je zadrželi při krádeži železného oplocení v bývalém vojenském areálu v Bartošovicích. Původně jsme věc řešili jako přestupek proti majetku. Vzhledem k vyčíslení škody poškozenou fimou jsme věc překvalifikovali na přečin krádeže. Jednáním pachatelů měla firmě vzniknout škoda ve výši více jak 25tisíc korun.

 

Kradl kabely a měděné svody

Od měsíce března letošního roku minimálně ve třech případech odcizil 20letý muž z Nového Jičína elektrické kabely. Jednou odcizil kabel z areálu firmy a ve dvou případech vnikl na pozemek rodinných domů v Novém Jičíně. Odcizené kabely vypaloval a odevzdával do sběrných surovin. Podezřelého prověřujeme také z dalších krádeží měděných svodů z budovy v Šenově u Nového Jičína a krádeží kabelů z areálu elektro firmy. Tohoto jednání se měl dopouštět společně s dalším pachatelem.

 

Sebevraždy mladých lidí

V loňském roce jsme prověřovali 32 případů sebevražd, v letošním roce již 8 těchto událostí. Vloni nás překvapilo, že se věk nešťastníků stále snižuje. Vyšetřovali jsme případy skoků pod vlak, oběšení, ale také použití střelné zbraně. V letošním roce to byly případy pokusů skoků z oken. Ze strany studentů, zdravotnické Mendelovy střední školy z Nového Jičína, vyvstal požadavek uspořádat seminář na toto téma. Jelikož máme vzájemnou výbornou spolupráci v oblasti prevence, požadavku jsme vyhověli a připravili pro ně seminář na téma „Sebevraždy mladých lidí“. Studenty nejvíce zajímalo jak se zachovat v případech, když se setkají s osobou mající snahu svůj život ukončit sebevraždou, jak danou věc řešit a na koho se obrátit. V pondělí 22. dubna v prostorách Územního odboru Policie Nový Jičín, přiblížil policejní psycholog kpt. PhDr.Bc. Lubomír Češek, studentům danou problematikou. Ve dvou hodinových blocích získali informace pro své následující pracovní zaměření ale i pro život. Získali informace o možných příčinách, pohnutkách, projevech a samotných způsobech dokonaných i demonstrativních sebevražd. „V posledním obdobním se setkáváme s případy mladých lidí, kteří přistupují k tomuto konečnému řešení. Z důvodu životních nezkušeností a neschopnosti řešit své problémy, přikročí k sebe zabití. Mnohdy se však jedná pouze o demonstrativní jednání. Z jejich strany je to poslední impulz jak upozornit své nejbližší okolí, že není něco v pořádku. Svou roli zde hraje psychika, návykové látky, ekonomická situace a mezilidské vztahy.“ Každý případ vyšetřujeme velice důkladně, abychom vyvrátili možné cizí zavinění. Ne vždy se nám podaří zjistit pohnutky, které je k tomuto jednání vedly. Těch důvodů je mnoho. Zdravotní stav, dlouhodobá nezaměstnanost, finanční problémy, vyčerpanost a životní útrapy, které již nebyli schopni snášet.  Většina námi vyšetřovaných sebevražd byla v blízkosti jejich obydlí.  Jsou mezi nimi i případy kdy nešťastníci skončili svůj život na odlehlých místech bez lidí.“ „Vyšetřovali jsme také případ, na který nás upozornil jeden mladý muž, kdy vycítil, že v internetové komunikaci není s jeho protějškem z druhého konce republiky něco v pořádku. Vyrozuměl nás, mladíka jsme vyhledali a jeho problém se podařilo řešit bez ztráty jeho života.“

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice