26. 8. 2016

 

Současný fenomén tzv. antistresových omalovánek pro dospělé nyní rozšířily motivy kreseb s policejní tématikou. Příznivci tohoto způsobu relaxačních aktivit naleznou unikátní kresby v publikaci moravskoslezské policie. Podobu omalovánek pro dospělé tak například dostal projekt určený mladistvým i pedagogům, informující o rizicích spojených s užíváním omamných a psychotropních látek s názvem „Bereš? Zemřeš!“ Grafické zpracování však získaly i projekty pro veřejnost – „Řídím bez opice“ (určený řidičům), „Kdo s koho“ (prevence majetkové trestné činnosti) i „Policejní pohádky.“ Autorkou Policejních antistresových omalovánek je paní Šárka Nogová, která ilustrovala i velmi dětmi a učiteli oblíbené „Policejní pohádky.“ Tato kniha moravskoslezské policie je aktuálně distribuována z Moravskoslezského kraje na další krajská ředitelství a bude proto dostupná v novém školním roce pro školy a školky na celém území republiky. K dispozici je nyní již ve Zlínském, Olomouckém i Jihomoravském kraji. Kniha byla pořízena v nákladu 14 500 kusů. A před zahájením nového školního roku lze znovu připomenout, že veškeré informace o preventivních aktivitách a projektech moravskoslezské policie, včetně nabídky besed a přednášek pro každou cílovou skupiny na jednotlivá témata lze najít také na internetu v odkazu „Prevence“ na https://www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj-odkazy-prevence.aspx. Během uplynulého školního roku policisté v Moravskoslezském kraji zrealizovali na školách více jak pět set besed a oslovili tak přes třináct tisíc žáků a studentů. Nejčastějšími tématy besed pak byla vlastní bezpečnost, trestní odpovědnost, rizika virtuální komunikace a kyberšikany, problematika drog či dopravní výchova.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice