27. 9. 2019

 Pyrotechnická služba letos oslaví významné výročí – 80 let policejní pyrotechniky (1939-2019)

Policejní pyrotechnici vykonávají činnost pod hlavičkou celorepublikového útvaru – Pyrotechnické služby Policie České republiky. Jejich hlavní náplní je likvidace nálezů výbušnin a munice, likvidace nástražných výbušných zařízení, provádění znaleckých činností v rámci odhalování trestné činnosti, školící, výcviková a v neposlední řadě také výzkumná činnost. V oblasti Moravskoslezského kraje nejčastěji potkáte pyrotechniky Pyrotechnické služby Policie České republiky – z expozitury dislokované ve Frýdku-Místku, jejichž hlavní náplní je likvidace nalezených výbušnin a munice.  

 

Několik set výjezdů ročně; nálezy lze vážit na tuny

Šestici „frýdeckomísteckých“ pyrotechniků velí mjr. Mgr. Marek Němec. „Naše expozitura operuje zejména v oblasti Moravskoslezského kraje, avšak zasahujeme také v Olomouckém a Zlínském kraji, kam pravidelně vyjíždíme na nálezy nevybuchlé munice. Jsme však připraveni zasáhnout v kterýkoliv okamžik na kterémkoliv místě v České republice, protože jsme součástí celorepublikového útvaru. Jednotlivá pracoviště Pyrotechnické služby jsou však dislokována tak, abychom celé území pokryli v co nejkratším dojezdovém čase,“ konstatuje mjr. Němec. Ve zkratce lze definovat, že pyrotechnici z Frýdku-Místku vyjíždějí k ohlášeným nálezům munice a výbušnin, provádí činnosti související s jejím odstraněním či zneškodněním, vyjíždějí také na místa výbuchů, kde společně s ostatními útvary Policie České republiky plní kriminalisticko-technické úkony spojené s ohledáním místa činu a v neposlední řadě se podílí na pyrotechnických prohlídkách.

Největší spektrum výjezdů však zahrnují nálezy nevybuchlé munice z druhé světové války. Je to dáno historickými souvislostmi, spojenými s naším regionem. Avšak výjimkou nejsou ani nálezy munice z první světové války nebo naopak nálezy poválečné munice. „Nejčastějšími nálezy munice jsou druhoválečné nálezy sovětské a německé provenience. S trochou nadsázky lze říci, že když na Opavsku budete stavět dům, můžete na jeho jedné straně nalézt náboje do sovětské pušky, a na straně druhé do německé.“ konstatuje mjr. Mgr. Marek Němec. Opatrnosti proto není nikdy dost. „Na otázky spojené s nálezy munice nikdy neexistuje jednoznačná odpověď, protože každý nález je jiný, je více faktorů, které musíme vyhodnocovat, než se rozhodneme jak postupovat. Vše však musí být vždy s hlavním ohledem na bezpečnost obyvatel a také zasahujících pyrotechniků. Často se tak stává, že munici, pro její nebezpečnost musíme likvidovat přímo na místě nálezu. Další manipulace s ní by zkrátka byla riziková.“ Uvádí mjr. Němec. V podvědomí lidí také často přetrvává fakt, že nebezpečnost roste přímo úměrně s velikostí daného nálezu, což však pyrotechnici vyvracejí. „Mnohdy je nález citlivého puškového granátu nebezpečnější než nález 100 kg letecké pumy.“

Ostatně – nálezy zmíněných leteckých pum nejsou v našem kraji výjimkou. Průměrně se nalezne kolem 20 leteckých pum ročně. Od těch „malých“ až po ty „velké“ 100 či 250 kg. Největší nalezenou leteckou pumou v tomto ohledu byla 500 kg německá letecká puma u Kelčic.

Při akcích takového rozsahu je také nezbytná dokonalá souhra všech zasahujících článků integrovaného záchranného systému. Kdykoliv dojde k nálezu munice, potažmo výbušnin, jedná se vždy o mimořádnou událost, na jejíž likvidaci se podílí celá řada lidí – od velitelů opatření až po policisty základních útvarů – bez jejichž pomoci by to nešlo. Vzhledem k tomu, že nálezy v našem kraji nejsou výjimkou, zvykli si již i občané, že zkrátka když k takové mimořádné události dojde, je třeba uposlechnout pokynů policistů. „Evakuace je obvykle nevyhnutelná. Za každou bezproblémovou spolupráci jsme v tomto ohledu vděční,“ uvádí mjr. Němec.

A závěrem důležité: Jak se zachovat při nálezu munice nebo předmětu, který munici připomíná?

V žádném případě by občané neměli s municí manipulovat, zkoumat ji nebo ji přenášet. „Stává se nám, že lidé z dobré vůle a z neznalosti problematiky munici naloží a přivezou na místní policejní oddělení. Tím však nejen že ohrozí sebe a osoby ve svém okolí, ale v neposlední řadě nám zkomplikují následnou likvidaci,“ uvádí mjr. Němec. Je potřeba odstoupit do bezpečné vzdálenosti od místa nálezu a neprodleně přivolat policisty na telefonním čísle 158. Do doby příjezdu místně příslušných policistů také v maximální možné míře zamezit přístupu osob na místo nálezu. Policisté se po příjezdu na místo již o vše postarají.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice