28. 4. 2023

Ujíždějící motocyklista se nakonec příborským policistům vzdal v obci Brušperk

Pár minut po třiadvacáté hodině večerní 27. dubna 2023 službu konající policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Ostravské v Příboře, přičemž zaregistrovala, jak řidič motocyklu tovární značky Yamaha projel přes chodník z parkoviště u zdejšího supermarketu a pokračoval po ulici Ostravské dále k ulici Bonifáce Buska a k ulici Místecké. Z důvodu přestupku v dopravě se policisté rozhodli motocyklistu zastavit, na dávané znamení ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky (světelné i zvukové výstražné zařízení majáku a blikající nápisy STOP) však v té chvíli neznámý muž nereagoval a začal vysokou rychlostí ujíždět po místních komunikacích ke sjezdu na D48, pak jel ve směru na Kopřivnici, na kruhovém objezdu v Příboře odbočil na obec Sedlnice, dále pokračoval na obec Bartošovice, poté odbočil na Studénku (u místní části Nové Horky se ve velké rychlosti vyhnul zde přijíždějící policejní autohlídce z Obvodního oddělení ve Studénce) a pokračoval zpět na Příbor, Mošnov, Petřvald, Starou Ves až do Brušperku, kde svou rychlou jízdu výrazně zpomalil. Na ulici K Náměstí v Brušperku za neustálého pronásledování příborských policistů svou jízdu ukončil, zastavil, sesedl z motocyklu a dal ruce nad hlavu. V té chvíli byl v neznámé osobě zjištěn 40letý muž z Novojičínska a důslednými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že má v této chvíli rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do listopadu roku 2023. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, test na možnou přítomnost návykových, omamných a psychotropních látek či jedů bezdůvodně odmítl a rovněž bezdůvodně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Během celého pronásledování v délce 40 kilometrů byla ze strany motocyklisty několikráte překročena rychlost, a to nejen v obcích ale i mimo obec, kdy v určitých úsecích obcí rychlost jízdy dosahovala až 170 km/h a mimo obce dokonce až 230 km/h, shora uvedený 40letý muž svou rychlou, bezohlednou a agresivní jízdou bezprostředně ohrožoval několik dalších účastníků silničního provozu (hlavně řidiče protijedoucích i současně jedoucích motorových vozidel), ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů mimo jiné i pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

Policisté zjistili při dopravní akci téměř 250 dopravních přestupků

Při jedné z dalších jednodenních dopravních akcí se moravskoslezští policisté zaměřili primárně na kontrolu, zda řidiči neusedli pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Policisté věnovali pozornost také dalším oblastem, respektive dodržování všech pravidel silničního provozu a všemi účastníky silničního provozu. Policisté zjistili při kontrole 1 649 vozidel v souhrnu 246 dopravních přestupků. Až na 8 přestupků oznámených správnímu orgánu vyřídili všechny v příkazním řízení.

Pod vlivem alkoholických nápojů usedli za volant 4 řidiči. Nejčastějším přestupkem (64) bylo, že řidiči drželi při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 28 vozidel a 26 řidičů překročilo povolenou rychlost jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 5 osob a v 1 případě nebylo užito zádržného systému. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 18 řidičů. Cyklisté se dopustili 1 přestupku a chodci 6 přestupků.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice