29. 6. 2015

Suvenýry z ciziny

Přinášíme užitečné rady pro „lovce suvenýrů“, kteří se vracejí ze zahraniční dovolené. Ne všechno, co se líbí, je povoleno přivézt do naší republiky. Jedná se o ohrožené druhy zvířat, rostlin a výrobky z nich. V roce 1973 byla ve Washingtonu sjednána mezinárodní Úmluva CITES, která chrání ohrožené druhy zvířat a rostlin před jejich vyhubením. Úmluvu v současné době podepsalo 178 zemí světa, Česká republiky je smluvní stranou od 1. 1. 1993. Druhy, které patří do CITES, nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení (permit). CITES se netýká jen živých jedinců, ale i mrtvých nebo jakýchkoliv jejich částí či výrobků z nich. Exemplářem CITES tedy může být i kabelka např. z krokodýla, boty z krajtí kůže, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu, tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat či rostlin atd.

 

Co se stane, když CITES poruším?

Při nedodržení povinnosti stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 1.500.000,- Kč fyzickým osobám i podnikatelským subjektům (bližší popis je v ustanovení § 34c a 34d zákona č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dále může dojít k zabavení  exemplářů. V závažných případech je možné případ řešit i dle trestního zákona (řeší speciální složky Celní správy nebo Policie ČR). Dotyčná osoba pak může být potrestána odnětím svobody až na osm let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. Důležité upozornění:  V mnoha zemích je nezákonný vývoz exemplářů CITES přísně postihován, a to jak podle Úmluvy CITES tak podle místních zákonů –  v některých případech hrozí až několik let vězení a vysoké peněžní tresty!!!

 

Nejběžnější dovážené suvenýry ohrožených druhů:

LASTURY

 • křídlatec velký, zéva obrovská – populární suvenýr z dovolené
 • bez povolení si můžete přivézt z každého druhy tři kusy na osobu, hmotnost nesmí přesáhnout tři kilogramy

KORÁLI

 • k dovozu tvrdých schránek korálů zařazených do CITES potřebujete povolení
 • téměř milión mořských druhů živočichů a rostlin potřebuje korálové útesy ke svému přežití, většina je však dnes ohrožena
 • výskyt hlavně při australském pobřeží a při pobřeží Indického oceánu a Rudého moře
 • využívají se k výrobě šperků a ozdob
 • koráli jsou drobní živočichové vytvářející pevné schránky, které jsou základem korálových útesů. Pokud se část korálu ulomí, živočich zemře a trvá několik let, než se část útesu zase obnoví. Zajímavostí je, že korálový útes, tak, jako ho známe, není složen jen z korálů, ale tvoří ho mnoho různých organizmů

KAVIÁR

 • vývoz a dovoz všech druhů jeseterů a jejich kaviáru je sledován
 • bez povolení si můžete přivézt max. 125 gramů kaviáru pro osobní potřebu
 • kaviár z jeseterovitých ryb je vysoce žádané luxusní zboží, ale nezapomeňte, že tyto ryby jsou v Kaspickém moři ohroženy vyhubením. Nejlepší je kupovat kaviár v obchodech a vždy zkontrolovat, zda je zapečetěn a označen povinným CITES štítkem

ORCHIDEJE

 • pokud si chcete přivézt orchideje např. z Mexika či Thajska, raději si dopředu zjistěte podmínky vývozu ve vaší destinaci
 • orchideje se prodávají téměř po celém světě. Většina prodávaných rostlin je vypěstována, výjimečně se však můžete setkat s prodejem rostlin z přírody. Jestliže máte jakékoli pochyby o původu rostliny, raději ji nekupujte. Řezané květy si však můžete dovézt, protože jsou vyřazené z CITES

KŮŽE PLAZŮ

 • kabelky, boty, peněženky a podobné předměty mohou být vyrobeny z kůží ještěrů, hadů nebo krokodýlů
 • vývoz a dovoz mnoha těchto produktů vyžaduje vydání povolení

ODĚVY A DOPLŇKY Z KŮŽÍ ŠELEM

 • kožešiny velkých kočkovitých šlem, jakou jsou tygři, levharti a lvi, jsou často získávány pro výrobu oděvu a jiných doplňků
 • zvířata jsou celosvětově ohrožena, hlavně v Asii

SLONOVINA

 • v Asii a Africe se nenechejte nalákat na šperky a sošky vyřezané z nelegální slonoviny
 • napodobeniny předmětů ze slonoviny mohou být také vyrobeny ze zubů hrocha a klů mrože (pro dovoz nutné povolení)

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA (TCM)

 • tyto léky mohou obsahovat části těl ohrožených živočichů a rostlin jako je např. tygr, medvěd, nosorožec

ŠÁLA Z VLNY TIBETSKÝCH ANTILOP

 • na vyrobení jedné šály „shahtoosh“ (perské slovo znamenající „potěšení králů“) ZABIJÍ pytláci tři tibetské antilopy čiru
 • prodej hlavně v Indii
 • výrobky z vlny těchto ohrožených antilop NESMÍ být do EU dováženy

DEŠŤOVÉ HOLE

 • jeden z nejpopulárnějších suvenýrů z Jižní Ameriky
 • jsou vyrobeny z chráněných kaktusů a vydávají zvuk deště
 • trhy v peru, Chile a Bolívii
 • bez povolení si můžete přivézt tři kusy na osobu
 • dešťová hůl je vyrobena z odumřelé části kaktusu, která je vydlabána, a uvnitř jsou umístěny přepážky do tvaru spirály. Zvuk deště vytvářejí semena či oblázky propadající skrz spirálu

IMG_0264 IMG_0265 IMG_0266 IMG_0267 IMG_0268 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0271 

 

Kde můžete získat informace?

https://celnisprava.cz

https://www.env.cz (Výkonný orgán CITES, MŽP)

https://nature.cz (Vědecký orgán CITES, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)

https://cizp.cz (Kontrolní orgán CITES, ČIŽP)

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice