3. 8. 2012

Na Ostravsku zakopnete na nelegální „gořalku“ i v autobuse MHD

Dvě papírové krabice s 20 litry alkoholu v autobuse MHD a necelých 640 litrů rumu, vodky, griotky, 31 litrů trestí a arómat k výrobě lihovin a jedna rozložená stáčecí linka, to je bilance kontroly ostravských celníků. Chcete si v autobuse městské hromadné dopravy označit jízdenku? Nedivte se, když pod tímto zařízením zakopnete o krabice s alkoholem. A jak jinak, bez platného kolku. Na základě oznámení jednoho z cestujících, že se v linkovém autobusu nacházejí podezřelé kartony, vyrazila hlídka mobilního dohledu na kontrolu. Skutečně, dvě krabice a v nich 20 lahví 40% alkoholu. Řidič autobusu prohlásil, že je majitelem zboží. Toto zboží zakoupil před nákupním komplexem Karolina od neznámého muže, který přijel osobním vozidlem. Bohužel si nepamatoval ani barvu, natož státní poznávací značku. Nepředložil žádné doklady prokazující řádné zdanění s tím, že alkohol má pro svou vlastní potřebu. Řidič uvedeným jednáním porušil zákon o povinném značení lihu, čímž se dopustil přestupku. A k nespokojenosti cestujících bylo ještě nutno zajistit náhradní autobus k jejich přepravě. Opět ostravští celníci a rutinní kontrola v prodejně umístěné v lokalitě Ostrava Hrušov. Cílem kontroly bylo prověřit, zda kontrolovaný subjekt postupuje při skladování a prodeji alkoholu v souladu s již zmiňovaným zákonem o povinném značení lihu. V provozovně byly všechny alkoholické nápoje řádně označeny kontrolní páskou. Ale celníci, na základě vlastního šetření, zjistili, že kontrolovaná osoba má na stejné adrese pronajat další skladovací prostor vzdálen přibližně 30 metrů od prodejny. Přistoupili k ohledání tohoto skladu. Nejen, že se zde nacházelo 633 litrů lihovin nejrůznějších značek bez řádného označení kontrolní páskou (rum, vodka, griotka, trnkovice, meruňkovice), ale také rozložená stáčecí linka určená k výrobě nápojů a 31 litrů trestí a arómat používaných k výrobě lihovin. Kontrolovaný sdělil, že stáčecí linka a arómata patří jiné osobě, jen si to u něj uschoval (celníci zjistili, že tato osoba vystupuje vůči celní správě jako dlužník, tudíž stáčecí linka byla zajištěna jako předmět exekuce. Tímto se zamezilo případnému zprovoznění linky, která by mohla posloužit k nelegální výrobě). A alkohol, ten dle jeho tvrzení měl pro vlastní potřebu nebo potřebu svých známých. Neprokázal, že je zboží řádně zdaněno, nepředložil žádné doklady o nabytí zboží. Svým jednáním spáchal správní delikt, neboť neoprávněně nakládal s neznačeným lihem a tím porušil zákon. Všechno zboží bylo zajištěno u místěno ve střeženém skladu celního úřadu. Pokud by se alkohol dostal na trh, stát by přišel na daních o 80.000 korun.

  

 

Policisté na dětských táborech

 Novojičínsko – Pro policisty na Novojičínsku je již tradicí, že během letních prázdnin jezdí na dětské tábory. Během července jsme navštívili čtyři dětské tábory. Novojičínské policisty mohly vidět děti na dětském táboře v Hustopečích nad Bečvou, Kujavách u Fulneku nebo již tradičně ve Štramberku na Libotíně. Více než čtyři stovky dětí pozorovaly s nadšením a chvílemi i se zatajeným dechem ukázky uniformovaných policistů. Asi nejvíce nadšení vyvolala střelba ze služební pistole a samopalu či ukázka kriminalistického kufříku, při kterém jsme táborníkům snímali otisky prstů. Děti se také seznámily jak se bezpečně chovat, mohly vidět zákrok proti nebezpečnému pachateli i jak se ubránit před napadením. Na tábory jsme s sebou přivezli i služební zbraně, samopaly, neprůstřelné vesty, obušky či pouta. Za odměnu si mohly děti vystřelit ze samopalu se slepými náboji. Letos byla pro osadníky táborů připravena nově laserová střelnice, kdy děti střílely speciálně upravenou pistolí na terč. Předpokládáme, že do konce prázdnin ještě navštívíme i další turnusy.

   

 

Autobus plný cigaret

Téměř 100.000 kusů cigaret přepravoval autobus z Polska. Hlídky mobilní skupiny Celního ředitelství Ostrava a ostravského mobilního dohledu pašerákům překazily obchod. O tom, že spolupráce českých a polských celníků na společném pracovišti v Chotěbuzi je na vynikající úrovni, svědčí případ ze středy 1. 8. Čeští i polští celníci prováděli v obci Chotěbuz kontrolu se zaměřením na problematiku spotřebních daní. Na základě získaných indicií si ke kontrole vybrali i jeden linkový autobus EUROLINE polské imatrikulace, který jezdí pravidelnou trasu Varšava – Neapol. V autobuse bylo celkem 16 cestujících. Celníci je vyzvali, aby předložili svá zavazadla ke kontrole. A jaké bylo překvapení? Dvě ženy, cizinky z Polska, převážely v kufrech celkem 99.760 kusů cigaret různých značek, které postrádaly tabákovou nálepku neboli kolek. Prohlásily, že cigarety nejsou jejich majetkem a měly je jen přepravit na území Itálie. Hodnota kontrabandu se vyšplhala na částku 340.000 korun. Uvedeným jednáním došlo k porušení zákona o spotřebních daních, neboť tabákové výrobky i přepravované z jiného členského státu musí být značeny tabákovou nálepkou. Vzhledem k množství přepravované komodity se nejedná o vybrané výrobky určené pro vlastní spotřebu, ale o vybrané výrobky, které musí být zdaněny. A právě toto zdanění majitelé zboží neprokázali, ani žádným jiným způsobem nepředložili doklady o řádném nabytí. Zboží bylo zajištěno a umístěno ve střeženém celním skladu. Pokud by došlo k prodeji všech cigaret, stát by přišel na daních o 210.000 korun.

  

 

Místo hub našel ruční granát

V úterý 31. července krátce před druhou hodinou odpoledne přijali novojičínští policisté oznámení o nálezu munice v Hodslavicíchi. Na starý ruční granát narazil muž při procházce lesem v katastru obce Hodslavice, v části Domoraz. Na místo nálezu přijela policejní hlídka, místo zajistila a přivolala pyrotechniky. Policisté Pyrotechnické služby, expozitura Frýdek-Místek po ohledání potvrdili, že se skutečně jedná o ruční granát F1, ovšem bez zápalky i náplně. Munici následně zajistili a odvezli k likvidaci. Nálezy munice z válečné doby nejsou ničím výjimečným. Proto přinášíme několik rad, jak se při takovémto nálezu zachovat. Při nálezu staré munice nebo jakéhokoli nebezpečného předmětu je ovšem důležité se neukvapit a hlavně situaci nepodcenit. Neodbornou manipulací může dojít k výbuchu a zranění, která bývají velmi vážná a devastující nebo dokonce smrtelná. Podezřelých a potencionálně nebezpečných předmětů se vůbec nedotýkáme, ani jinými předměty. Nález je třeba viditelně označit a ihned oznámit Policii ČR na nejbližší služebnu nebo na telefonní číslo 158 či 112. Podle možností zabezpečíme, aby se k místu nálezu nepřiblížil někdo jiný. Jen pyrotechnik je kompetentní s municí manipulovat!

    

 

Sprejer řádil na vlakovém nádraží

Odstavený nákladní vagón u vlakového nádraží ve Štramberku si vzal na mušku vandal. Dosud neznámý vandal v době od 30. července do 1. srpna posprejoval jeden z odstavených nákladních vagónů na vlakovém nádraží ve Štramberku. Za pomoci spreje stříbrné, černé a zelené barvy vytvořil různé nápisy.Vandal nastříkal sprejem stříbrné a černé barvy nápisy BEANS, BLOK a sprejem zelené barvy nápis OUIR a 251. Svým činem způsobil škodu deset tisíc korun. V případě dopadení se mu dostane ocenění v podobě trestu. Za přečin poškození cizí věci mu hrozí až rok odnětí svobody.

  

 

Dřevo je stále v hledáčku zlodějů

Během krátké doby jsme zaznamenali dva případy krádeží dřevní hmoty. Škodu za 50 tisíc korun způsobil doposud neznámý pachatel, který v noci na 1. srpna vnikl do objektu firmy v podnikatelském areálu v Příboře. Ze skladu firmy odcizil několik balení dřevěných briket a větší množství balení dřevěných palubek různých rozměrů. Na konci července z oplocené zahrady rekreační chaty v Bravanticích odcizil neznámý pachatel dřevěný materiál za téměř 40 tisíc korun. Zloděj z přístřešku chaty odcizil několik kusů volně uložených ohoblovaných palubek v délce 2 metrů, dřevěné šindele o rozměrech 10 krát 50 centimetrů, trámky o rozměrech 30 krát 30 centimetrů v délce 4 metrů, desky v délce 4 a 3 metrů. Pachatel nepohrdl ani nerezovým pletivem, které bylo originál zabalené. policisté po pachatelích krádeže pátrají a případy prošetřují pro přečiny krádeže.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice