30. 6. 2014

Podnapilí mladiství

Dveře policejního oddělení málem vypadly s pantů. Policisté dovezli na služebnu 25 mladistvých pod vlivem alkoholu a rodiče si je postupně vyzvedávali přímo z oddělení. Nejmladšímu podnapilému jedinci bylo 13 a nejvíce nadýchala 17 letá dívka a to 2,08 promile. Samotnou akci připravili policisté obvodního oddělení v Novém Jičíně společně s městskými strážníky a speciální pořádkovou jednotkou na noční páteční hodiny před začátkem prázdnin. Třicítka policistů a strážníků se v průběhu jedné hodiny před 22 hodinou opravdu nezastavila. Ačkoli lokalit ke kontrolám bylo vytipováno více, policejní síly vyčerpalo území v těsné blízkosti areálu na Skalkách. K samotné kontrole vnitřních prostor areálu ani dalších vytipovaných lokalit už ani nedošlo. Děti tady slavily příchod prázdnin doneseným alkoholem. Posedávali v hloučcích na lavičkách a zvesela popíjeli. Z celkového počtu kontrolovaných zaevidovali policisté 24 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle §30, odst.1, písm.a) Zákona o přestupcích. Většina kontrolovaných shodně uváděla, že konzumovaný alkohol je jejich vlastní donesený z domova. Svým přístupem oslav ukončení školního roku a začátku prázdnin tak způsobili komplikace nejen sobě, ale také svým odpovědným zástupcům, tedy rodičům. Zjištěné protiprávní jednání bude postoupeno k projednání k přestupkovému jednání na městský úřad. Samotné reakce rodičů vyzvedávajíc si své ratolesti byly různé, od pocitu studu, rozčílení, pohlavků až po negativní reakce vůči policistům, kdy jim poukazovali na daleko důležitější problematiky než jsou kontroly podnapilých dětí. Akce podobného zaměření budou v průběhu prázdnin opakovány na území celého okresu Nového Jičína v nepravidelných termínech a lokalitách.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice