31. 8. 2023

Dva případy krádeží zboží ve fulneckém supermarketu má na svědomí muž z Vítkova

V těchto dnech policisté z fulneckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 44letému muži z Vítkova na Opavsku, neboť tento měl chvíli před dvacátou hodinou večerní 30. srpna letošního roku odcizit v supermarketu na ulici Bílovecké ve Fulneku volně vystavené zboží v hodnotě 110 korun. Láhev alkoholu vodka si uschoval v přední kapse své vesty, částečně jí kryl rukou a bez úhrady prošel uzavřenou pokladnou. Při východu z prodejny byl zastaven a zadržen zde přítomnou místní policejní autohlídkou, kterou na protiprávní jednání a chování výše uvedeného muže upozornila všímavá pracovnice provozovny.

Při prováděných procesních úkonech bylo rovněž zjištěno, že výše uvedený podezřelý muž již v podvečerních hodinách předchozího dne, tedy pár desítek minut po sedmnácté hodině 29. srpna tohoto roku vstoupil do vnitřních prostor stejného supermarketu ulici Bílovecké ve Fulneku a odcizil balíček anglické slaniny v hodnotě 84 korun, kdy tuto uzeninu bezprostředně poté zkonzumoval před prodejnou.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 44letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán pro obdobnou majetkovou trestnou činnost, a to rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do konce dubna roku 2025. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

 

Krádež dřeva z lesní skládky poblíž rekreačního střediska Hadinka na Vítkovsku

V blíže neustanovené době mezi osmou hodinou ranní 28. srpna a sedmou hodinou ranní 30. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal vedle objektu rekreačního střediska Hadinka v katastrálním území obce Klokočov u Vítkova přečin krádeže tím, že z místní volně přístupné skládky dřeva odcizil celkem 22 kubických metrů dřevní hmoty. Jedná se o nařezané klády ze smrků, borovic a modřínů o délkách 8 metrů, 10 metrů a 12 metrů, čímž poškozené fyzické i právnické osobě z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené dřevní hmoty lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

 

Případ krádeže zboží v opavské prodejně s oblečením objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 50leté místní ženě, neboť tato na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měla pár minut po šestnácté hodině odpolední 30. srpna tohoto roku odcizit v jedné z prodejen s oblečením v Nákupním centru na ulici U Fortny v Opavě zboží v celkové hodnotě bezmála 1.200 korun.

Na prodejní ploše si do své přinesené tašky vložila volně vystavené jedno dívčí a jedno dámské tričko, dámskou mikinu a pánské triko, následně bez úhrady těchto věcí prošla přes pokladní zónu a zónu kontrolních bran u vstupu do prodejny, kde byla zadržena všímavými pracovníky ostrahy provozovny až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 50leté ženy jedná o recidivu, poněvadž byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody o výměře deseti měsíců, který vykonala teprve nedávno, a to začátkem srpna letošního roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje i jiné obdobné protiprávní jednání a chování shora uvedené podezřelé ženy.

 

Olomoucký recidivista se pokoušel v Krnově odcizit jízdní kolo

Policisté z krnovského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 41letému muži z Olomoucka, a to z přečinu krádeže spáchaného ve stádiu pokusu.

Jak bylo dosavadními procesními úkony zjištěno, tak tento muž se měl pár minut po třinácté hodině odpolední 29. srpna letošního roku snažit odcizit uzamčené dámské jízdní kolo v hodnotě 3 tisíce korun, které bylo odstaveno ve stojanu na jízdní kola u budovy jednoho ze supermarketů na ulici Albrechtické v Krnově. Při tomto svém protiprávním jednání a chování však byl přistižen a zadržen zde přítomnou službu konající policejní hlídkou a dokončit odcizení kola se mu tak nepodařilo. Následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 41letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Olomouci pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody o délce trvání sedmi měsíců, který vykonal v polovině dubna loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice