4. 1. 2018

Neoprávněně čerpal sociální dávky

Novojičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili 3. ledna úkony trestního řízení ve věci přečinu podvodu, kterého se měl dopustit třiatřicetiletý muž z Novojičínska. Podezřelý měl čerpat sociální dávky, konkrétně příspěvek na bydlení, u Úřadu práce v Novém Jičíně, kde uvedl a doložil nepravdivé skutečnosti týkající se nákladů na bydlení. Tímto způsobem si tak neoprávněně přilepšil o téměř 200 tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí podezřelému muži trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

 

Zálohu na koupi vozidla nevrátil

Z trestného činu podvodu je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž z Vítkovska. Ten v listopadu roku 2016 přijal od čtyřiapadesátiletého muže z Oder finanční zálohu na koupi vozu v celkové výši 320 tisíc korun. Podezřelý muž po převzetí finanční zálohy přestal s kupujícím mužem komunikovat a slíbené vozidlo do současné doby nedodal a peníze nevrátil. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod. Pachateli za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

 

Úvěrový podvod

Ze spáchání úvěrového podvodu je podezřelý dvaatřicetiletý muž z Brněnska. Ten v červnu roku 2017 uzavřel s úvěrovou společností se zastoupením v Odrách smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 20 tisíc korun, která mu byla ihned vyplacena. Do smlouvy však uvedl zkreslené údaje o svém příjmu a rovněž zatajil, že v době uzavření úvěrové smlouvy již nebyl zaměstnán. Poté, co úvěrové společnosti nehradil měsíční splátky, bylo na něj podáno trestní oznámení. Kriminalisté z Nového Jičína dne 2. ledna 2018 zahájili úkony trestního řízení pro přečin úvěrový podvod. Za toto jednání stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody až na dvě léta.

 

Neomluvená absence

Policejní komisař sdělil podezření pro trestný čin ohrožování výchovy dítěte 38leté ženě a 42letému muži. Ačkoliv již byli rozsudkem odsouzeni pro obdobný trestný čin, neměli zajistit absolvování povinné výuky dětí. V prvních měsících školního roku (od září do poloviny prosince 2017) neměly tři děti (včetně „prvňáčka“) absolvovat řádnou výuku v základní škole a zameškat desítky hodin. Celkem se jednalo u tří sourozenců o víc jak 310 neomluvených vyučovacích hodin. Čtvrté patnáctileté dítě v jednom ze zářijových týdnů zameškalo 17 vyučovacích hodin. Podezřelí tak mohli ohrozit vývoj dětí tím, že jim měli umožnit vést zahálčivý způsob života a závažným způsobem tak porušit svou povinnost o ně pečovat. Pokračovat v protiprávním jednání měli delší dobu a čin spáchat opětovně. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. Podezřelým nyní hrozí další trest odnětí svobody, aktuálně až na pět let.

 

Téměř 60 kartůnů cigaret pro osobní potřebu…

Monitoring okolí města Orlová se ostravským celníkům opět vyplatil, když odhalili ve vozidle téměř 60 kartonů nekolkovaných cigaret. Na sklonku loňského roku prováděla hlídka ostravského mobilního dohledu kontrolní činnost se zaměřením na přepravu, skladování a prodej vybraných výrobků (alkohol, cigarety, tabák…). V hledáčku jim uvízlo osobní vozidlo Volkswagen Passat české imatrikulace, které zaparkovalo u jednoho orlovského domu. Řidička vozidla začala ze zavazadlového prostoru vytahovat nějaké kartonové krabice. Hlídka přistoupila k řidičce a vyzvala ji k předložení osobních dokladů a dokladů od vozidla. Na dotaz celníků, zda ve vozidle přepravuje nějaké cigarety nebo alkohol, odpověděla, že nebude vypovídat. Celníci kartonové krabice rozlepili a už mohli jen počítat neznačené cigarety různých značek. Ve vozidle se skrývala ještě jedna igelitová taška s dalšími nekolkovanými cigaretami. Řidička sdělila, že cigarety zakoupila v Bohumíně, ale adresu nezná. Krabičku cigaret koupila za 39 korun a cigarety má pro svou potřebu a potřebu své rodiny. Žádné nabývací doklady prokazující řádné zdanění nepředložila. Více již nesdělila, protože odmítla vypovídat do protokolu. Celkem bylo napočítáno 1 179 krabiček neznačených cigaret různých značek (Marlboro Gold, LM Red Label, Regal King Size, Jing Ling, Marvel Red, Fest, NZ American Blend, NZ Safari, NZ Gold super slim, Minsk atd.). Celní úřad pro Moravskoslezský kraj tak svou činností zabránil daňovému úniku na spotřební dani ve výši 60 600 korun. Zboží bylo zajištěno a umístěno do skladových prostor Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Případ je nadále v šetření.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice