4. 3. 2015

Ostravští celníci vybrali v roce 2014 přes čtyři miliardy korun do státního rozpočtu

 

Čtyři miliardy 41 milionů korun, to je částka, o kterou moravskoslezští celníci navýšili v roce 2014 státní rozpočet při výběru cla, daní a jiných poplatků. Jedná se o peníze, které jsou vybírány v souvislosti s výkonem různých kompetencí celní správy.

         Státní rozpočet byl navýšen o příjmy z těchto oblastí:

 1. Spotřební daně (SPD) z vybraných výrobků

(daň z minerálních olejů, lihu, tabákových výrobků a cigaret, vína, piva) – představují nejvýznamnější příjem státního rozpočtu, kdy bylo vybráno:

3 miliardy 21 milionů korun, z toho:

 • SPD z minerálních olejů                       2 825 772 000 korun
 • SPD z lihu a lihovin                                  186 033 000 korun
 • SPD z piva                                                        4 408 000 korun
 • SPD z tabákových výrobků                          3 789 000 korun
 • SPD z vína                                                           920 000 korun         
 1. Clo, DPH a ostatní poplatky                  550 000 000 korun

(výběr při dovozu zboží ze třetích zemí)

 1. Ekologické daně                                         404 000 000 korun

            (daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv)

 1. Dělená správa                                             267 000 000 korun

(pokuty ve správním řízení na místě nezaplacené, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy, poplatky za vypouštění odpadních vod).

  

Záchyty moravskoslezských celníků v rámci kontrolní činnosti za rok 2014 v těchto oblastech:

 1. Kontrola povinného značení lihu a tabákových výrobků:
 • zajištěno:
  • 600 litrů alkoholu
  • 976.000 kusů cigaret
  • 6.704 kg tabáku
 • únik na spotřební dani činil 5.362.000 korun

 

 1. Minerální oleje
 • zajištěno 66.680 litrů minerálních olejů
 • únik na spotřební dani 457.000 korun

 

 1. Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví (padělky):
 • zajištěny různé padělky

(textil, elektronika, kosmetika, hračky, obuv, hodinky, stroje a nástroje, parfémy, kabelky, atd.)

 • prodejní hodnota originálu by činila 6.812.000 korun

 

 1. Kontrola oblasti omamných a psychotropních látek (OPL), zajištěno:
 • 4,22 kg tablet Sudafed (obsahují pseudoefedrin a používají se k výrobě pervitinu) a sušené marihuany

 

 1. Kontrola zaměstnávání cizinců:
 • 56 kontrol, zkontrolováno 239 cizinců, u 56 osob vzniklo důvodné podezření z porušení zákona o zaměstnanosti
 • nejčastějším porušením je výkon práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah a nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči příslušnému Úřadu práce u pracujících osob ze zemí EU.

 

 1. Kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy:
 • dálniční kupony:

770 porušení, uloženy sankce ve výši 787.400 korun,

 • vážení nákladních vozidel na mobilní váze:

provedeno 126 kontrol, uloženy sankce ve výši 138.000 korun

 • kontrola výkonového zpoplatnění – elektronické mýtné

zjištěno 1.746 porušení právních předpisů, z toho bylo 1.010 případů postoupeno ke správnímu řízení a bylo uloženo 736 blokových pokut ve výši 643.400 korun

 • kontrola dodržování povinných bezpečnostních přestávek

bylo provedeno 1.467 kontrol, u 142 vozidel zjištěno porušení, uloženy sankce ve výši 3.680.000 korun

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice