5. 12. 2019

Vloupání do elektroskladu na ulici Opavské v Bílovci

V blíže neustanovené době od třinácté hodiny odpolední dne 29. listopadu do osmé hodiny ranní dne 2. prosince 2019 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Opavské v Bílovci přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu zdejší společnosti a následně po rozbití skleněné výplně okna vnikl do budovy zdejšího elektroskladu. V tomto objektu následně poškodil několik dveří do různých místností a odtud odcizil tři cívky s měděnými kabely o různém průměru a v různých délkách, šest silikonových měděných lan a různé měděné součástky k silovému jističi. Poškozené právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 28 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

 

Silniční kontrola příborských policistů prokázala trestnou činnost 28letého muže

Okolo sedmnácté hodiny odpolední 1. prosince letošního roku službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení v Příboře vykonávala hlídkovou činnost v místní části Prchalov, přičemž v rámci dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu zákonným způsobem stavěla přijíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Řidič automobilu však na dávaná znamení nezastavil, zvýšil rychlost své jízdy a ujížděl až do obce Sedlnice, kde začal kličkovat po ulicích mezi rodinnými domy a po chvíli znenadání svůj vůz prudce zabrzdil a zastavil. Z místa spolujezdce vyběhla neznámá osoba (s největší pravděpodobností muž), která se zakročujícím policistům ztratila z dohledu ve tmě a v přilehlých polích. Na místě řidiče zůstal v automobilu sedět 28letý muž z Novojičínska, který byl zajištěn. Byla u něj provedena orientační dechová zkouška s negativním výsledkem, následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle však vyzněl pozitivně, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologické materiálu (krve) v novojičínské nemocnici. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se jedná o neřidiče, tudíž že v této chvíli není držitelem příslušného řidičského oprávnění pro danou podskupinu motorových vozidel. Na základě dalšího prověřování bylo zjištěno, že podezřelý muž automobil užil k jízdě bez svolení zákonné majitelky. V místě jejího bydliště se totiž zmocnil volně odložených klíčů a vozidlo tak bez jejího vědomí odcizil. Poškozená 19letá žena z Novojičínska však po řádném poučení nedala souhlas s trestním stíháním svého přítele pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Po všech nutných procesních úkonech byl 28letý muž propuštěn ze zajištění a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů. Tito zjišťují i identitu dosud neznámého muže, který od vozidla utekl. Při pronásledování v délce téměř jednoho kilometru nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, rovněž nedošlo k žádné škodě na majetku a shora uvedený muž je tak důvodně podezřelý z několika přestupků proti zákonu o silničním provozu.

 

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů u Mankovic

Deset minut po patnácté hodině odpolední 3. prosince 2019 jeden z policistů Dálničního oddělení Mankovice řídil služební policejní automobil tovární značky Škoda Superb, přičemž z vedlejší silnice projížděl rovně čtyřramennou křižovatkou a při jízdě užil výstražné zvukové a světelné zařízení. Přesto však s největší pravděpodobností nedbal potřebné opatrnosti, následkem čehož nedal přednost v jízdě zprava po hlavní silnici jedoucímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Škoda Octavia, jenž řídil 29letý muž z Novojičínska a jel ve směru jízdy od Oder na Mankovice. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu automobilů, kdy celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 400 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně. Shora uvedený 29letý řidič utrpěl zranění lehčího charakteru a obdobné zranění utrpěl jak řidič policejního automobilu tak i jeho spolujedoucí kolega. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice