7. 7. 2020

Zařízení k neoprávněné manipulaci s tachografem zjištěná u nákladních vozidel

Policisté zaznamenali v posledních dnech na silnicích Moravskoslezského kraje dva případy neoprávněné manipulace s tachografem, který zaznamenává doby řízení, bezpečnostních přestávek a povinných odpočinků u řidičů nákladních vozidel. V jednom případě nebylo namontované přídavné zařízení určené k ovlivnění tachografu aktivováno, ve druhém ale ano. Obecně je možné konstatovat, že takovéto protiprávní jednání vede k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Na dálnici D1 v katastru obce Bravantice zastavili nákladní vozidlo s polskou registrační značkou, u kterého pracovníci centra zjistili, že má nainstalované přídavné zařízení umožňující neoprávněnou manipulaci s tachografem. Následným vyhodnocením dat z karty řidiče nebylo porušení sociálních předpisů zjištěno, přídavné nelegální zařízení nebylo aktivováno. Policisté zařízení zajistili a uložili dopravci kauci ve výši 100 000 korun. Vozidlo bylo odstaveno. Policisté věc oznámí příslušnému správnímu orgánu pro podezření z porušení zákona o silniční dopravě. Kriminalisté z Krnova zahájili trestní stíhání 47letého muže (Polsko) pro přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Obviněný řídil minulý týden v Krnově po silnici I. třídy nákladní vozidlo s návěsem. Pracovníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj při kontrole zjistili, že v průběhu jízdy měl úmyslně uvést do provozu skrytě namontované zařízení pro ovlivnění funkce tachografu, který tak nezaznamenával jízdu, ale odpočinek. Policisté si věc převzali a na základě zadokumentovaných skutečností řidiče obvinili. Zařízení zajistili, přičemž požádají o znalecké zkoumání z oboru elektrotechniky. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice