9. 1. 2020

Křivé obvinění

Závažné nařčení neprokázáno, zasáhlo však do pracovního i soukromého života osob.

Kriminalisté obvinili 43letého muže z Ostravy z přečinu křivého obvinění. Nepravdivými informacemi, konkrétně lživými obviněními z trestných činů, vážně poškodil dvě osoby. Případ byl i pro kriminalisty citlivý a náročný, neboť křivé obvinění se vztahovalo k činnosti v zaměstnání poškozených, kteří vykonávají práci u dětí se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami v regionu Ostravska.

Neznámá osoba měla elektronickým podáním na adresu státní instituce popsat různá jednání a praktiky (včetně sexuálních) na dětech zjevně neslučitelné se zákonem, kterých se měly dopouštět dvě osoby ze zařízení poskytující péči dětem se specifickými potřebami výchovnými i vzdělávacími. Ostravští kriminalisté začali velmi citlivě „rozplétat klubíčko“, neboť informace byly vskutku závažné, současně bylo potřeba zohlednit fakt, že se týkaly dětí. Informace uvedené neznámou osobou měly za následek také újmu obou poškozených v zaměstnání i soukromém životě a měly dopad rovněž na chod celé organizace. 

Kriminalisté dospěli po shromáždění všech podkladů a analýze zjištěných skutečností k závěru, že informace šířil muž, který měl určité řekněme pracovní neshody právě s dvojicí poškozených. Ke svému jednání se doznal. Vyslechl si obvinění z přečinu křivého obvinění, za který stanoví trestní zákoník trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice