9. 2. 2018

Oznámil výbušniny

Ostravský policejní komisař sdělil obvinění 19letému muži pro trestný čin šíření poplašné zprávy. Ke skutku došlo odpoledne 17. 1. 2018. Obviněný měl oznámit na tísňovou linku uložení nástražného výbušného systému v jednom z obchodních center v Praze. Okamžitě po oznámení události započali policisté s opatřeními v předmětném místě. K propátrání objektu byly nasazeny desítky policistů, evakuováno byly stovky lidí (pravděpodobně víc jak 1 000 osob). Došlo také k uzavření a přerušení provozu jednotlivých provozoven v objektu. Policisté v předmětném místě nástražný výbušný systém nenalezli. Způsobené škody, jež vznikly jak přerušením provozu obchodního centra, tak nasazením policistů, nebyly dosud specifikovány. Vzhledem k charakteru (rozsáhlosti) evakuovaného objektu nebudou škody zanedbatelné. Souběžně však ostravští kriminalisté započali s pátráním po anonymním oznamovateli. V průběhu operativního prověřování byly zjištěny informace směřující k 19letému studentovi. Ten se později k předmětnému protiprávnímu jednání doznal. Motivem měla být touha vyzkoušet, zda policisté zjistí autora oznámení. Měl učinit množství rozličných úkonů technického charakteru, aby policistům znesnadnil zjištění pachatele. Samotné oznámení informace, přesněji předmětný zvuk, měl specificky upravit. Dále měl realizovat mnohé další kroky, aby zamezil identifikaci přístroje, který byl užit k oznámení nepravdivého sdělení. Obchodní centrum v Praze měl také volit proto, aby předešel identifikaci volajícího. U této domněnky lze dodat, že policisté standardně spolupracují, pakliže to okolnosti činu vyžadují, napříč kraji. Nejinak tomu bylo i v tomto případě. Přes všechna popsaná opatření mladíka, která měla vést k zamezení identifikace pachatele, ostravští kriminalisté podezřelou osobu zjistili a po shromáždění důkazů zahájili její trestní stíhání. Pachateli skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vyšetřování okolností události pokračuje dalšími úkony.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice