Intoxikace – aktualizace

Dvanáctý den od prvního zjištění, dvanáct podezřelých…

Již celkem 11 mužů si vyslechlo v souvislosti s intoxikacemi syntetickými cannabinoidy sdělení obvinění či podezření z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dvanáctým podezřelým je nezletilý, žák základní školy (trestní stíhání je nepřípustné).

Mezi obviněnými či podezřelými je tedy jak nezletilý, tak mladistvý (student) i dospělé osoby (muži ve věku do 47 let). Doplnit lze, že mladistvý měl poskytnout předmětnou syntetickou látku 15letému chlapci, který pak v důsledku užití byl hospitalizován (viz prvotní zprávy k věci). V souvislosti s uvedeným informovala moravskoslezská policie veřejnost o nebezpečných cannabinoidech nejen prostřednictvím médií, ale informovali jsme také pedagogy v regionu. A vzhledem k cílové skupině dospívajících jsme varovali rovněž prostřednictvím sociálních sítí – facebook.com/PolicieCZ a twitter.com/policieCZ. V rámci preventivních opatření však samozřejmě spolupracujeme také s dalšími subjekty.

Poslední si vyslechl podezření 19letý muž za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muž měl svému známému poskytnout psychotropní látku, přičemž poškozený po užití kouřením byl stižen silnou nevolností a ošetřen lékařem. Ke skutku došlo dne 9. 9. 2018 v Ostravě. I tomuto muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Snížil se počet možných intoxikovaných osob a to opět na 23 (u jedné osoby byla potenciální intoxikace realizovanými úkony vyloučena). Dvě oběti (z 23) bohužel zemřely…Po masivní medializaci varování (stejně jako výše popsaném informováním škol i dospívajících) před nebezpečnými látkami jsme nezaznamenali nový případ intoxikace. Znovu děkujeme médiím za osvětovou činnost.

I nadále přivítáme jakékoli informace veřejnosti k možnému výskytu (nálezu) těchto nebezpečných syntetických cannabinoidů. Stejně zůstává aktuální varování obyvatelům před možným užitím těchto psychotropních látek.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice