1. 2. 2017

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Erbenově, Dvořákově a Štramberské dne 2. února od 8:00 – 14:00 hodin.

 

Elektronická aplikace je pro nové žadatele o kotlíkovou dotaci přístupná od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 budou přijímány žádosti o dotaci do doplňkového dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“. Jak napovídá název dotačního programu, v rámci tohoto programu bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Dotační program je rozdělen na dvě části:

  1. Otevřený dotační titul – je určen pro nové žadatele

podávání žádostí elektronicky s následným doložením listinné žádosti a příloh

elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však bude možné až v den zahájení příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 od 10 hod. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami.

pro poskytnutí dotace bude rozhodující pořadí podání žádostí; vzhledem k omezené alokaci pro dotační program bude podávání žádostí automaticky ukončeno po obdržení 350 žádostí (toto množství je dostatečné i pro vytvoření případného zásobníku; předpokládá se podpoření zhruba 200 žádostí)

 

  1. Uzavřený dotační titul – je určen pro žadatele, kteří předložili žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ v roce 2016, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyli podpořeni

podávání žádostí poštou nebo osobně (jedná se o zjednodušenou žádost s tím, že při administraci bude v maximální možné míře využito dokladů předložených v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“)

pro poskytnutí dotace není rozhodující pořadí podání žádostí, dotace bude poskytnuta všem žadatelům, kteří podají žádost ve stanovené lhůtě a splní podmínky dotačního programu

 

Podmínky poskytnutí dotace jsou shodné jako v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, tj.: žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území kraje s maximálně třemi bytovými jednotkami, výše dotace činí 80 % nákladů z maximální částky 150 tisíc korun,

pokud se dům nachází v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším (v tzv. prioritním území), získá žadatel dalších 5 % navíc, všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další 5 % navýšení dotace z rozpočtu kraje,

žadatelé z obcí a měst, které se zapojily do spolupráce s krajem při spolufinancování kotlíkových dotací, získají i další příspěvek od těchto obcí.

 

Další kolo příjmu žádostí o kotlíkové dotace (2. výzva) bude vyhlášena pravděpodobně v červnu roku 2017.

 

Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v úterý 17. ledna na místní radnici starosta města Kopřivnice a primátor města Bánovce nad Bebravou. Partneři by chtěli spolupracovat například v oblastech sportu, kultury, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Zástupci obou města tak symbolicky navázali na historickou spolupráci, která mezi městy probíhala uplynulá desetiletí na základě spolupráce Tatry a Tatra Bánovce, kde se vyráběla nápravy. Výsledkem společných jednání bylo sestavení hlavních bodů Memoranda, které mají být podkladem pro budoucí uzavření partnerské smlouvy. Kopřivničtí radní memorandum schválili na své 55. schůzi. Od spolupráce si navíc obě města slibují možnost získat finanční prostředky na přeshraniční projekty, které se plánují.

 

V průběhu letošního roku postupně vyprší platnost více než osmi set tisícům řidičských průkazů. Jedná se o doklady vydané v roce 2007 s dobou platnosti na deset let. Výměnu zmíněných řidičských průkazů podle informací kopřivnického odboru správních činností provedlo zatím asi jen třicet procent řidičů. Největší počet průkazů vyprší během března, října a listopadu letošního roku. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a s dostatečným předstihem požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám, k vyřízení výměny se mohou také objednat na webových stránkách města Kopřivnice nebo si zjistit aktuální čekací dobu. S výměnou nemusí řidiči čekat na poslední chvíli. Lze provést již tři měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu, a to zcela bezplatně. Lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je přitom dvacet dní. K vydání nového řidičského průkazu je potřeba přijít osobně s platným průkazem totožnosti na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče), dále donést jednu aktuální průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně. Řidiči, kteří o vydání nového řidičského průkazu nepožádají včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, se vystavují riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do dvou tisíc korun, v případě správního řízení až pět tisíc korun.

 

Středa 1. února 2017 – čtvrtek 9. února 2017 – Akademická posluchárna KDK – GENESIS EXPO, multimediální historicko-vědecká výstava pro širokou veřejnost a školy. Výstava zahrnuje bohatý rozsah původních exponátů, sbírku reálných zkamenělin a je doplněna přehlednými souhrnnými panely, odbornými dokumentárními filmy a podvečerními přednáškami na související témata původu, vzniku a historie vesmíru, země, přírody, lidstva a degenerace života ve vesmíru a na Zemi. Původní česká historicko-vědecká výstava je putovní a byla představena již ve více než 250 městech České a Slovenské republiky. Autor, průvodce a přednášející výstavy je Mgr. Libor Votoček.

Časový harmonogram:

8.00-13.00 hodin – návštěvy škol

14.00-16.30 hodin – návštěvy veřejnosti

16.30-18.00 hodin – promítání úryvků z nezávislých dokumentárních filmů pro veřejnost

18.00-20.00 hodin – odborné přednášky pro veřejnost

 

Vedení města Kopřivnice využilo nabídku na spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP a hledá způsoby, jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad.

 

Valašská rally se vrací do „velkého mistráku“. Loňská snaha pořadatelského týmu Valašské rally vrátit soutěž na výsluní českého rallysportu se naplňuje. Ve zveřejněném sedmidílném kalendáři MČR v rally 2017 je právě 36. ročník Rocksteel Valašské rally úvodním podnikem. Soutěž se uskuteční ve dnech 24. – 26. března 2017 s centrem ve Valašském Meziřící, mnohem více času ovšem posádky stráví v prostředí zkušebního areálu Tatry v Kopřivnici. 36. ročník Rocksteel Valašské rally slavnostně odstartuje v pátek 24. března 2017 v 17 hodin z náměstí ve Valašském Meziříčí, kde bude rovněž sídlit ředitelství soutěže. Jinak už ve čtvrtek a v pátek čekají na startovní pole seznamovací jízdy, program bude v pátek odpoledne pokračovat administrativní a technickou přejímkou v areálu Autocentra Lukáš ve Valašském Meziříčí. Vlastní soutěž se nově uskuteční ve formátu sobota – neděle. Na posádky bude připraveno dvanáct rychlostních zkoušek v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice. Šest v sobotní etapě, dalších šest v nedělní (vždy na třech úsecích). Fanoušci se již nyní mohou těšit na průjezdy diváckých speciálek na kopřivnickém polygonu v obou závodních dnech. Připravují se tři rychlostní testy na Novojičínsku, dva na Vsetínsku a jeden společný. Rychlostka povede po silnicích Vsetínska i Novojičínska. Každou měřenou trasu projedou soutěžní posádky dvakrát. Celkem půjde o více než sto padesát ostrých kilometrů. V harmonogramu budou i zcela nové úseky nebo místa, kudy Valašská rally už několik let nejela. Nejrychlejší posádky se vrátí na cílovou rampu na náměstí ve Valašském Meziříčí opětovně v nedělním odpoledni (26. března 2017), kde budou krátce před 15. hodinou slavnostně dekorovány. Informačním kanálem Rocksteel Valašské rally bude internetová stránka www.valasskarally.cz, informace k soutěži se budou objevovat i na facebookovém profilu „Valašská Rally Valmez“.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice