1. 5. 2013

 

Ve středu 1. května jste srdečně zváni na tradiční prvomájové putování Pohádkovým lesem. Startovat bude možné mezi 10. a 13. hodinou u Husovy lípy a cílem bude chata Červený kámen. Po cestě Vás čeká spousta zábavy a pohádkových bytostí se soutěžními úkoly, v cíli bude připraveno kolo štěstí, občerstvení a živá muzika.

 

 

Ve stejný den jste rovněž srdečně zváni na Prvomájové bilábilé, které se bude konat od 14 hodin před kulturním domem. Těšit se můžete na koncerty Městského dechového orchestru a skupiny Alfa Orchestra, prezentaci výcviku dravých ptáků, ukázky psích agility, akrobatické vystoupení Guinessova světového rekordmana, divadelní pohádku pro děti, focení pod rozkvetlým stromem a spoustu dalších doprovodných aktivit.

 

Beskyd Model Kit Show 2013. V sobotu a neděli 4. a 5. května 2013 se v Kopřivnici uskuteční již 17. ročník oblíbené výstavy plastikových modelů Beskyd Model Kit Show. Precizní výtvory modelářů ze všech koutů republiky i ze zahraničí budou k vidění v kulturním domě a venkovní expozice oživí centrum města. Také letos bude výstava spojena s několika prestižními modelářskými soutěžemi, předváděním modelů, venkovními ukázkami vojenské a automobilové techniky, prodejní expozicí modelářských firem, burzou atd. Akce je velmi populární nejen mezi samotnými modeláři, ale díky bohatým doprovodným aktivitám bývá také častým cílem rodinných víkendových výletů. Sobotní program bude probíhat od 9 do 18 hodin, nedělní pak od 9 až do vyhlášení výsledků v poledních hodinách.

 

 

Sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické Okres Nový Jičín a Hukvaldy zve na 18. ročník akce nazvané URČOVÁNÍ PTÁKŮ PODLE ZPĚVU. KDY? v sobotu 4. května 2013. SRAZ ZÁJEMCŮ: v 6. 00 hod. před budovou vlakového nádraží v Kopřivnici. Vycházka bude zaměřena na pozorování ptáků a jejich určování v různých biotopech, především podle zpěvu. V loňském roce jsme pozorovali 340 jedinců 52 druhů, včetně datla černého, žluny šedé, holuba doupňáka, cvrčilky zelené, šoupálka krátkoprstého či 17 samců lejsků bělokrkých. Trasa vycházky: park u vlakového nádraží – zřícenina hradu Šostýn – kolem Pískovny – Janíkovo sedlo – Kopřivnice. Na základě zkušeností z předchozích let doporučuji obuv do „mokrého“ terénu, termosku s teplým nápojem, dalekohled, fotoaparát, popř. klíče k určování ptáků. Setkání proběhne za každého počasí. Pro účastníky bude zdarma připravena nabídka ornitologického propagačního materiálu. Pro další informace se můžete obracet na Jana Košťála, telefon 737 812 339, e-mail: j.k.kostal@seznam.cz.

 

 

Kopřivnice oslaví Den vítězství již 6. května. Za několik dní oslaví Česká republika významný státní svátek Den vítězství. Kopřivničané si ukončení druhé světové války připomenou již v pondělí 6. května, tedy v den výročí osvobození Kopřivnice. Tradiční vzpomínkové setkání se uskuteční v 17 hodin u pomníku padlých před bývalou ZŠ Náměstí. Kopřivnice patřila za druhé světové války k územím odstoupeným Německu. Hitlerova armáda ji obsadila 10. října 1938 a pak následovala velmi rychlá germanizace – české nápisy byly nahrazeny německými, byla zakázána činnost českých spolků, došlo k úpravě školních osnov atd. Časté bylo také zatýkání gestapem, a to především v automobilce, kde se rozmohlo udavačství a kde také čeští dělníci sabotovali vojenskou výrobu. Třiadvacet občanů padlo v boji za osvobození, další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. Jednadvacet Kopřivničanů se zúčastnilo zahraničního odboje, mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a účastnilo se partyzánských akcí. K osvobození Kopřivnice došlo bez větších bojů dne 6. května 1945. Poslední noc před osvobozením vtrhlo do města ustupující německé vojsko a burcovalo spící obyvatelstvo, avšak kolem 5. hodiny ranní začalo Kopřivnici kvapně opouštět a po 7. hodině se již ve městě objevili první rudoarmějci. Rudá armáda svírala Němce ze dvou stran, a proto nebyl čas k většímu pustošení kraje. Dva dny na to, 8. května 1945, vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk, která se všeobecně považuje za konec druhé světové války v Evropě. Památku obětí druhé světové války u pomníku padlých uctí představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Zvána je samozřejmě také široká veřejnost.

 

Beskyd Model Kit Show po sedmnácté. Takový počet repríz dosáhne úspěšná mezinárodní modelářská výstava a soutěže modelářů v Kopřivnici ve dnech 4. a 5. května letošního roku. Akce se vrací po několika letech do prostor kopřivnického Kulturního domu. Potvrzená je účast modelářů z Polska, Slovenska, Maďarska, Holandska a Francie. Bude možné zhlédnout nejrůznější modely letadel, pozemní vojenské a civilní techniky, motocyklů, automobilů, figurek a celé řady dalších modelů. Současně bude probíhat řada soutěží, kde zejména je výjimečná společná soutěž pořádaná zástupci visegrádské čtyřky pod názvem Poháry EU. Vystavovat svoje modely a s nimi soutěžit mohou i mladí modeláři. Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program. Novinkou bude účast železničních modelářů s jejich modely různých železničních seskupení a budou předváděny dálkově řízené modely lodí a ponorek ve vodním bazénu. Chybět nebudou ani dálkově řízené modely pozemní techniky. Zúčastní se klub vojenské historie Slezsko se svými vojenskými veterány a tradičně skupina RATS s možností vyzkoušet si prostředky pro střelbu RSOFT. Tradičně se také zúčastní celá řada modelářských firem a každý, koho výstava osloví, si může pořídit všechno co je k modelaření zapotřebí. Nebude chybět ani venkovní exhibice, která letos bude ve znamení hasičské techniky na vozidlech TATRA.

 

DDM Kopřivnice na květen:

4. – 5. 5. prezentace kroužku Modeláři a klubu MK Apolo Kopřivnice na akci: BESKYD MODEL KITSHOW v KDK Kopřivnice.

 

7. 5. přednáška v DDM Kopřivnice: „Známý neznámý šungit“ – černý kámen plný překvapení, má prokázány léčivé účinky. Od 17 hod.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. vám oznamuje, že budou probíhat odstávky vody. Dne 30. dubna od 8:00 – 14:00 hodin dojde k odstávce vody na ulici Dělnické, Na Luhách, na ulici 1. května a Mírové, 2. května od 8:00 – 16:00 hodin na ulici České, Obránců míru a Na Pasekách v místě vyvěšení letáků. Dne 10. května od 8:00 – 14:00 hodin dojde k odstávce dodávky vody v Lubině část Větřkovice směr Haškovec.  Dne 14. května od 7:30 – 14:30 hodin na ulici Dražné, Havlíčkově, Hřbitovní, Husově, Janáčkově, Jiráskově, Komenského, Pabla Nerudy, Palackého, Pod Stadiónem, Tyršově.

 

 

Z důvodu komplexního čištění místních komunikací a parkovišť bude na uvedených ulicích v uvedených termínech dočasně zakázáno stání motorových vozidel. Vozidla nerespektující zákazové značení budou odtažena: 2. května v části ulice Družební po křižovatku s Francouzskou.

 

 

Velkoobjemové vany na objemný odpad z domácností budou přistaveny dle harmonogramu vždy od 15:00 – 18:00 hodin: 2. května v Mniší u zastávky ČSAD a 6. května v Mniší Spružinky.

 

 

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve všechny zájemce na přednášku Izrael, země zaslíbená. Kdy a jak vznikl biblický a novodobý Izrael? Kdo jsou jeho obyvatelé? Jak se žije v Jeruzalémě – městě tří náboženství? Lze vyřešit problémy na středním východě? Odpovědi na tyto otázky nám nastíní Ing. Rudolf Machala, který navštívil Izrael celkem pětkrát, v letech 2004-2006, 2010 a 2011. Ve čtvrtek 23. května v 18:00 hodin, čítárna knihovny v kulturním domě

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad budou přistaveny od 3. – 6. května v Lubině bývalá váha (za kruhovým objezdem), v Lubině na hrázi, v Lubině u mostu, v Lubině nad panelovou (vedle domu s č.p. 437), v Lubině u železného mostu, v Lubině na točně autobusů, v Lubině na rozcestí pod přehradou, Vlčovice u mostu směr Mniší, Vlčovice u KD.

 

 

Svoz sběrných nádob na komunální odpad připadající na den 1. května proběhne ve čtvrtek 2. května. Svoz sběrných nádob na komunální odpad připadající na den 8. května proběhne ve čtvrtek 9. května.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice