3. 5. 2013

 

V průběhu týdne se začalo chystat koupaliště na letní sezónu a v sobotu by se mělo začít napouštět, takže se brzy můžete těšit na koupání .) pokud počasí bude přát…

 

 

Zastupitelé zakázali propagaci hazardu. Již druhým rokem platí v Kopřivnici obecně závazná vyhláška, která povoluje provoz sázkových her pomocí technických zařízení pouze na určených místech a ve vymezeném čase. Přestože díky existenci této vyhlášky se již podařilo počet výherních přístrojů ve městě výrazně snížit, zastupitelé se rozhodli regulaci hazardu ještě zpřísnit a zakázali jeho propagaci.

Nová vyhláška, schválená kopřivnickým zastupitelstvem koncem dubna, stanovuje jasná pravidla pro označení heren a jakoukoliv propagaci hazardu umožňuje pouze v jejich vnitřních prostorách. V označení podniku může být použit název „herna“ nebo „kasino“, avšak pouze jednou, písmem o maximální velikosti dvacet centimetrů a bez jakýchkoliv světelných efektů. Z budov provozoven musí zmizet reklamy sázkových her a zařízení informující o aktuální výši výhry, výlohy musí být zabezpečeny tak, aby hrací automaty nebyly vidět z ulice. Hlavním cílem přijatých opatření je předcházení negativním jevům, které jsou s hazardem spojeny. Vyhláška vstoupila v účinnost 1. května 2013 a provozovatelé jí musí přizpůsobit vnější vzhled svých podniků do tří měsíců. Po uplynutí tříměsíční lhůty bude městská policie kontrolovat, zda jsou schválená opatření dodržována. Porušení povinností stanovených vyhláškou může být postiženo jako přestupek se sankcí až do výše 30 tisíc korun a v případě právnických osob lze za správní delikt uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

 

 

Svoz sběrných nádob na komunální odpad připadající na den 8. května proběhne ve čtvrtek 9. května.

 

 

Beskyd Model Kit Show 2013. V sobotu a neděli 4. a 5. května 2013 se v Kopřivnici uskuteční již 17. ročník oblíbené výstavy plastikových modelů Beskyd Model Kit Show. Precizní výtvory modelářů ze všech koutů republiky i ze zahraničí budou k vidění v kulturním domě a venkovní expozice oživí centrum města. Také letos bude výstava spojena s několika prestižními modelářskými soutěžemi, předváděním modelů, venkovními ukázkami vojenské a automobilové techniky, prodejní expozicí modelářských firem, burzou atd. Akce je velmi populární nejen mezi samotnými modeláři, ale díky bohatým doprovodným aktivitám bývá také častým cílem rodinných víkendových výletů. Sobotní program bude probíhat od 9 do 18 hodin, nedělní pak od 9 až do vyhlášení výsledků v poledních hodinách.

 

 

Sekce ochrany ptáků České společnosti ornitologické Okres Nový Jičín a Hukvaldy zve na 18. ročník akce nazvané URČOVÁNÍ PTÁKŮ PODLE ZPĚVU. KDY? v sobotu 4. května 2013. SRAZ ZÁJEMCŮ: v 6. 00 hod. před budovou vlakového nádraží v Kopřivnici. Vycházka bude zaměřena na pozorování ptáků a jejich určování v různých biotopech, především podle zpěvu. V loňském roce jsme pozorovali 340 jedinců 52 druhů, včetně datla černého, žluny šedé, holuba doupňáka, cvrčilky zelené, šoupálka krátkoprstého či 17 samců lejsků bělokrkých. Trasa vycházky: park u vlakového nádraží – zřícenina hradu Šostýn – kolem Pískovny – Janíkovo sedlo – Kopřivnice. Na základě zkušeností z předchozích let doporučuji obuv do „mokrého“ terénu, termosku s teplým nápojem, dalekohled, fotoaparát, popř. klíče k určování ptáků. Setkání proběhne za každého počasí. Pro účastníky bude zdarma připravena nabídka ornitologického propagačního materiálu. Pro další informace se můžete obracet na Jana Košťála, telefon 737 812 339, e-mail: j.k.kostal@seznam.cz.

 

 

Kopřivnice oslaví Den vítězství již 6. května. Za několik dní oslaví Česká republika významný státní svátek Den vítězství. Kopřivničané si ukončení druhé světové války připomenou již v pondělí 6. května, tedy v den výročí osvobození Kopřivnice. Tradiční vzpomínkové setkání se uskuteční v 17 hodin u pomníku padlých před bývalou ZŠ Náměstí. Kopřivnice patřila za druhé světové války k územím odstoupeným Německu. Hitlerova armáda ji obsadila 10. října 1938 a pak následovala velmi rychlá germanizace – české nápisy byly nahrazeny německými, byla zakázána činnost českých spolků, došlo k úpravě školních osnov atd. Časté bylo také zatýkání gestapem, a to především v automobilce, kde se rozmohlo udavačství a kde také čeští dělníci sabotovali vojenskou výrobu. Třiadvacet občanů padlo v boji za osvobození, další byli zatčeni, vězněni či mučeni v koncentračních táborech. Jednadvacet Kopřivničanů se zúčastnilo zahraničního odboje, mnoho dalších bylo zapojeno do domácího odboje a účastnilo se partyzánských akcí. K osvobození Kopřivnice došlo bez větších bojů dne 6. května 1945. Poslední noc před osvobozením vtrhlo do města ustupující německé vojsko a burcovalo spící obyvatelstvo, avšak kolem 5. hodiny ranní začalo Kopřivnici kvapně opouštět a po 7. hodině se již ve městě objevili první rudoarmějci. Rudá armáda svírala Němce ze dvou stran, a proto nebyl čas k většímu pustošení kraje. Dva dny na to, 8. května 1945, vstoupila v platnost kapitulace německých vojsk, která se všeobecně považuje za konec druhé světové války v Evropě. Památku obětí druhé světové války u pomníku padlých uctí představitelé města, členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. Zvána je samozřejmě také široká veřejnost.

 

DDM Kopřivnice na květen:

4. – 5. 5. prezentace kroužku Modeláři a klubu MK Apolo Kopřivnice na akci: BESKYD MODEL KITSHOW v KDK Kopřivnice.

7. 5. přednáška v DDM Kopřivnice: „Známý neznámý šungit“ – černý kámen plný překvapení, má prokázány léčivé účinky. Od 17 hod.

 

 

Odbor Klubu českých turistů při TJ Sokol Hukvaldy pořádá v sobotu dne 11. května 2013 32. ročník turistického pochodu po zarostlém chodníčku s bezplatným vstupem na hukvaldský hrad. Start  – Hostinec „Na koupališti“ na Hukvaldech  7:30 do 10:00 hodin. Ukončení pochodu v 16:00 hodin tamtéž.

 

 

KULTURNÍ DŮM:

10. května v 19 hodin May Day – koncerty kapel Hi Martin, Stop the Time, Unstable, Slepí křováci, Evolution Dejavu, Sunshine

15. května v 19 hodin Poselství Indie: Kripadévi – indický tanec; Jiří Dohnal – koncert sitár; u příležitosti výročí 30 let jógy v Kopřivnici

 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

9. května ve 14.30 hodin Uletěly vám včely? – včelařské dopoledne a setkání s Oldřichem Němcem, členem Českého svazu včelařů

 

 

MANDALA

3. května ve 20 hodin Kittchen + Ille – koncert

4. května v 10 hodin workshop: Zpívání – cesta objevování našeho hlasu a jeho léčivého potenciálu. První z pravidelných setkání, během kterých budeme společně rozvíjet léčivé možnosti našeho hlasu v jeho přirozené podobě

 

 

ŠTRAMBERK

7. května v 16 hodin Jarní koncert ke dni matek – koncert štramberské pobočky SZUŠ MIS   MUSIC

8. května v 18 hodin Rocker a dvě staré dámy – konverzační komedie od Jany Pacnerové v podání divadelního spolku Kotouč Štramberk (Kulturní dům)

 

 

Florbal: sobota 11. 5. od 9 do 19 hod. Vikings Female Cup (turnaj žen) – hala SOU   Kopřivnice

 

 

Pěvecké sdružení Kopřivnice, člen Unie Českých pěveckých sborů zve na Jarní koncert. Vystoupí Pěvecké sdružení Kopřivnice a Dívčí sbor 1. sZUŠ Mis Music, ve středu 15. května 2013 v 19:00, v Katolickém domě v Kopřivnici.

 

 

13. května dojde ke změně, která si vyžádá ruční přeladění Vašeho STB nebo televize, pokud budete chtít dále sledovat vaše oblíbené pořady. Především se to bude týkat všech programů stanice prima.

Díky digitalizaci v posledních letech vzrostl počet televizních stanic a i v současnosti se objevují další a další. Jelikož pro vás pravidelně přizpůsobujeme nabídku v kabelové televizi, jsou s tímto krokem spojené i nutné technické úpravy na hlavní stanici. Pokud tedy v pondělí 13. května najdete namísto některých oblíbených programů pouze černou obrazovku, budete muset provést opětovné naladění svého televizoru nebo SET-TOP-BOXu.  Postup najdete v návodu, který jste dostali při zakoupení Vašeho přístroje, nebo stačí nyní na obrazovce sledovat základní kroky – poradíme s nalazením nejběžnějších typů STB. Nejprve se budeme věnovat přístroji Handan 5000 –

Jeho přeladění je nutné začít v takzvaném továrním nastavení. Na dálkovém ovladači tedy zvolíte tlačítko menu a v kolonce systémové informace najdete položku tovární nastavení. Zvolíte resetovat, potvrdíte ano. Po zhruba20 vteřinách čekání se objeví úvodní obrazovka, kde tlačítkem OK potvrdíte češtinu a další položky jako jazyk, titulky televizní výstup podle připojeného televizoru nebo čas už musíte potvrzovat tlačítkem exit. Pokud Vám není jasné co kdy zmáčknout, v dolní části obrazovky se vždy objevuje nápověda s popisem ovládání. Takto pokračujete, dokud se neobjeví položka startovací frekvence, kde přes tlačítko OK potvrdíte ladění. Po spuštění vyhledávání začne setobox ladit stanice, což trvá zhruba 3 minuty a je nutné proces nechat bez zásahu dojet do konce. Jakmile ladění skončí, potvrdíte ho tlačítkem OK a přes exit z menu vyskočíte a zobrazí se poslední stanice na 70 pozici, kterou je v současné době ORF.

Dalším nejčastějším typem STB je Kaon – i zde je potřeba začít u továrního nastavené. Na ovladači zvolte tlačítko menu.  Šipkami na ovladači najdete tovární nastavení a potvrdíte ho tlačítkem OK – což opět trvá zhruba 20 vteřin. Následuje nastavení setoboxu, kdy si zvolíte jazyk, typ obrazovky televizoru ke kterému je setobox připojen. Pokud máte starší televizor s klasickou obrazovkou, zvolíte položku letterbox 4:3. Pro správné zobrazení na širokoúhlé televizi je dobré dát volbu 16:9. Na stránce Hledání programů, kam se posléze dostanete, potvrdíte tlačítkem OK položku startovací sekvence a setobox začne ladit televizní stanice. Po skončení ladění, které trvá opět zhruba 3 minuty, potvrdíte 3 krát za sebou tlačítkem OK kterým naladěné stanice necháte i uložit. Po odchodu z menu se zobrazí první stanice, kterou je v současné době Prima. Pořadí naladěných stanic si pak můžete ovladačem přes menu setoboxu změnit tak, jak jste byli zvyklí. Pro ostatní STBoxy  a televize najdete postup pro správné přeladění na našich webových stránkách https://ktkdigi.cz/navod, nebo v letáčku, který získáte na kontaktním místě. Aktuální přehled programů, které jsou v nabídce kabelové televize, najdete také na webu ktkdigi nebo kontaktním místě.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice