1. 6. 2011

Změny termínu u obřadu vítání občánků – místo avizovaného 25. června se termín posouvá o týden dřív na 18. června. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 13. června,  na oddělení vnějších vztahů, u Ilony Mazalové, Městský úřad Kopřivnice

 

 V šedesátých až osmdesátých letech prošla Kopřivnice obrovským rozmachem průmyslové výroby, jehož důsledkem byla mimo jiné řada nekoncepčně vytvořených skládek odpadů ve městě i okolí. Jak jsou tyto skládky rozsáhlé a zda jsou nebezpečné, zjišťovala kopřivnická radnice v rámci projektu, s jehož výsledky se mohou zájemci seznámit ve čtvrtek 9. června 2011 od 16:30 hodin v 10. patře kopřivnické radnice.

 

 19. května 2011 se na kopřivnické radnici konalo veřejné diskusní fórum, jehož hlavním cílem bylo definování tzv. 10 P – tedy desíti nejzávažnějších příležitostí či problémů města Kopřivnice, jejichž řešení vidí občané jako prioritní. Zda se na tomto desateru shodnou také ostatní Kopřivničané, ověří v následujících dnech celoměstská anketa.

 

Od 1. června jsou ve vestibulu kopřivnické radnice k vidění fotografie z letního tábora místního nízkoprahového Klubu Kamarád. Dva týdny plné her a nevšedních zážitků s podtitulem „Ze života hmyzu“ se odehrály v červnu loňského roku na Starých Hutích. Snímky zachycující nejzajímavější okamžiky mladých táborníků budou na radnici vystaveny až do konce měsíce.

 

St 15. června v 17 hodin Závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice (kino Puls)

 

Tři firmy se ucházejí o provozování kopřivnického kulturního domu v dalších pěti letech.

 

Stotisícovou pokutu udělil Kopřivnici Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za údajná pochybení, ke kterým mělo dojít v roce 2005 při zadávání veřejné zakázky na realizaci nových muzejních expozic.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice