6. 6. 2011

PŘED NĚKOLIKA DNY BYLY UKONČENY STAVEBNÍ ÚPRAVY V RÁMCI 4 ETAPY REGENERACE SÍDLIŠTĚ SEVER. VZNIKLO TÉMĚŘ ČTYŘICET NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST, DOŠLO K ODVODNĚNÍ, PŘEDLÁŽDĚNÍ NĚKTERÝCH CHODNÍKŮ, DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ÚPRAVÁM ZELENĚ.

 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI BLÍŽÍCÍHO SE DNE OTCŮ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 9. ČERVNA OD 15:30 HODIN NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI A ZAHRADĚ MŠ NA ULICI I. ŠUSTALY ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S NÁZVEM „BUM BÁC!“ ZVÁNI JSOU VŠICHNI RODIČE S DĚTMI.

 

S VÝSLEDKY PROJEKTU LOKALIZACE A CHARAKTERISTIKA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, BUDOU OBČANÉ SEZNÁMENI NA VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ VE ČTVRTEK 9. ČERVNA OD 16.30 V 10. PATŘE RADNICE.

 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH KOPŘIVNICE BYLA OPĚT SPUŠTĚNA AUKCE NEVYUŽITÉHO MAJETKU MĚSTA.

 

DO PONDĚLÍ 13. ČERVNA SE MOHOU HLÁSIT RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O ÚČAST PŘI OBŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, U PANÍ ILONY MAZALOVÉ NA TEL. ČÍSLE 556 879 436. AKCE SE USKUTEČNÍ 18. ČERVNA.

 

JASNĚJŠÍ PŘEDSTAVU O ZAHÁJENÍ A HARMONOGRAMU STAVEBNÍCH PRACÍ NA NOVÉ KANALIZACI ZÍSKAJÍ OBČANÉ NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ, KTERÉ PŘIPRAVUJE VEDENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE DNE 13. ČERVNA V 18.00 HODIN V KATOLICKÉM DOMĚ V LUBINĚ.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice