1. 6. 2020

Pokud navštívíte Rozhlednu Bílá hora v pondělí 1. června, na Mezinárodní den dětí, společně se svými dětmi, můžete vyšlapat 161 schodů na vyhlídkovou plošinu, aniž byste platili obvyklé vstupné.

 

Letos poprvé se chystá pro děti od 6-14 let příměstský tábor na téma koně a příroda, na Bubla City Ranči v Kopřivnici. Tábory se budou konat v týdnech od 13.do 17.7. a od 17.do 21.8. Náplní táborů jsou pohybové hry a soutěže v přírodě, práce s přírodními materiály, poznávání života na farmě, krmení a péče o zvířata a výuka jezdectví. Tábor zajištuje Lenka Brusová ve spolupráci s Evropskou unií a Operačním programem Zaměstnanost, Bubla City Rančem Kopřivnice a Místní akční skupinou Lašsko. Rodiče mohou přihlašovat své děti do 19. 6. 2020.

 

17 pytlů plných odpadků to je výsledek úklidové akce okolo železniční trati, do které se zapojilo 8 dobrovolníků v sobotu 23. května. Iniciátorem byl Radek Měcháček a Michal Kyselý, kteří se starají o facebookové stránky s názvem Občané Kopřivnice. Svou činností chtějí inspirovat ostatní lidi, aby se zajímali a starali o své město a okolí. Cílí také na místní umělce, proto podél trati za Kauflandem vznikla nová plocha pro Street Art. Správa železnic úklidovou akci podpořila a se vstřícností se organizátoři setkali také u vedení Kauflandu, v jejichž majetku je stěna, kterou nyní zdobí grafity s vyobrazením podobizny Emila Zátopka a nápisu města Kopřivnice. Kaufland mimo povolení tuto plochu využít pro Street Art také poskytl finance na barvy, aby mohla být vyzdobena. Pokud by se chtěl někdo zapojit do další akce, může organizátory kontaktovat prostřednictvím facebookové stránky Občané Kopřivnice. Její správci budou rádi, pokud lidé vymyslí i svoje vlastní akce a pomohou společně vylepšit naše město. Další nejbližší akcí by měl být úklid koryta Kopřivničky od hřbitova k jejímu prameni a to v sobotu 27. června.

 

V kopřivnické čistírně odpadních vod byla zahájena výstavba dosazovací nádrže za 39 milionů korun. Tuto investici vodhohopodáři realizují především proto, aby déle zadrželi vodu v nádržích a mohli s ní díky tomu více pracovat, což bude mít zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek. Už v roce 2010 díky jedné z větších investic došlo k zdvojnásobení objemu aktivačních nádrží pro biologické čištění a kompletní změně technologie v této části čističky. Slavnostní otevření po rekonstrukci se konalo v květnu roku 2011 a následně došlo k napojení nové kanalizace z místní části Lubina. Vybudováním nové nádrže dojde k dalšímu navýšení kapacity místní čističky a vodohospodáři budou připraveni na dobu, kdy bude dokončeno odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší. Voda z napojených domácností bude rovněž odváděna také do tohoto zařízení, které patří podle parametrů vypouštěné vody k jedné z nejúčinnějších v celé České republice. Výstavba nové nádrže by měla být dokončena do závěru letošního roku. Dosazovací nádrž bude hluboká přes 4 metry, délka bude přesahovat 29 metrů a šířka 14 metrů. Účinná plocha tak dosáhne něco přes 357 metrů krychlových. Součástí investice je výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace plánuje letos na Novojičínsku proinvestovat přes 90 milionů korun a to jak do zajištění dodávek pitné vody, tak do odvádění a čištění vody odpadní.

 

Bezpečnostní ostrůvek bude nově oddělovat přechod pro chodce mezi komerční bankou a házenkářským hřištěm. Kopřivnická radnice na tuto investiční akci získala dotaci a musí být dle podmínek realizována ještě v tomto roce. Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvek ve výši 803 tisíc korun a celkové náklady dle projektové dokumentace činí přes milion korun. Kolik bude muset ze svého rozpočtu zaplatit město, bude jasné v létě po dokončení výběrového řízení. Rekonstrukce se dočká i stávající chodník od upravovaného přechodu k novému parkovišti u Komerční banky, a to včetně místa pro přecházení u sjezdu na toto parkoviště.

 

Další ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka odstartuje 19. září v 11 hodin a všichni zájemci, kteří by si chtěli zaběhnout více než 22 kilometrů dlouho trať z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm, mohou trénovat zdarma se zkušenými běžci z kopřivnického atletického klubu. Účast v závodě však není podmínkou pro společné výběhy určené široké veřejnosti. Informace a cenné rady Vám poskytne, mistr republiky v maratonu Alexander Neuwirth.  Společný výběh se koná vždy v úterý v 17:00 hodin a místo srazu se mění, většinou je to u Penny marketu naproti benzinové pumpy OMV.

 

Letošní první farmářský trh se přesunul do sadu E. Beneše a většině návštěvníků se tato změna líbila. V nabídce bylo ovoce chybělo a nabídka zeleniny byla jen chvíli – ostatně už po obědě nabídka prořídla a někteří stánkaři neměli co návštěvníkům nabízet. Osvětový stan měla na akci připravena radnice a její zástupci účastníci projektu do práce na kole v něm získali tzv. na triko kávu a zákusek. Další farmářský trh proběhne opět v sadu E. Beneše 19. června a následující dva na podzim a to 11. září a 9. října.

 

Kopřivničtí skautu spustili na portálu Darujme.cz svůj projekt, ve kterém se snaží získat finance na rekonstrukci Skautského centra Trnávka.  Chlapecký oddíl strážců světla z Kopřivnice se schází v místním katolickém domě a v letošním roce dostal od Biskupství ostravsko-opavského na 20 let do pronájmu za symbolickou jednu korunu na rok nevyužívanou faru v Trnávce. Tam plánují jezdit na víkendové probyty a pořádat různé kurzy. Aby mohli základnu plně využívat je potřeba dokončit rekonstrukci objektu. Mnohé práce se snaží udělat svépomocí, přesto odborné činnosti musí objednat u řemeslníků. Všechny opravy dosahují podle rozpočtu zhruba 1,5 milionu korun. Aby se plány místním skautům vyplnily, založili prostřednictvím transparentního účtu veřejnou sbírku a vytvořili projekt na portálu Darujme.cz. Do konce května stihli skauti ve svém novém centru odpracovat více než 200 hodin, vybudovali nové odpady a rozvody topení, vybetonovali podlahy, udělali nové sanační omítky a další práce. Pokud to bude možné, chtěli by budovu plně využívat od letošního léta. Kopřivnické středisko Vanaivan nabízí krásné místo a moderní základnu a tím pádem bývá velmi zaplněné. Skaut v Kopřivnici má mnoho členů a kapacita Vanaivanu někdy nestačí, proto se místní oddíl pustil do rekonstrukce skautského centra Trnávka, která má být místem nových možností.

 

Léto v KTK je akční sleva, která se týká zvýhodněné nabídky dekódovacích modulů a karet pro příjem KTKdigi nebo připojení na internet prostřednictvím metropolitní optické sítě. Pokud ještě nevyužíváte internetové služby od Kabelové televize Kopřivnice, zaregistrujte se nebo uzavřete smlouvu na připojení k internetu a získejte na půl roku slevu 50 % na měsíčních poplatcích a padesáti procentní slevu na poplatku za zřízení nové přípojky.  Pokud už internet od naší společnosti máte, můžete využít jedinečné slevy na sadu dekódovacího modulu s kartou, kterou v akční ceně pořídíte za 590 Kč. Umožní Vám bezplatně sledovat programový balíček Basic HD, který obsahuje 13 českých programů v HD rozlišení. Doporučujeme vám dohodnout si předem konkrétní termín a hodinu návštěvy kontaktního místa, vyhnete se případnému čekání. Doba platnosti akce je do 19. června a podrobné informace včetně ceníku a podmínek získání slevy najdete na webu www.ktk.cz.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice