1. 7. 2012

 

Prázdninová Kniholympiáda aneb do knihovny za sportem i věděním. Městská knihovna Kopřivnice zve všechny děti od 2. 7. – 31. 8. 2012 do dětského oddělení v kulturním domě. Ten s nejvíce body vyhrává. Přijďte si zasoutěžit. Otevřeno Po, Út, Čt, Pá 7:30-12:00 a 12:30-17:00.

 

Uzavření agendy registru vozidel a techniků z důvodu  přechodu na nový Centrální registr vozidel proběhne ve dnech 2. – 4. července. Nový centrální registr vozidel bude spuštěn v pondělí 9. července.

 

Dne 3. července v době od cca 08:00 – 16:00 hodin dojde z důvodu prací na vodovodní síti k přerušení dodávky pitné vody na Štefánikově ulici. V dané oblasti budou vylepeny letáčky s oznámením.

 

Z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie dne 4. července od 7:30 – 11:00 hodin včásti ulic Havlíčkova, Husova, Palackého, Komenského, Pod Stadiónem, Tyršova.

 

Dne 3. 7. 2012 bude v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici zahájena výstava obrazů s názvem „Kresba tužkou (ne) jen Tatrovky“. Kresby vznikly rukou regionálního umělce Petra Hrnčárka z Frenštátu ve spolupráci s archívem Technického muzea Tatra, který se podílel návrhy poskytnutím podkladů pro tvorbu výstavy. Jsou v ní spojeny historické momenty ze života lidí kolem automobilů Tatra s uměleckou tvorbou, a že se jedná opravdu o vynikající zachycení reality, se můžete přesvědčit v Technickém muzeu Tatra. Vedle obrazů s tatrováckou tématikou bude autor presentovat i část vlastní tvorby. Originály obrazů budou po výstavě nabídnuty k prodeji. Rezervace na jednotlivá díla bude možná už v průběhu výstavy, která potrvá do 30. 9. 2012. Vernisáž výstavy bude zahájena v 17:00.

 

Nová výstava čeká na návštěvníky Lašského muzea; tentokrát se jedná o dětskou výstavu s názvem „EKO“ – ekologie očima dětí, která se uskuteční v Lašském muzeu v Kopřivnici a to od 4. 7. do 2. 9. 2012. Výstava je připravována ve spolupráci s Mateřskými školami Kopřivnice, p. o. Roztomilé výrobky dětí z kopřivnických mateřinek Vám názorně předvedou, co vše je možné vytvořit z ekologického materiálu.

 

Oprava silnice na Rybí se o měsíc posouvá. Správa silnic Moravskoslezského kraje musela o měsíc odložit rekonstrukci silnice č. II/482 Rybí – Kopřivnice. Důvodem pro posunutí původně plánovaného termínu bylo dořešení smluvních podmínek. Dlouho očekávaná stavba by tedy měla být zahájena v polovině července 2012. Oprava krajské silnice, která vede od okružní křižovatky v centru Kopřivnice přes Závišice a Rybí až k odbočce na Sirkové lázně, má trvat tři měsíce. Práce jsou rozděleny do samostatných úseků a budou probíhat ve směru od Nového Jičína. Kopřivnice by měla být realizací bezprostředně dotčena až od druhé poloviny srpna. Před samotnou rekonstrukcí však budou na území města probíhat přípravné práce v režii města a společnosti Tenza. Před výměnou povrchu se musí  provést několik nutných zásahů do komunikace. V plánu je zatrubnění příkopu v blízkosti Bubla ranče, úprava nejvíce poškozených silničních obrub, vyjmutí led diod z přechodů a překop ulice Obránců míru kvůli položení nových rozvodů tepla. Tyto práce budou hotovy do 15. srpna.

Na opravovaných úsecích je nutné počítat s dopravními omezeními. Přípravné práce i samotná výměna povrchu proběhnou při částečných uzavírkách. Pravděpodobně budou stanoveny také objízdné trasy pro tranzitní dopravu, o nichž bude řidiče informovat přechodné dopravní značení. Stavba „Silnice II/482 Rybí – Kopřivnice“ je součástí téměř půlmiliardového balíku rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd Moravskoslezského kraje v rámci projektu Regionálního operačního programu „Silnice 2011“. Vítězem tendru na dodavatele je Sdružení Silnice 2011 v zastoupení firem STRABAG, a. s., a EUROVIA CS, a. s.

 

V sobotu 7.7. v 20:00 čajovna Mandala zve na koncert  Islandské kapely. Skupina Árstíðir přináší ve své hudbě tajemnou vůni osamělého Islandu převázanou elegantní stužkou současného pop-rocku a ozdobenou skvělými melodiemi. Šest mužských hlasů se proplétá v typické severské polyfonii, která staví harmonii na jiných principech, než jsme zvyklí, a vytváří tak pocit mrazivého napětí. Silná smyčcová sekce dodává Árstíðiru plný zvuk, který pohltí a nadchne každého posluchače. i když nejde o klasickou taneční kapelu, nic to neubírá na ohromné síle a energii, kterou Árstíðir vyzařuje. Kapela už za tři roky své existence prokázala na mnoha zahraničních turné v Rusku, severní a západní Evropě, že není třeba rozumět neuchopitelné islandštině nebo znát tradice tohoto malého prastarého národa, abyste na konci koncertu stáli a tleskali se slzami v očích.

Situace s parkováním ve Štramberku se změnila a s nadcházející hlavní turistickou sezónou přinášíme praktické informace, jak v pohodě dojet do Štramberka a vyhnout se nepříjemným komplikacím. Od 1. 6. 2012 již není možné parkovat vozidla ve Štramberku tak jak bylo zvykem – buď na náměstí,nebo přilehlých cestách. Štramberk se změnil v zónu, kde mohou na vyznačených parkovacích místech parkovat pouze vozidla občané se zakoupenými parkovacími kartami.

1/ zaparkovat lze přímo na náměstí – Hotel Šipka a hotel Štramberk mají na náměstí zakoupeny parkovací karty pro své zákazníky. Jedete-li s cílem navštívit právě některé z těchto subjektů, neváhejte je požádat o parkovací kartu, se kterou můžete parkovat přímo na náměstí ve Štramberku.

2/ možnost využití některého z pěti odstavných parkovišť. Některá parkoviště jsou blíže centru (parkoviště u školy a záchytné parkoviště) a zároveň jsou hned u jednoho z turistických cílů ve Štramberku – Národního sadu, kde najdete jeskyni Šipku).

3) Využít odstavná parkoviště.

 

Seznam kopřivnických čestných občanů bude opět rozšířen. Nejvyšší ocenění města získá dalších šest osobností, které se významně zasloužily o rozvoj či propagaci Kopřivnice i republiky. Mezi oceněnými přibudou účastníci odboje, učitel, dlouholetý starosta a známý publicista. Další čtyři jména budou zapsána do seznamu významných osobností.

Čestná občanství se zpravidla udělují při slavnostní příležitosti, jakou byly například oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město v roce 2008, kdy došlo k zatím poslednímu udílení těchto prestižních titulů. V letošním roce oslavíme 90. výročí narození nejznámějšího kopřivnického rodáka Emila Zátopka a jeho ženy Dany, a proto bude vhodná příležitost seznam čestných občanů opět rozšířit, k slavnostnímu předání ocenění by mělo dojít na podzim.

Jedním z těch, kteří čestné občanství získají, je předválečný a poválečný starosta Sokola Jan Vašek (1899-1958), který aktivně bojoval v protinacistickém odboji za 2. světové války. Ve vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen za velezradu, vyzvědačství a pomoc synovi při emigraci k desetiletému trestu odnětí svobody, během kterého v důsledku neposkytnutí lékařské pomoci zemřel.

Druhým oceněným bude Bohumil Matula (1917-1995), jenž byl k udělení čestného občanství navržen za svůj přínos v kulturní oblasti. Byl oblíbeným kopřivnickým učitelem, který se velmi angažoval ve veřejném životě – hrál v ochotnickém divadle, psal fejetony, vydával knihy, pořádal osvětové přednášky atd. Po revoluci se stal předsedou Masarykovy společnosti a zasloužil se o znovupostavení pomníku TGM.

Čestným občanem se stane také Josef Socha (1881-1958). Ten byl v letech 1919-1938 čtyřikrát po sobě zvolen starostou městyse Kopřivnice a významně se zasloužil o jeho všestranný rozvoj. Jako starosta věnoval velkou pozornost školství a realizoval řadu stavebních prací, byl velkou místní autoritou a později se stal prvním správcem Lašského muzea.

Za významnou činnost v československých legiích za 1. světové války a v protinacistickém domácím odboji za 2. světové války bude oceněn také generál Otakar Sviták (1894-1942). Kopřivnický rodák, který má zásluhy na budování čs. vzdušných sil v letech 1920-1938, byl odsouzen za špionáž a popraven.

Dalším, kdo v seznamu kopřivnických čestných občanů přibude, je plukovník Emil Palichleb (1909-1943). Letec bombardovací peruti ve Velké Británii byl k ocenění navržen za svou mimořádnou činnost a hrdinství v československém zahraničním odboji za 2. světové války. Držitel několika medailí a tří Válečných křížů zahynul při cvičném letu.

Šestici osobností, kterým bude uděleno čestné občanství, uzavírá známý publicista, novinář a dlouholetý ředitel rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček (nar. 1940). Svou činností se podílel na narušování informačního monopolu komunistického režimu a výrazně tím ovlivnil pozdější dějinné změny. Svými každoročními návštěvami zviditelnil naše město a přivedl do něj řadu dalších zajímavých osobností.

Do seznamu významných osobností města budou zapsáni skautský činovník Ivan Váňa, dlouholetý předseda Pěveckého sdružení Kopřivnice František Petr, konstruktér, navigátor a velký propagátor města Lubomír Rek a kopřivnický patriot, zakládající člen místního klubu Masarykova demokratického hnutí Lubomír Hanzelka.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice