3. 7. 2012

 

 

Upozornění pro diváky KTK: z důvodu připravovaných změn v termínech vysílání TV studia Kabelové televize Kopřivnice, upozorňujeme na změnu příjmu inzerce do VIDEOTEXTu:

soukromá – čtvrtek 24:00 hod / placená inzerce a reklama –  čtvrtek 12:00 hod

 

KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE – prázdninové prémiery

Technická pauza od pátku 6. 7. 2012 do pátku 20. 7. 2012.

Premiéra Kopřivnického magazínu č. 25 v pátek 20. 7. 2012

Technická pauza od pátku 27. 7. 2012 do pátku 3. 8. 2012

Premiéra Kopřivnického magazínu č. 26 v pátek 3. 8. 2012

Technická pauza od pátku 10. 8. 2012 do pátku 24. 8. 2012

 

1. července 2012 byla zahájena stavba nové okružní křižovatky u Katolického domu. Ačkoliv původně se měla začít budovat až v srpnu, z technických důvodů došlo k měsíčnímu posunutí termínu. K avizované změně přednosti na této křižovatce tedy nedojde, provoz zde budou řídit semafory. Stavba křižovatky bude rozdělena do tří etap, přičemž jako první bude realizován úsek přiléhající k ulici Štefánikově. Stávající uzavírka části křižovatky se rozšíří a doprava na ulicích Husově a Štramberské bude pomocí semaforů svedena do jednoho jízdního pruhu. S ohledem na průjezd a odbočení autobusů, které mají nedaleko provizorní stanoviště, byla šířka komunikace stanovena na tři metry. Kvůli zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy bude u Katolického domu platit zákaz parkování. Důvodem pro dřívější zahájení stavby rondelu jsou přeložky inženýrských sítí, jejichž realizace bude komplikovanější, než se původně předpokládalo. V dané křižovatce musí dojít k položení nového horkovodu, překládce kanalizace, kabelu vysokého napětí, veřejného osvětlení, datových a telefonních kabelů i rozvodů KTK. Z technických důvodů nebude možné provádět práce na polovinách vozovky, ale je nutné uzavřít vždy celý úsek budoucí křižovatky. V případě komplikací se zachováním provozu zhotovitel dokonce zvažuje, že bude pracovat i v noci. První etapa by měla být dokončena koncem srpna, druhá v závěru září a třetí do konce října. Časový harmonogram je předběžný.

 

Za krásné známky se sluší dát nějakou pěknou odměnu, proto budou mít všichni jedničkáři vstup do Technického muzea Tatra zdarma. Akce platí od pátku 29. června do úterý 3. července 2012 pro všechny žáky a studenty, kteří na recepci muzea předloží vysvědčení se samými jedničkami. Doprovodu bude umožněn vstup za sníženou cenu 70 korun.

 

Prázdninová Kniholympiáda aneb do knihovny za sportem i věděním. Městská knihovna Kopřivnice zve všechny děti od 2. 7. – 31. 8. 2012 do dětského oddělení v kulturním domě. Ten s nejvíce body vyhrává. Přijďte si zasoutěžit. Otevřeno Po, Út, Čt, Pá 7:30-12:00 a 12:30-17:00.

 

Uzavření agendy registru vozidel a techniků z důvodu přechodu na nový Centrální registr vozidel proběhne ve dnech 2. – 4. července. Nový centrální registr vozidel bude spuštěn v pondělí 9. července.

 

Dne 3. 7. 2012 bude v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici zahájena výstava obrazů s názvem „Kresba tužkou (ne) jen Tatrovky“. Kresby vznikly rukou regionálního umělce Petra Hrnčárka z Frenštátu ve spolupráci s archívem Technického muzea Tatra, který se podílel návrhy poskytnutím podkladů pro tvorbu výstavy. Jsou v ní spojeny historické momenty ze života lidí kolem automobilů Tatra s uměleckou tvorbou, a že se jedná opravdu o vynikající zachycení reality, se můžete přesvědčit v Technickém muzeu Tatra. Vedle obrazů s tatrováckou tématikou bude autor presentovat i část vlastní tvorby. Originály obrazů budou po výstavě nabídnuty k prodeji. Rezervace na jednotlivá díla bude možná už v průběhu výstavy, která potrvá do 30. 9. 2012. Vernisáž výstavy bude zahájena v 17:00.

 

Nová výstava čeká na návštěvníky Lašského muzea; tentokrát se jedná o dětskou výstavu s názvem „EKO“ – ekologie očima dětí, která se uskuteční v Lašském muzeu v Kopřivnici a to od 4. 7. do 2. 9. 2012. Výstava je připravována ve spolupráci s Mateřskými školami Kopřivnice, p. o. Roztomilé výrobky dětí z kopřivnických mateřinek Vám názorně předvedou, co vše je možné vytvořit z ekologického materiálu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice