1. 7. 2015

 

  1. 6. 2015 po 20. hodině vyjely čtyři jednotky hasičů se čtyřmi cisternami, automobilovým žebříkem a speciálním kontejnerovým automobilem s hasivem CO2 do podniku Tatra Trucks, kde došlo k technické závadě v rozvodně vysokého napětí a následnému požáru. Škoda způsobena požárem byla vyčíslena na 200 000 Kč.

 

 

Město Kopřivnice, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a Římskokatolická farnost Kopřivnice zvou na vzpomínkové setkání v předvečer výročí jeho upálení v 18.00 hodin u Husovy lípy v Kopřivnici.

Teologické zamyšlení nad dílem a odkazem Jana Husa přednesou: Mgr. et Mgr. Milan Koplík, farář Církve  československé husitské Nový Jičín, Mgr. František Hruška, farář Českobratrské církve evangelické Štramberk

a P. Mgr. Jiří Ramík, farář Římskokatolické farnosti Kopřivnice. Průvodní slovo: Mgr. Dagmar Rysová, místostarostka.

Akci doprovodí vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.

 

 

V pondělí 6. července bude mimořádně otevřena rozhledna na Bílé hoře.

 

Léto už je tady a s ním blížící se čas dovolených. Z dovolených se začali vracet první nespokojení spotřebitelé a poradci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. tak zaznamenali zvýšený počet dotazů týkajících se uplatnění nároků z vad zájezdů – reklamací apod. První problémy mohou nastat již v době nákupu zájezdu. Většinou zájezd kupujeme osobně v cestovní kanceláři, ale řada z Vás čím dál tím více využívá možnosti zakoupení zájezdu přes internet.   SOS MaS, z.s.  upozorňuje spotřebitele, že na rozdíl od jiných smluv takto uzavřených, NELZE od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů! Nejčastější dotazy však směřují k reklamacím. Nejdříve je nutno spotřebitelům připomenout, že vady zájezdu musí reklamovat nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu! Pokud nejste spokojeni s kvalitou ubytování nebo pokoje, měli byste se nejdříve obrátit na recepci hotelu či jeho vedení a žádat vysvětlení případně výměnu za pokoj nový. V případě, že nedojde k okamžité nápravě, je nutné kontaktovat delegáta, který Vám byl přidělen a sepsat protokol o vadách zájezdu, přesně specifikovat povahu vad s návrhem, jak vzniklou situaci řešit. Protokol by měl být datován a podepsán delegátem. Pokud pořadatel zájezdu neodstraní vady zájezdu v přiměřené lhůtě, kterou mu určíte Vy, můžete si sjednat nápravu sám. Náklady, které budou s tím spojené, musíte žádat po pořadateli nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu. Jestliže nedojde k nápravě přímo na místě během zájezdu, je nutné pořídit důkazy, které potvrdí oprávněnost reklamace. Těmito důkazy mohou být protokol o vadách zájezdu, fotografie, videozáznamy veškerých nedostatků zájezdu např. špinavé stoly, hmyz na pokojích, plíseň apod. či svědectví ostatních účastníků zájezdu (doporučujeme si mezi nimi předat kontaktní údaje, abyste měli větší možnost prokázat oprávněnost své reklamace) Po příjezdu domů by měli spotřebitelé uplatnit reklamaci u pořadatele nebo u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala (cestovní agentura). K reklamaci by měli přiložit podklady prokazující oprávněnost reklamace (protokol o vadách, fotografie…). Pořadatel zájezdu je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní a o jejím výsledku zákazníka informovat.Dovolená je pro většinu z nás zdrojem odpočinku a energie po náročném pracovním roce. Těšíme se na ni a chceme si ji užít a právě vady zájezdů či porušení povinností mohou způsobit komplikace a stres, které se odrazí na kvalitě zážitků z dovolené. V případě, že dojde k porušení povinností, za něž CK odpovídá, máte právo nejen na náhradu škody na majetku, ale také náhradu za újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pro inspiraci o tom, jaká výše náhrady by to mohla být, slouží tzv. frankfurtská tabulka, kterou můžete nalézt na stránkách Evropského spotřebitelského centra https://www.evropskyspotrebitel.cz/.

 

 

  1. 7. 2015, 18:00, Příbor

Refektář Piaristického kláštera

MHF Janáčkovy Hukvaldy

Komorní koncert

 

 

  1. 7. 2015, od 9:00 do 12:00, Kopřivnice

Skautské centrum Vanaivan

Prázdninový projekt pro mladé

Někdo ven?  1. díl – V síti serpentes

 

 

  1. 7. 2015, 19:00, Hukvaldy

MHF Janáčkovy Hukvaldy

Decameron

Muzikál Pavla Helebranda

Hrad Hukvaldy – motta

 

 

  1. 7.2015, 18:00, Štramberk, Muzeum Z. Buriana

Vernisáž výstavy

Básník štětce

Z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět

 

 

V červenci odstartuje v Kopřivnici projekt s názvem „Někdo ven?“ pro místní mládež a všechny, kdo chtějí o prázdninách něco prima zažít. Půjde o seriál akcí, kterými si budou moci mladí zpříjemnit každý prázdninový čtvrtek. Součástí bude také řada doprovodných soutěží o pěkné ceny. Více informací naleznete na webu města nebo na Facebooku.

 

Běžci se sejdou na Letním testu ve  st 1.7.2015 15:00 ve Frenštát pod Radhoštěm.

 

 

V ne 5. 7. 2015 od 13:00  pořádá   Tělovýchovná jednota Sokol Hukvaldy 6. ročník akce O penaltového krále MS kraje 2015. Akci připravuje  futsalový tým Růžové tlapičky Hukvaldy. Vítěz získá odměnu ve výši 7000 Kč.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice