1. 9. 2014

 

Výluka na trati č. 325 – STUDÉNKA – VEŘOVICE (A ZPĚT), v úseku PŘÍBOR  – ŠTRAMBERK proběhne dne 2. září 2014 v době od 7.20 do 19.20 hodin. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

 

 

Po prázdninové odmlce se opět rozjíždí kopřivnický filmový klub se skvosty české i světové kinematografie. Projekce filmového klubu budou probíhat opět každé úterý v sále kina PULS od 19:00 hod. V úterý 2. 9. 2014 bude v rámci letošního Projektu 100 uveden restaurovaný a digitalizovaný film z období české nové vlny „Ostře sledované vlaky“, který v roce 1966 natočil režisér Jiří Menzel podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Celovečerní černobílý debut Jiřího Menzela získal v roce 1968 Oscara za nejlepší zahraniční film. Film, ve kterém se úžasným způsobem střídá tragédie s humerem je také skvěle obsazený celou plejádou známých tváří: Václav Neckář, Vladimír Valenta, Libuše Havelková, Josef Somr, Vlastimil Brodský a další.

 

 

Systém parkovacích karet bude od 1. září 2014 zaveden na ulicích Kpt. Nálepky, Dukelské, Sokolovské a na parkovišti u supermarketu Albert. Právě v těchto lokalitách bude možné v době od 7 do 18 hodin parkovat krátkodobě (maximálně 3 hodiny) s kotoučem, nebo dlouhodobě s rezidentní či abonentní kartou. Cílem je umožnit občanům dotčené centrální části co nejblíže jejich bydlišti. Podle původních pravidel mohli o rezidentní kartu žádat pouze majitelé motorových vozidel, kteří mají v oblasti trvalé bydliště nebo jsou vlastníky nemovitosti. Abonentní kartu mohli získat podnikatelé mající v dotčené lokalitě provozovnu či místo podnikání. Jedná se zhruba o 550 registrovaných vozidel, přičemž od poloviny července o kartu zažádalo přibližně 45 procent oprávněných osob. Na základě připomínek, které jsme od občanů získali, byla pravidla upravena ve prospěch dalších tří skupin obyvatel, představujících zatím asi padesát došlých žádostí. O vydání karty mohou nově zažádat nájemníci bez trvalého pobytu ve vymezené oblasti, lidé provozující vozidlo, jehož nejsou majiteli, a také zaměstnanci tamních podnikatelů. Aby jim byly karty vydány, budou muset předložit dokumenty potvrzující jejich nárok. Nájemníci dodají čestné prohlášení vlastníka nemovitosti, provozovatelé vozidel budou muset doložit čestné prohlášení majitele automobilu a zaměstnanci předloží čestné prohlášení svých zaměstnavatelů. Pravidla pro výdej parkovacích karet, formuláře žádostí, ceník a informace o dokladech, které je spolu s žádostí potřeba předložit, naleznou zájemci na webu města v pravém sloupci pod odkazem „Parkovací karty v centru města“.

 

  

Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka je v plném proudu – poslední z dosud nezateplených velkých škol v Kopřivnici se tak již brzy dočká nového kabátu. Ani na ostatních školách ve městě se však nezahálelo a dvouměsíční prázdninová absence žáků byla využita k provádění stavebních prací. Například na ZŠ dr. Milady Horákové finišují bezbariérové úpravy, díky nimž budou moci tuto školu navštěvovat i děti s pohybovými omezeními. Mimo to byla na všech místních školách realizována investiční opatření v rámci EPC projektu, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti. Jde o opatření s návratností do 9 let. Těmi jsou například regulace tepla, instalace termostatických ventilů, spořičů vody, úsporných splachovačů WC apod. Na ZŠ dr. Milady Horákové byly za více než 200 tisíc korun vyměněny podlahové krytiny v jídelně, na ZŠ a MŠ 17. listopadu byla za 118 tisíc korun opravena dvě vstupní schodiště a za 66,5 tisíc korun bylo vybudováno dřevěné nadstřešení vstupu do Mateřské školy Polárka. Všechny tyto úpravy byly hrazeny z rozpočtu města.

 

 

V Kopřivnici finišují práce na aktualizaci Strategického plánu – nejdůležitějšího koncepčního dokumentu, podle kterého by se měl v následujících letech ubírat rozvoj města. Dříve než plán schválí zastupitelé, může jeho finální podobu naposledy ovlivnit také veřejnost. Aktuální verzi dokumentu mohou Kopřivničané připomínkovat do pátku 5. září. Po jejich zohlednění a zapracování bude plán 10. září projednávat Komise pro strategický rozvoj a 25. září bude předložen ke schválení zastupitelům města. Na proces aktualizace Strategického plánu získala kopřivnická radnice dotaci ve výši 2,6 milionů korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktuální verzi dokumentu naleznete na www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice, v sekci Strategický plán. Připomínky lze zasílat do 5. září 2014 na e-mail strategicky.plan@koprivnice.cz.

 

 

Během příštího týdne uskuteční policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje podzimní kolo již tradiční celorepublikové dopravně preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Tak jako i v předchozích létech budou od 1. do 5. září 2014 především dopravní policisté kontrolovat u vytipovaných přechodů pro chodce (zejména těch, které jsou v blízkosti škol a školních zařízení) v obcích a městech našeho regionu. Cílem akce ovšem není v tomto případě represe, ale prevence. Policisté budou předávat informace, a to hlavně dětem, o bezpečném chování v silničním provozu.

 

 

KTK přesunula do základní nabídky televizní kanál SPORT 5, který přináší pořady o automobilovém a motoristickém sportu. Diváci tak mohou tento kanál sledovat volně na svých DVB-C přijímačích. Dále jsme přidali do základní nabídky sportovní kanál Slovak Sport TV a diváci se tak mohou těšit na atraktivní fotbalové přenosy Synot ligy. Set-Top-Boxy se většinou aktualizuji samy. Stačí minutu ponechat na stanici Prima ZOOM. Pokud neproběhne aktualizace automaticky např. u některých televizorů, pak lze použít některý z návodů na našem webu www.ktkdigi.cz/navod

 

 

V neděli 7. 9. 2014 od 9 hodin začíná další kurz psí školky pro psovody a jejich psy v Závišicích.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice