10. 9. 2018

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody v části obce Mniší dne 11. září od 8 – 14 hodin a v části obce Lubina dne 14. září od 8 – 14 hodin.

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce z řad nájemců bytů v majetku města Kopřivnice k podání přihlášky na nájem obecního bytu na adrese Štramberská 1134, a Alšova 1146. Tyto nabídky mohou využít pouze stávající nájemci městských bytů v Kopřivnici, za podmínky uzavření dohody o přistoupení k dluhu a dále za podmínky vrácení bytu, který nyní užívají zpět pronajímateli. Nájemci musí být pár, mající v péči alespoň dvě nezletilé děti. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 24.09.2018 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, 8. poschodí, dveře č. 866 nebo 867; dále město nabízí do nájmu městský byt na adrese Obránců míru 1307 za podmínky přistoupení k dluhu a za podmínek dle výzvy. Byt je velikosti 1+3 a je určen pro stávající nájemce městských bytů. Nabídka platí od 07.09.2018 do 24.09.2018.

 

V souvislosti se státní návštěvou indického prezidenta Rám Náth Kóvinda v České republice v Praze konalo Indické podnikatelské fórum. V rámci něj zástupci kopřivnické automobilky TATRA TRUCKS podesali klíčové memorandum o porozumění se zástupci indického státního podniku BEML (Bharat Earth Movers Limited). Memorandum o porozumění na Indickém podnikatelském fóru konaném v pražském hotelu Four Seasons Hotel podepsali představitelé obou společností za přítomnosti prezidenta Indie Rám Náth Kóvinda a prezidenta České republiky Miloše Zemana. Podpisem memoranda o porozumění s indickou stranou se kopřivnická společnost TATRA TRUCKS znovu potvrzuje pozici strategického partnera indického ministerstva obrany, které zřizuje a řídí podnik BEML patřící mezi podniky kategorie 1 Miniratna. Memorandum také znamená, že TATRA TRUCKS vystupuje z řady běžných dodavatelů techniky pro indickou armádu a navrací se na klíčové pozice, které měla na indickém trhu i ve vztahu k indické armádě před lety.

Dnešní podpis memoranda o porozumění s indickou stranou je vyvrcholením pětileté snahy současných vlastníků TATRA TRUCKS, kteří kopřivnickou společnost převzali v roce 2013, o návrat na výjimečné místo v rámci indického trhu, který tam naše firma měla. Minulí vlastníci bohužel v Indii značce TATRA začátkem tohoto desetiletí pověst poškodili, což je ale již minulost a memorandum je symbolem indického návratu značky TATRA. Podnik BEML patří k jedněm z největších strojírenských společností v Asii, byl založen v roce 1964 a je řízen indickým ministerstvem obrany, pro něhož představuje hlavního dodavatele pozemní techniky. Již od 80. let se v tomto podniku montují pro potřeby indické armády automobily značky TATRA, které tvoří páteř jejího parku kolových vozidel.

 

SOUTĚŽ KTK k 70. výročí povýšení Kopřivnice na město. Ceny: 3 x 2 publikace o Kopřivnici.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kdy přesně byla Kopřivnice povýšena na město?

  1. 3. 1948
  2. 5. 1948
  3. 8. 1948

 

ODPOVĚDI POSÍLEJTE VE TVARU – VAŠE JMÉNO MEZERA A ODPOVĚĎ

PROSTŘEDNICTVÍM SMS NA TELEFONNÍ ČÍSLO  774 599 474

NEBO E-MAILEM: studio@ktk.cz

NEBO PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE NA  www.ktkstudio.cz/soutez

 

UZÁVĚRKA JE VE STŘEDU 12 9. 2018 V 10:00

 

Nový Jičín se pustil do přestavby novodobé přístavby historického Hotelu Praha na kulturní dům. Budova, která byla v 70. letech minulého století dostavěna k secesnímu hotelu s kavárnou, už několik let chátrala. Stavební práce byly rozděleny do dvou etap. V té první, která by měla skončit v lednu příštího roku, se bude řešit vnější vzhled budovy. Vymění se okna, plášť se zateplí, udělá se nová střecha. Náklady na zmíněné úpravy byly vyčísleny na 20,5 milionu korun. Secesní Hotel Praha, jehož součástí je od roku 1975 přístavba, býval krajským zařízením. Poté, co jej přestala využívat hotelová škola, byl zavřený. Od 1. ledna 2013 ho získalo do svého majetku město Nový Jičín a hned v létě začala první etapa jeho obnovy. Do obnovy Hotelu Praha již radnice investovala téměř 20 milionů korun. Asi čtvrtinu nákladů pokryly dotace z ministerstva kultury a Moravskoslezského kraje.

 

 V mateřských, základních a středních školách po dvouměsíčních prázdninách začal v pondělí 3. 9. nový školní rok. Slavnostní nádech měl tento den především pro prvňáčky – v celé republice jich bylo 108 200, V Moravskoslezském kraji 11 800 a v Kopřivnici samé do prvních tříd 9 škol dorazilo 219 děti. Základní škola 17. listopadu ovšem vítala nejen 39 nováčků, ale i ředitelku školy, Zdeňku Havlíkovou, která nastoupila na uvolněné místo po Jiřím Stoškovi – coby bývalá ředitelka základní školy ve Štramberku. Nejvíce prvňáků nastoupilo právě do školy 17. listopadu, o dva méně – tedy 37 pak do zš Alšova. Počty prvňáků u nás ale nadále klesají, letos do 9 základních škol v Kopřivnici i v místních částech nastoupilo o 18 dětí méně než vloni, lońský údaj byl o 25 dětí nižší – za dva roky tak u nás ubyly celé 2 třídy. Velké školy mají pro tradičně 2 třídy, novinkou letos jsou dvě třídy prvnáčků i ve škole v Lubině. Školy Sv. Zdislava, Mniší, Motýlek a Floriána Bayera mají po jedné první třídě. V pondělí 3. září byla zahájena výuka i v přípravné třídě v ZŠ Floriána Bayera, do kterých chodí děti, které mají odklad povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dvě děti se letos vzdělávají individuálně.

 

Ve druhé polovině srpna začalo rozšíření chodníku ulic Dělnická – Nádražní, což omezilo pohyb chodců v tomto úseku, kde mohli cyklisti pouze vést kolo. Stávající chodník, který křižuje dva železniční přejezdy vlečky společnosti Tatra Trucks bude předlážděn a nový povrch bude ze zámkové dlažby. Současně se změnou povrchu dochází také k rozšíření pro cyklisty. Stezka pro ně bude mít obousměrný provoz a její povrch bude z betonové zámkové dlažby. Ukončení stavebních prací je naplánováno na začátek října. Jako náhradní trasa slouží lávka za obchodním domem Tesco. Na ní byly v druhé polovině srpna provedeny jen lokální opravy, které radnice reklamuje v rámci záruční doby. Celková dokončení záručních oprav je plánováno v průběhu října.

 

Město Kopřivnice zveřejnilo záměr pronajmout informační vitríny před radnicí. V nabídce je 26 vývěsek u chodníku podél ul. Štefánikovy a 5 vitrín u plakátovací plochy. Vývěsky mají sloužit k propagaci činnosti neziskových, zájmových a obecné prospěšných sdružení, spolků, klubů a škol. Zástupoci politických stran, které vytvoří nové zastupitelstvo, budou osloveri po volbách. Cena nájmu je 9602 kč + dph na rok. Doba užívání se předpokládá do roku 2022. Vývěsky nelze využít pro komerční účely. Více informací získáte u p. Blahutové v 8. patře radnice.

 

Od pondělí 10. 9. 2018 do čtvrtku 27. 9. 2018 můžete v knihovně podpořit veřejnou sbírku Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá nevidomým. V naší knihovně můžete do lucerny pro Světlušku darovat libovolnou částku, nebo si zakoupit sbírkový předmět. Jak konkrétně Světluška pomáhá najdete na www.svetluska.net

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice