11. 4. 2022

Radnice připravuje na jaře tradiční diskuzní setkání vedení města s občany místních částí, kde se příchozí dozví zejména o realizovaných a připravovaných projektech. Úvodní setkání se bude konat 11. dubna v Kulturním domě ve Vlčovicích, druhé o den později v Katolickém domě v Lubině a poslední proběhne ve středu 13. dubna v Kulturním domě v Mniší. Začátek bývá tradičně naplánován na 17 hodin.

 

Na zelený čtvrtek proběhne tradiční noční křížová cesta z Nového jičína do Štramberka po stezce Via Crucis. Před 5 lety obnovená křížová cesta z Nového Jičína do Štramberka je ozdobou krajiny i místem k zamyšlení. Na jaře roku 2013 bylo dílo hotovo a slavnostně je požehnal biskup František Václav Lobkowicz. Od té doby se píše novodobá historie křížové cesty z Nového Jičína do Štramberka. Mnozí z těch, kteří přiložili ruku k dílu, jí pravidelně procházejí už s vlastními potomky. Vždy dvakrát ročně se organizuje hromadná výprava. V noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek se chodí celá cesta a v postním období mohou na část trasy vyrazit i rodiče s kočárky.

 

Od 13.4. do 22.5. bude v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a víra, které se zaměřuje na dokumentaci života církve v České republice. Fotky na výstavě jsou převážně z Ostravsko-Opavské diecéze.

 

Od 1. dubna mohou zájemci podávat na radnici žádosti o dotace v programu zdravého města, ve kterém je celkově letos vyhrazeno 60 tisíc korun. Jeden projekt může být podpořen až 20 tisíci korunami a mělo by jít o projekty podporující společensky prospěšné aktivity zaměřené například na environmentální výchovu, mezigenerační spolupráci, zdravý životní styl či globální odpovědnost. Bližší informace o programu, včetně formuláře pro podání žádosti, naleznete na webu města www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice, v sekci Dotace.

 

Dvě přepážky pro klienty společnosti ČEZ budou od 1. 5. otevřeny na poště v Kopřivnici. ČEZ Prodej a Česká Pošta tak rozšiřují strategickou spolupráci. Obě společnosti se dohodly, že do konce letošního roku budou přepážky ČEZ Prodej dostupné na 73 pobočkách České pošty po celé republice. Zákazníci si mohou na těchto pobočkách vyřídit veškeré své požadavky týkající se energií, včetně například odchodu z režimu dodavatele poslední instance.

 

Kopřivnická radnice letos provádí opět ve dvou etapách celoplošnou deratizaci a to jak ve městě, tak i místních částech. Jarní termín je od 5. dubna do 6. května a podzimní etapa proběhne od 19. září do 21. října. Aby byla celoplošná deratizace co nejúčinnější, vyzývá radnice k součinnosti všechny vlastníky nemovitostí, správce a nájemce všech objektů na území města. V době probíhající deratizace je doporučeno zamezit volnému pobíhání domácích zvířat bez dohledu chovatele.

 

Společnost Slumeko se startem nové sezóny rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb o třídění a recyklaci zemin. Strojní třídění zeminy šetří peníze za skládkovné a za dopravu. Recyklace materiálu v místě jeho původu zároveň snižuje nutnost přepravy a umožní zkrátit dobu realizace projektu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice