12. 1. 2015

 

Stage Box inicioval Petici za přehodnocení vyhlášky regulující „NONSTOPY“ v Kopřivnici –  od 12. ledna 20:00 do 16. února.

My, níže podepsaní občané Kopřivnice, prostřednictvím této petice žádáme zastupitele města o přehodnocení vyhlášky „Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2014 ze dne 25. 9. 2014 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností“ účinné od 1. 1. 2015 omezující provozní dobu hostinských činností do 1 ráno (vyjma výjimek).

Od 12. Ledna 2015 je petice k podepsání v [árt té kafé] MANDALA, Papaya Music Club a Stage BOX. Další místa a průběh bude zveřejňován na Facebooku / Stage BOX.

 
Petice x Nonstopy

 

KOMTERM Morava, s.r.o. oznamujeme občanům, kteří bydlí nebo se pohybují v blízkosti železniční stanice „Zastávka Kopřivnice“, nádraží ČSAD a v bytové lokalitě navazujícího sídliště na ul. Pod Morávií, že ve dnech  od 13. ledna do 7. února 2015 budou probíhat postupné demontáže ocelového izolovaného potrubí nadzemního horkovodu, včetně jeho podpěrných sloupů a betonových patek. Žádáme občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti i svých dětí a rodinných příslušníků po dobu jeho demontáží.

 

 

Příletové karty v Mošnově jsou zrušeny. Stát od ledna 2015 zmírnil opatření proti infekční ebole, která zavedl v říjnu loňského roku. Zrušil takzvané příletové karty na Letišti Václava Havla v Praze, ale také na ostravském letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Cestující z rizikových zemí západní Afriky mají ale stále povinnost dostavit se po příletu na vyčleněné pracoviště orgánů veřejného zdraví na letišti. Toto opatření se však týká pouze pražského letiště. V Ostravě po zrušení příletových karet žádná další opatření kvůli ebole nejsou. Podle mluvčího Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Radima Mudry se budou vyplněné příletové karty na pokyn hlavního hygienika likvidovat.

 

 

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA varuje: POZOR NA POVÁNOČNÍ VÝPRODEJE A SLEVY! Podstatou slev v maloobchodě je důvěra lidí, že kupují produkt, který má vyšší hodnotu za nižší cenu. Lidé věří, že nákupem zboží ve slevě ušetří na nákup jiného zboží. Avšak je tomu opravdu tak? Příkladem je tzv. vábivá reklama, kdy obchodník prezentací zajímavé ceny vyvolává zájem spotřebitelů o svou nabídku, avšak v takové kvantitativní míře, že zdaleka není schopen pokrýt vyvolanou poptávku. Cílem není nic jiného, než nalákat do své prodejny mnoho potencionálních spotřebitelů, kteří poté, co je nabídka už vyprodaná, uspokojí své potřeby nákupem zboží a služeb za obvyklé ceny, když už vážili cestu do prodejny obchodníka. Vábivá reklama je považována za klamavou obchodní praktiku a je zakázaná.Dalším z mnoha způsobů, jak může obchodník spotřebitele oklamat, jsou takzvané slevové koše. U takového místa, kde se soustředí zboží ve slevě je např. umístěna informace o slevě 50 % na každé zboží. Ve skutečnosti jsou ale na místě výrobky s různou i nižší slevou, zatímco slibovaná padesátiprocentní sleva platí jenom na část zboží. Doporučujeme nepodlehnout marketingovým trikům prodejců, nejednat impulzivně a před nákupem zvláště dražšího zboží si srovnat více nabídek od různých prodejců.

 

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje má od 8. ledna 2015 k dispozici osm zbrusu nových sanitních vozidel. Vozový park ZZS je nutno průběžně obnovovat. Po šesti letech se automobily, které musejí sloužit v nepřetržitém režimu, stávají ekonomicky nevýhodnými a méně spolehlivými. Nová sanitní vozidla splňují nároky na průchodnost náročným terénem a díky prostornosti umožňují i dobrou práci s pacientem za jízdy.

Svým vybavením odpovídají vozidla pracovišti na jednotce intenzivní péče. Jsou vybavena nejmodernějším přístrojovým parkem – novými defibrilátory Corpuls 3, novým typem ventilátoru Medumat, jakož i dalším vybavením pro ošetření i resuscitaci těžce zraněných nebo nemocných. Automobily disponují novým způsobem tisku výjezdového protokolu prostřednictvím laserové tiskárny a jinými vymoženostmi. Špičkovému vybavení odpovídá také pořizovací cena, která se pohybuje dle typu vozidla od 3,2 do více než 4 milionů korun.

Jedná se zároveň o první automobily ZZS MSK, jejichž vnější úprava je odlišná od doposud užívaného provedení. Nově již splňují požadavek zákona a na karosérii nesou reflexní zelenožluté obdélníky ve tvaru šachovnice.

V Novém Jičíně bude sloužit poprvé speciál VW ve skříňové úpravě, který zajistí dostatečný prostor v ambulantní části automobilu pro práci lékařské posádky.

 

 

Muzeum Novojičínska prosí vlastníky soukromé obrazové nebo filmové dokumentace z období druhé světové války, které se vztahují k městu Nový Jičín, aby je poskytli k badatelským účelům a k přípravě tematické výstavy

na květen letošního roku. S jakýmkoliv materiálem je možné se obrátit na novojičínskou kurátorku obecné dokumentace Renátu Jaškovou. Telefon: +420 556 701 156, sekretariat@muzeumnj.cz, web: www.muzeumnj.cz

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice