12. 10. 2015

 

V letošním roce radnice spustila dva projekty určené dětem a mladým lidem žijícím v Kopřivnici. Akce Někdo ven? a Mladí městu Kopřivnice 2015 se u obyvatel setkaly s velkým úspěchem. Na projektu, který kopřivnickým dětem a náctiletým nabídl program o letošních letních prázdninách kromě radnice spolupracovaly také některé místní sportovní kluby a kulturní sdružení. Z jedenácti akcí se podílely na spoluorganizaci deseti z nich. V souvislosti se spuštěním projektu Někdo ven? navíc město kvůli snadnější a rychlejší komunikaci vytvořilo stejnojmenný facebookový profil, který se velmi osvědčil. Během dvou měsíců se do něj přihlásilo šest set padesát uživatelů této sociální sítě. Druhý ze zmíněných projektů, Mladí městu Kopřivnice 2015, se radnici rovněž osvědčil. Brigády byly po kladných zkušenostech z loňského roku rozšířeny a možnost prázdninového přivýdělku tak dostalo na pětadvacet místních středoškoláků. S prací většiny mladých byla kopřivnická radnice velmi spokojena. Vybraní středoškoláci během tří dvoutýdenních turnusů brigád provedli především údržbové práce ve sportovních areálech, natírali zábradlí a městský mobiliář, uklízeli dětská hřiště či ořezávali větve v příměstském lese. Protože se radnici oba projekty zaměřené na mladé obyvatele města osvědčily, plánuje jejich pokračování v příštím roce podpořit.

 

 

Město spustilo další aukci a chystá prodej nepotřebného nábytku. Kopřivnice spustila v letošním roce druhou aukci nevyužitého majetku města. Mezi nabízenými věcmi je spousta zajímavých předmětů, od kancelářské techniky, přes maketu kopřivnické automobilky až po vybaveni jídelny jedné z místních základních škol. Do říjnové aukce radnice zařadila například kopírku, monitory a počítače nebo starý videoprojektor, váhy z jídelny Základní školy Emila Zátopka, chodníkovou dlažbu, předizolované potrubí z teplovodního řádu či betonový stůl na ping-pong a maketu závodu Tatra. Současně s aukcí bude v Kopřivnici v pondělí 12. října a v úterý 13. října město Kopřivnice nabízet k odprodeji starší nábytek. V nabídce budou skřínky, police a stoly z vybavení kanceláří. Starší nábytek za symbolické ceny od desíti do padesáti korun za kus se bude nabízet ve druhém patře budovy kopřivnického úřadu, v prostorách bývalého kinosálu. V pondělí se prodej uskuteční od devíti do jedenácti hodin a následně od jedné do šestnácté hodiny, v úterý pouze od devíti do jedenácti hodin dopoledne. V případě zájmu je nutné, aby si občané zajistili brzký odvoz zakoupených věcí. Aiukce končí 14. října v 15 hodin. Zájemci naleznou více informací na adrese www.koprivnice.cz/index.php?id=aukce-majetku-koprivnice .

 

 

Frenštátský Siemens dodá motory do nových elektráren v Egyptě. Dodávkou přes sto kusů elektromotorů se frenštátský výrobní závod bude podílet na největší zakázce v historii společnosti Siemens AG. Motory budou pohánět ventilátory chladících věží dvou nových elektráren v Egyptě. Hodnota této dílčí zakázky dosahuje částky téměř patnácti milionů korun. Závod vyrobí 75 kusů motorů v nové modelové řadě o osové výšce 315 milimetrů a zbylých 30 kusů ve staré řadě s přepínatelným vinutím. Motory musí vyhovovat přísným požadavkům na hluk. Dodávky elektromotorů jsou plánované ve třech vlnách. První z nich, tedy zhruba třicet motorů, frenštátský závod odešle již v říjnu. Další budou následovat ještě letos v listopadu a prosinci. Nové elektrárny posílí objem výroby elektrické energie v Egyptě o více než padesát procent oproti současnému stavu.

 

 

Poměrně velkou opravou by měla projít v dohledné době lanová dráha ve skokanském Areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dotaci ve výši 2,770 milionu korun předběžně schválilo pro frenštátskou tělovýchovnou jednotu ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je to asi sedmdesát procent předpokládaných nákladů na rekonstrukci lanové dráhy, která by měla stát podle předpokladu 3,967 milionu korun. TJ musí dořešit majetkoprávní vztahy a musí si sehnat chybějící částku na spoluúčast při financování rekonstrukce. Lanová dráha, která vede podél velkého skokanského můstku, slouží od roku 1983, kdy ji postavil tehdejší podnik MEZ Frenštát.

 

 

Po celý týden v Novém Jičíně probíhá krajská sbírka potravin. Výtěžek akce, pořádané u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, získají uživatelé služeb Charity Ostrava. Dárci mohou přinést trvanlivé potraviny před datem spotřeby cukr, olej, luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýži, paštiky, čínské polévky, sirupy, čaje nebo cukrovinky pro děti. Naopak nevhodné jsou domácí výrobky (marmelády, kompoty), čerstvé potraviny, vajíčka a jiné. Lidé mohou potraviny odevzdávat od pondělí 12. do pátku 16. října na Žerotínském zámku v pokladně muzea vždy od 8 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. Sbírka se bude také konat ve středu 14. října od 15 do 18 hodin v Bílovci v budově základní umělecké školy.

 

 

 

Ve středu 21. října od 17 hodin se v kopřivnickém kulturním domě uskuteční 18. ročník diskuzního setkání Myšlenky TGM a současnost. Příchozí se mohou těšit na zajímavé postřehy známých publicistů, žurnalistů, politiků i dalších osobností společenského života, které se tentokrát budou zamýšlet nad Masarykovým citátem „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“ Na sekání, které pořádá kopřivnický klub Masarykova demokratického hnutí, je vstup zdarma a je přístupné široké veřejnosti.

 

 

Do konce listopadu, musí být ukončeny všechny práce na sídlišti Jih, které se realizují díky dotačním prostředkům. S předposledním měsícem v letošním roce totiž končí projekt, který byl zahájen už před šesti lety. V rámci čtvrté etapy byly opraveny chodníky na ulicích Alšově a Máchově, dvě asfaltová hřiště a dvě dětská hřiště. Již byly také namontovány nové herní prvky, které ještě v našem městě nebyly použity. V rámci poslední páté etapy bude opraveno asfaltové hřiště naproti ZŠ Alšově a dětské hřiště u domu č. p. 1126 společně s chodníky u tohoto domu. Celkové náklady za obě etapy převyšují 6 milionů korun a 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace z Integrovaného operačního programu.

 

 

Bílovec je jedním z 10 měst v republice, kde se bude konat Slet bubeníků. Ojedinělá akce, která v Bílovcii v širokém okolí ještě nikdy nebyla! Letos na téma. Evropa Dům kultury Bílovec, pondělí 19. 10. 2015, 19.00 hodin. Více na www.sletbubeniku.cz

 

 

K-Galerie v Šustalově vile v parku, informuje o změně výstav: 13. 10 – 22. 11. Darina KRYGIEL – obrazy. 24. 11. Tomáš KŘIVÝ – sochy.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice