12. 12. 2016

 

Muzeum Fojtství zve na výstavu Zátopek …když nemůžeš, tak přidej!, která byla otevřena 8. prosince 2016. Výstava představuje komiksovou tvorbu současného českého výtvarníka, skladatele a hudebníka Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99. Název výstavy je odvozený z citátu Emila Zátopka, který je hlavním hrdinou posledního komiksu, který Jaromír 99 vytvořil spolu se spisovatelem a scénáristou Janem Novákem. Velkoformátové tisky z tohoto díla budou k vidění v muzeu Fojtství v Kopřivnici do 26. února 2017.

 

Léčivé divadlo Gabriely Filippi – Anastasie – 14. 12. 2016, KDK. Nové představení Léčivého divadla s názvem „ANASTASIA“ je vytvořeno podle stejnojmenné knihy Vladimíra Megreho. Jedná se o příběh ženy, která žije uprostřed divoké přírody a má schopnost uzdravovat duši a tělo člověka. Tento příběh Vás navrátí ke smyslu a radosti ze života.

 

Vánoční stromky z městské plantáže opět budou. Také v letošním roce dostanou Kopřivničané možnost zakoupit si vánoční stromek z městských lesů. Prodej stromků je naplánován na úterý 20. prosince v době od 13 do 16 hodin na plantáži naproti kopřivnického letního koupaliště. „Lidé si budou moci koupit stříbrnou formu smrku pichlavého. Prodejní cena vánočních stromků bude stejná jako poslední roky, a to 350 korun za kus bez ohledu na velikost stromku,“ uvedl Jaroslav Jiřík, pracovník odboru životního prostředí.

 

ÚTERÝ 13. 12. 2016, 13:00 – 18:00, KOPŘIVNICE, KNIHOVNA – Vánoční dílna: Vánoční hvězdy z papíru

 

MŠ Francouzská pořádá dobročinný prodejní Vánoční jarmark. Letos věnuje část peněz na sdružení Záblesk a část půjde do fondu na znovuobnovení a otevření sauny v naší MŠ, kde chceme vybudovat zázemí pro zdravé saunování dětí, pro děti naše i pro děti z ostatních mateřských škol v Kopřivnici. Jarmark bude slavnostně zahájen krátkým vystoupením našich dětí z MŠ v úterý 13. prosince v 15:00 hodin. Těšit se můžete na krásné originální výrobky z rukou našich a především dětí z MŠ, dále máme připraveno malé pohoštění a na zahřátí vánoční punč.

 

ÚTERÝ 13. 12. 2016, 19:00, KOPŘIVNICE, KDK- Sex pro pokročilé, divadelní hra, Jana Krausová, Karel Roden.

 

STŘEDA 14. 12. 2016, 16:30, KOPŘIVNICE, ZUŠ Zdeňka Buriana – Předvánoční koncert

 

STŘEDA 14. 12. 2016, 18:00, KOPŘIVNICE, Čajovna [árt té kafé] Mandala – cestovatelská beseda o Altaji: Ruská Altaj na Běluše

 

ČTVRTEK 15. 12. 2016, 16:00, 17:30, KOPŘIVNICE, ZŠ E. Zátopka: prodejní jarmark – Vánoční koncert

 

Budovu úřadu zdobí vánoční stromy i nová světelná výzdoba. Stejně jako v loňském roce, i letos se může kopřivnický městský úřad pochlubit hned dvěma vánočními stromy. K nim přibyla zbrusu nová světelná výzdoba nad vchodem na radnici. Strojení úřadových vánočních stromů je milou tradicí, do které se každý rok zapojí ať už děti předškolního věku nebo dospělí. Menší strom stojící u místnosti rady města letos nazdobily děti ze Základní a mateřské školy Motýlek. Jako výzdobu společně s paní učitelkami vytvořily několik desítek krásných ozdob z lepenky a pilin. Panu starostovi patnáct dětí předalo přání k Vánocům a zazpívalo několik koled.

Výzdoby velkého vánočního stromu, který zdobí vestibul radnice, se ujali členové Asociace zdravotně postižených. Nazdobený smrk doprovází výstava fotografií z činnosti asociace, která je velmi pestrá. „Návštěvníci úřadu mohou na snímcích vidět naše členy na výstavě Šikovné ruce seniorů, snažili jsme se zmapovat naše sportovní úspěchy na Hrách zdravotně postižených v Hrabyni a také ukázat, že přes rok absolvujeme spoustu zajímavých zájezdů,“ okomentovala místopředsedkyně Asociace zdravotně postižených Ilona Mazalová.

Kromě vánočních smrků zdobí kopřivnickou radnice výzdoba. Vůbec poprvé je nad vchodem umístěn znak města. „Rozhodli jsme se, že letos městskou výzdobu ozvláštníme něčím novým. Líbila se nám možnost nad vchod umístit znak města, který je gravírovaný na skleněné podložce a ozdoben světly,“ uvedla Daniela Koričanská z oddělení správy budov a komunálního hospodářství. Světla nad vchodem na úřad byla poprvé rozsvícena v pátek 2. prosince.

 

Kopřivnice potvrdila zařazení do kategorie B Zdravých měst a získala další titul. Kopřivnice také v letošním roce potvrdila, že právem patří mezi takzvaná Zdravá města. Již podesáté se městu podařilo obhájit zařazení do své kategorie a navíc získat titul Systémové město za dlouhodobý postup kategorie B dle kritérií místní Agendy 21. Další cena, kterou Kopřivnice jako takzvaně Systémově řízené město získalo během krátké doby.

 

Registrace do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje je spuštěna. Od začátku prosince mohou podnikatelky Moravskoslezského kraje podávat přihlášky do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje.

Cílem je podpora podnikavosti a zviditelnění žen – podnikatelek Moravskoslezského kraje. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, a. s. a má za cíl inspirovat ženy k tomu, aby se nebály jít do rizika podnikání. Stejně jako v předcházejícím roce i letos převzaly záštitu nad soutěží tři patronky. Každá z nich má na starosti jednu oblast – sociální, veřejnou a podnikatelskou. Od 1. prosince 2016 se do soutěže mohou hlásit jak právnické, tak fyzické osoby (s výjimkou těch fyzických osoby, které vykazují výdaje paušálem). Obor podnikání je libovolný, trvalé bydliště i sídlo firmy musí být v Moravskoslezském kraji. Podnikatelka musí mít také minimálně tři stálé zaměstnance a na trhu musí fungovat alespoň dva roky. Podrobné informace o soutěži včetně podmínek účasti, přihlašovacího i nominačního formuláře jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje www.ladybusiness.cz. Bližší informace k soutěži podá Ing. Hana Šandová, tel. 595 691 231, e-mail: sandova@arr.cz.

 

Službu krajského koronera v Moravskoslezském kraji bude od 1. ledna 2017 v následujících dvou letech zajišťovat společnost 1. Koronerská s. r. o. Rozhodli o tom krajští radní. Společnost 1. Koronerská s. r. o. vystřídá v zajišťování prohlídek těl zemřelých na území Moravskoslezského kraje Městskou nemocnici Ostrava. Tuto službu v regionu nemocnice zajišťovala od července 2014, kdy ji Moravskoslezský kraj jako první České republice zřídil. Hlavními důvody, proč se před více než dvěma roky Moravskoslezský kraj rozhodl učinit v Česku ojedinělý krok a vypsal veřejnou zakázku na krajského koronera, byly zejména stížnosti policie, popřípadě pozůstalých, kteří museli mnohdy několik hodin čekat na vystavení listu o prohlídce zemřelého, a klesající ochota praktických lékařů vykonávat ohledání za stávajících podmínek v rámci lékařské pohotovostní služby. Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého) je 596 612 111, 596 618 861 a 596 618 853. Je zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje a k dispozici také na lince 112. Od 1. 1. 2017 bude platit na dispečink nové spojení 725 440 155.

 

S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím, kolik padne na dopravu a další aktivity? Do čeho se bude investovat? Rozpočet na rok 2017 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit. Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 je od 6. prosince zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.

 

K 50. ročníku Taneční soutěže Tatra vydal Kulturní dům Kopřivnice almanach, v případě zájmu kontaktujte KDK na email: info@kulturakoprivnice.cz nebo na tel. čísle 734 171 157.

 

Tři desítky dětí z kopřivnických škol, které se aktivně zapojují do dobročinných aktivit Stonožkového hnutí, se zúčastnily 2. prosince slavnostní mše v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice