12. 2. 2018

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie ve Vlčovicích č.p. 139, 206, 339 v úterý 13. února od 7:30 – 15:00 hodin.

 

SmVak Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody v části ulice Obránců míru dne 14. února od 8:00 – 14:00 hodin. Více informací naleznete na www.smvak.cz.

 

TATRA TRUCKS získala dotaci na rekonstrukci Slovenské strely. V polovině ledna 2018 obdržela společnost TATRA TRUCKS zprávu o schválení dotace na projekt rekonstrukce motorového vlaku Slovenská strela. Dotaci ve výši téměř 80 milionů korun automobilka využije na kompletní revitalizaci motorového vlaku Slovenská strela do pojízdného stavu a výstavbu speciálního depozitáře.

 

Ve středu 14. února se uskuteční veřejné jednání všech pracovních skupin zapojených do plánování sociálních služeb Kopřivnice, akce je určena všem, kteří chtějí vědět, jaké služby město podporuje a co se v dané oblasti připravuje. V průběhu programu budou vyhodnoceny aktivity končícího plánu sociálních služeb. Dále dojde k seznámení s návrhem již v pořadí třetího střednědobého plánu. Po dobu konání akce bude zajištěno hlídání dětí.

 

V Moravskoslezském kraji je stále nejvyšší nezaměstnanost v České republice, v průměru 5,9 procenta. Ke konci ledna bylo v evidenci úřadu práce přes 50 tisíc nezaměstnaných. Nejvíce v Ostravě a na Karvinsku.

 

Město Kopřivnice prodává rodinný domek v Ptačí čtvrti: pozemek parc. číslo 2298, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1015, rodinný dům, pozemek parc. číslo 2299, zahrada o výměře 648 m2 včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kopřivnice, na ul. Tyršově v Kopřivnici. Podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Kopřivnice. Minimální kupní cena nemovitosti činí 3 900 000 Kč. Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne 19. 3. 2018 v 10:00 hodin. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě s pracovníky Odboru majetku města, oddělení správy budov a komunálního hospodářství, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 889 a 883, tel. 556 879 654, 556 879 651.

 

Frýdek Místek má národní kulturní památku. Seznam movitých i nemovitých národních kulturních památek České republiky se ve středu 31. ledna 2018 rozrostl o dalších 19 objektů. mezi ně se zařadila i bazilika minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku. Římskokatolická bazilika z roku 1777 (v roce 1999  povýšena papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor) je významným mariánským poutním místem a je jedinou bazilikou v Moravskoslezském kraji. Pod chrámem se nachází krypta, kde jsou pohřbeni poutníci z Tovačova,  kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici.

 

Pěšky přes Karpatský oblouk – Pondělí 12. 2. 2018. Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve všechny zájemce na besedu Pěšky přes Karpatský oblouk – z ČR do Banátu. Půlroční dobrodružství v Karpatech, horách, v nichž největšími pány jsou medvědi, vlci a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše století, a jejichž každé pohoří má svůj osobitý, neopakovatelný ráz. Viktorka Hlaváčková sbalila batoh a vyrazila pěšky ze Zlína přes slovenské, ukrajinské a rumunské hory do Gerniku, malé české vesnice v Banátu na jihu Rumunska. Tam se na čas usadila a pracovala u místních za stravu a nocleh. Z cesty si přinesla bezpočet zážitků a příběhů, z nichž se vám zatají dech. Akademická posluchárna Kulturního domu Kopřivnice, 18:00.

 

Divadlo SemTamFór v Úterý 13. února 2018 V 8.30 a V 10.00 hodin zve DĚTSKÉ DIVÁKY NA POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ.

 

Minikoprstar zahajuje dětskou pěveckou soutěž Koprstar Pro předškolní děti v kinosále ve středu 14. 2. 2018,

15.00-17.00

 

Ve stejný den v 18 hodin ve kulturním domě začíná Benefiční koncert na projekt Slabikář pro každého.

Vystoupí Voxel.

 

Kavárna ve Vile Machů zve na Valentýnský klavírní koncert mladé pianistky Ellen Fischerové. Od 19:00

 

Další hudební večer pořádá ve středu 14. 2. Fifty bar, návštěvníci se mohou těšit na duo Martin Galia a Vašek Kocián.

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem tří bytů za podmínky přistoupení k dluhu a to o velikosti 1+2 na ulici Obránců Míru a 1+3 na ulici Štramberské. Byt 1+2 na č. p. 707 je určen stávajícím nájemcům městského bytu a to páru mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocenému rodiči s minimálně dvěma dětmi, ostatní dva byty jsou určeny široké veřejnosti. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 14. února do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy, kde také obdržíte formulář přihlášky.

 

Od 1. února je dlouhodobě uzavřena dětská pobočka na ulici francouzské, protože v objektu knihovny se chystá rozsáhlá rekonstrukce. Knihy budou postupně převezeny do centrálního oddělení v kulturním domě.

 

Novou akci připravily knihovnice u příležitosti dne Sv. Valentýna. Přijďte od 12. do 28. února do knihovny na Rande naslepo s knihou aneb Nesuďte knihu podle obalu. Pro dětské čtenáře jsou připraveny balíčky s knihou zabalené tak, aby je nemohli předem identifikovat. Čtenáři se tak nejen seznámí s knihou, po které by možná jinak nesáhli.

 

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa se Městská knihovna Kopřivnice obrací na všechny, kdo mají vzpomínky a fotografie na Kopřivnici v letech 1918 – 1938 za tzv. První republiky, s prosbou o spolupráci při přípravě publikace Kopřivnice za první republiky. Žádány jsou informace o rodácích, živnostnících, řemeslnících, spolcích, každodenním životě, podobě a charakteru našeho města z této doby. Kontakt osobně v knihovně v kulturním domě (p. Nikol Petřkovská) či telefonicky (603 222 118) nejpozději do 28. února 2018.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice