12. 4. 2017

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Obránců míru č.p. 239, Na Drahách a Záhumenní dne 21. dubna od 11:15 – 15:00 hodin.

 

Z důvodu čištění místních komunikací a parkovišť bude na místech označených dopravním značením zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Vozidla nerespektující dopravní značení budou odtažena.

čtvrtek 13. dubna – ulice Pánská, příjezd psinec Vlčovice

úterý 18. dubna – ulice Štramberská, Erbenová, Hřbitovní, Jilemnického, Haškova, Bezručova, Skupova, Wolkerova

středa 19. dubna – ulice Erbenova, I. Šustaly, B. Němcové, Dvořáková, Záhumenní

 

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr na ulici Pánské bude od 14.- 17. dubna z důvodu velikonočních svátků uzavřen.

 

Smog na severu Moravy v zimě lámal rekordy. Smog obyvatele regionu v zimě potrápil mnohem více než v předchozích letech, a to především v lednu a v únoru. Podle prvních odhadů byl začátek roku 2017 nejhorší za poslední léta. V prvních dvou měsících letošního roku se meteorologické podmínky přiblížily situaci, která panovala v imisně nepříznivých letech 2005, 2006 a 2010. Znečištěným ovzduším trpěl nejen Moravskoslezský kraj, ale zasáhlo v podstatě celé území republiky. Přesné srovnání letošní smogové sezony s předchozími lety však ještě vzniká, odborníci vyhodnocují data. Nejhorší situace byla 9. ledna, kdy množství prachu v ovzduší překročilo denní limit více než sedminásobně. Hůře na tom byli jen ve Věřňovicích. Tam lidé za první tři měsíce roku dýchali škodliviny v nadlimitním množství ještě o den déle a 9. ledna tam byl denní imisní limit překročen více než desetinásobně.

 

Od 9. května do 6. srpna bude probíhat rekonstrukce mostu přes řeku v Lubině. Stavební práce budou probíhat při plné uzávěrce, průchod bude umožněn jen pro pěší. Motoristé se musí připravit na to, že průjezd přes most bude zcela uzavřen. Betonový obloukový Most. č. 4824-1 v Lubině u fotbalového hřiště čeká generální oprava. Z technického hlediska je jeho stav nevyhovující, zanedlouho oslaví devadesátku, postaven byl v roce 1928. Vzhledem k tomu , že komunikace i most jsou v majetku Moravskoslezského kraje,  jedná se o investici Moravskoslezského kraje. Mostní podpěry budou opevněny proti vodní hladině toku. Betonové části mostu vyčistíme vysokotlakým vodním paprskem, obnažená výztuž bude opatřena antikorozním nátěrem. Osazeny budou nové mostní odvodňovače a uzávěry, na obou stranách mostu budou nové mostní římsy se zábradlím, vpravo pak chodníková římsa v šíři 1,625 metrů. Nakonec dojde k položení živičné vozovky. Provoz na místní komunikaci bude po dobu rekonstrukce pro automobily uzavřen. Průchod pro chodce a cyklisty, kteří budou muset sesednout z kola, bude zachován. Občané Větřkovic s uzavřením mostu pro motoristy nesouhlasí, město ale nemůže ovlivnit průběh rekonstrukce a možnosti uzávěry. Stavba náhradního mostu ani jiné řešení – kromě objížděk – dle investora nebylo možné. Autobusové zastávky Kopřivnice, Lubina – požární zbrojnice, dále pak Kopřivnice, Lubina – točna, Příbor, Hájov – ČSSS budou zrušeny. Veškerá autobusová doprava bude končit a začínat v zastávce Kopřivnice kulturní dům, Lubina u hřiště, potvrdil Pavel Roško, mistr oblasti Nový Jičín společnosti ARRIVA MORAVA, která smluvně zajišťuje autobusovou dopravu. Na změnu provozu jsou občané průběžně upozorňování rozhlasem.

 

Již potřetí nabízí město Kopřivnice občanům a soukromým firmám možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a zemního plynu formou elektronické aukce. Cílem tohoto projektu je dát možnost domácnostem, živnostníkům a firmám uspořit na energiích nemalé finanční prostředky. Zájemci by měli dodat v průběhu května na kontaktní místi ve vestibulu radnice kopie současných smluv včetně všech dodatků a roční vyúčtování. Do e-aukce se lze zapojit také elektronicky.

 

V úterý 11. Dubna začne letos pravidelná celoplošná deratizace ve městě a místních částech Kopřivnice. Kladení nástrah v jarní etapě deratizace potrvá do 22. 4. 2016. Následně vždy bude probíhat kontrola pokládek. Město Kopřivnice zároveň tímto vyzývá vlastníky, správce a nájemce všech objektů na území města k provedení deratizace ve svých objektech, pokud možno ve stejných termínech tak, aby se zvýšila účinnost deratizace. V době probíhající deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání domácích zvířat – psů a koček, bez dohledu chovatele. Předejdete tak možným komplikacím po náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlodavce vašim zvířetem!          

 

Společnost TATRA TRUCKS zveřejnila informaci o čerpání prostředků z dotačních programů. Tatra chce vyvinout světový unikát – vzduchem chlazený motor splňující emisní normu Euro 6. Třetí nejstarší automobilka na světě se tak chce posunout do kategorie high-tech podniků. K tomu by měla pomoci i dotace ve výši 65 milionů Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na dobudování vývojového a zkušebního centra. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci, o jakou společnost TATRA TRUCKS požádala. V minulém roce meziročně zvýšila počet prodaných vozů o více než 50 procent na 1326 vozidel a přijala přes 350 nových zaměstnanců.

 

16. března uplynulo 180 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších moravských sběratelů lidových písní, národopisce, filologa, učitele a zaníceného vlastence Františka Bartoše. Kopřivnická cimbálová muzika Pramínky připomene toto významné jubileum svým posluchačům pásmem 3 unikátních koncertů, ten první se odehraje 9. 4. na Hukvaldech, druhý se chystá v Kopřivnici 30. 4., třetí 14. 5. ve Štramberku.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice