13. 3. 2012

 

Ve středu 14. března v době od 08:00 – 14:00 hodin dojde z důvodu opravy poruchy vod. sítě k přerušení dodávky pitné vody na ulici I. Šustaly.  V dané lokalitě budou rozmístěny letáčky s oznámením.

 

Příští týden začne úklid města, odtah překážejících aut může stát majitele tisíce. Příští týden zahájí pracovníci firmy Slumeko komplexní čištění místních komunikací a parkovišť. Stejně jako v předchozích letech bude jarní úklid probíhat po etapách, přičemž celé město by mělo být vyčištěno v první polovině května. Jednotlivé úseky budou minimálně sedm dní před plánovaným čištěním označeny přechodným dopravním značením. Automobily, které budou mechanizovanému zametání překážet, čeká odtah. Pokud vlastník vozidla dostatečným způsobem neprokáže, že v době od instalace přechodných dopravních značek do doby začátku platnosti zákazu stání, nemohl vozidlo přeparkovat, bude hradit odtažení svého vozidla a navíc také pokutu za provedený přestupek. Přestupky bude na místě řešit městská policie, odtah vozidel bude provádět technicky uzpůsobené vozidlo správce místních komunikací. V případě, že odtažená auta nebudou vlastníkem (provozovatelem) vyzvednuta ještě tentýž den během dopoledne, vrátí je pracovníci Slumeka zpět na místo odtahu. Majitelé tak ovšem zaplatí dvojnásobek. Samotný odtah vozidla vyjde vlastníka vozidla na 1000 korun. Za první den parkování na odtahovém parkovišti je účtováno 80 korun. V případě odtahu vozidla tam a zpět bude tedy fakturováno 2080 korun. K vracení vozidel na místo odtahu přistoupilo město na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Pokud v rámci blokového čištění místních komunikací a parkovišť dojde k odtahu vozidla, bude s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu postupováno takto:

•             Odtažená vozidla se budou umísťovat na odtahové parkoviště v areálu společnosti Slumeko na adrese Štefánikova 58/31, Kopřivnice (naproti Kauflandu), tel. 556 802 100.

•             Vlastník (provozovatel) vozidla, kterému bylo vozidlo odtaženo, bude mít možnost dostavit se k vyzvednutí vozidla na odtahové parkoviště nejpozději do 12 hodin. V takovém případě zaplatí cenu jednoho odtahu a poplatek za parkování na odtahovém parkovišti.

•             Nedostaví-li se vlastník (provozovatel) pro vozidlo nebo jinak nekontaktuje odtahové parkoviště nejpozději do 12 hodin, vozidlo bude následně vráceno na místo odtahu. Po vlastníkovi (provozovateli) pak bude vymáháno zaplacení ceny odtahu na odtahové parkoviště, poplatku za parkování na odtahovém parkovišti a ceny za odtah vozidla zpět na místo odtahu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice