13. 3. 2024

Zápis do prvních tříd kopřivnických základních škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v Kopřivnici od 13:00 do 18:00 hodin, v Lubině to bude od 14:00 do 17:00 hodin, v Mniší od 14:00 do 18:00 hodin. ZŠ sv. Zdislavy má zápis v úterý 9. 4. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostaví děti, které k 31. srpnu letošního roku dosáhnou věku 6 let. Děti, které měly odklad povinné školní docházky, a děti, u nichž rodiče odklad plánují, se rovněž dostaví k zápisu. Povinná školní docházka se vztahuje také na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.

 

V neděli dopoledne se v katolickém domě konalo zábavné dopoledne plné logiky pro předškoláky. Setkání připravili učitelé a lektoři z neziskové organizace Svět vzdělání. Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou jsou součástí vybraných základních škol v ČR. V Kopřivnici funguje třída s rozšířenou výukou už 4 roky při základní škole 17. listopadu. V září se tu bude otevírat další třída. Nadstandardní přidanou dobu výuky hradí rodiče částkou cca 2000 kč měsíčně. Informační schůzka pro rodiče předškoláků, kteří mají zájem umístit své děti v této třídě, se bude konat 13. 3. v 16:00 hodin v ZŠ 17. listopadu.

 

Správa železnic zahájila v Kopřivnici práce spojené s výměnou kabelového rozvodu, který slouží k napájení zabezpečovacího zařízení na zdejší trati. Na úseku od nákladového po osobní nádraží takto v Kopřivnici v následujícím období vymění kabelové vedení o délce bezmála dva kilometry. Veškeré práce mají být hotové během letošního června. Na úrovni zastávky v Kopřivnici bude výměna hotova zhruba za dva týdny. Dále je naplánována rekonstrukce hlavního vlakového nádraží, kde bude cílem zvýšit komfort cestujících a také estetizovat chátrající objekt z přelomu 70. a 80. let. Samotná rekonstrukce by dle Správy železnic měla trvat rok a půl, přičemž během této doby se v souvislosti s rekonstrukcí nepředpokládá omezení provozu vlaků na trati. Pro cestující bude zajištěno dočasné zázemí s provizorní pokladnou, čekárnou a mobilními veřejnými toaletami.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice