14. 12. 2020

Od 13. prosince letošního roku začínají platit nové jízdní řády autobusů na Novojičínsku. Soupis změn oproti stávajícím jízdním řádům lidé naleznou na webových stránkách města Kopřivnice a již nyní se dají spoje platné od 13. prosince vyhledat na webových stránkách idos.idnes.cz. Aktuální informace nabízí i www.kodis.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje odložil záměr zřízení přímé autobusové linky z Kopřivnice a dalších měst do Hranic na Moravě k vybraným vlakovým spojům.

 

Radnice bude prodávat vánoční stromky přímo na své plantáži naproti koupališti. Zájemci si budou moci zakoupit stromky v pátek 18. prosince v době od 12.30 do 14.30 hodin. K dispozici bude omezený počet smrku pichlavého. Cena za jeden stromek bez ohledu na jeho velikost je stanovena na 400 korun za kus.

 

Zprovoznění staveb dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a silnice I/58 Příbor – Skotnice proběhne v úterý 15. 12. 2020.

 

Kamenné divadlo na Skalkách v Novém Jičíně dostává původní vzhled. Záchovné práce kamenného divadla začal v roce 2016 spolek Opravíme kamenné divadlo, později na jeho aktivity navázalo město Nový Jičín. Činnost Kamenného divadla v lokalitě Skalky byla obnovená v devadesátých letech minulého století, když se tam každoročně konala přehlídka Divadelní dílna. Město nyní nechalo rekonstruovat zídky, zpevnit schodiště a pokácet nemocné stromy. Poté se dodají nové lavičky, které už zůstanou v hledišti stabilně. Záchovné práce budou stát 724 tisíc korun, z toho 600 tisíc, díky členství města v Místní akční skupině Lašsko, uhradí dotace získaná ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Letošní poslední zasedání zastupitelstva města proběhlo 10. prosince. Záznam celé diskuze najdete jak zvukový tak videozáznam na webových stránkách města Kopřivnice pod záložkou usnesení. Před schválením programu byl na návrh pana Kuboše vyřazen bod podpora individuální bytové výstavby a starosta města program doplnil o volbu sedmého radního. Nejdůležitějším bodem byl v úvodu návrh rozpočtu města na rok 2021, který byl bez větší diskuze schválen. Město bude následující rok podle aktuálního plánu hospodařit s téměř 650 miliony korun (642,8 mil). V rámci programu na podporu realizace kanalizačních přípojek ve Vlčovicích a v Mniší byl prodloužen termín pro příjem žádostí do konce srpna roku 2021. Schválen byl také závěrečný účet svazku obcí regionu Novojičínska včetně zprávy revizní komise za uplynulý rok. Pověřen zastupováním našeho město v tomto svazku byl po hlasování Dušan Krompolc. Následně byly schváleny předložené body majetku města mimo jiné dlouze projednávaný prodej pozemků v průmyslovém parku firmě aproreal, která do našeho města přesune závod vyrábějící remosky. Půl milionu město doplatí za směnu pozemků dle Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice. Zastupitelé také vyslechli informace o průběhu projednávání zveřejněného záměru města prodat komplex pozemků v lokalita Dolní Roličky. 19 zastupitelů podpořilo vyhlášení dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2021 kde je alokováno něco přes 10 milionů korun a všichni zastupitelé schválili vyhlášení dotačního program na podporu kultury a osvětové činnosti pro následující rok kde bude rozděleno 800 tisíc korun. Formou individuální dotace byl podpořen atletický klub a FC Vlčovice Mniší, pro Klub házené a hokejový klub byla schválena rámcová smlouva na 2 roky. Sumou 690 tisíc korun byly podpořeny Kopřivnické dny techniky pro rok 2021. členem dozorčí rady Kabelové televize Kopřivnice byl zvolen Vladan Resner, který nahradí odstupujícího Milana Úlehlu.  Kontrolní výbor zůstává bez svého předsedy, kterým byl Dušan Krompolc a zastupitelé pověřili řízením kontrolního výboru Karla Kuboše. Následně byly schváleny Výbory pro místní části, které nahradí od 1. ledna komise v Lubině, Vlčovicích a Mniší. V nich bylo zvoleno 10 členů dle zvolených politických subjektů v posledních volbách a 11 člen, který by měl být předsedou, bude na základě návrhů výborů dovolen na následujícím zasedání. I při volbě sedmého radního panovala diskuze, která připomínala předvolení diskuzi. Při hlasování byl zvolen navržený Lumír Pospěch, který doplnil do plného počtu radu města. S městem Frenštát pod Radhoštěm byla ukončena smlouva o partnerství a spolupráci z roku 2013 v oblasti sociálních služeb. V posledním bodě byl schválen návrh rozpočtového opatření týkající se příspěvku na provoz střediska sociálních služeb města Kopřivnice. Po téměř 9 hodinách od zahájení bylo zasedání ukončeno.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice