14. 4. 2014

 

Z důvodu komplexního čištění komunikací a parkovišť bude v níže uvedených termínech omezeno stání motorových vozidel na těchto komunikacích a parkovištích. Vozidla stojící v úseku zákazového dopravního značení budou odtažena. Čištění bude probíhat dle harmonogramu dne:

15. dubna –  Pod Morávií

16. dubna – Erbenova, I. Šustaly od  Erbenové po Záhumenní, B. Němcové

17. dubna – Štramberská od Erbenové po Hřbitovní, Jilemnického, Haškova, Bezručova, Hřbitovní, Skupova, Wolkerova

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že v pondělí 14. dubna od 8:00 – 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody na ulici Komenského, Havlíčkově a Pod Stadionem.

 

 

Město Kopřivnice oznamuje nabídku dvou bytů o velikosti 1+2 pro zájemce z řad nájemců bytů v majetku města Kopřivnice.  Jedná se o byty na ulici Alšově, č. p. 1139 a 1141.   

 

 

Obrnit trpělivostí se musí nejen řidiči při průjezdu Kopřivnicí, ale stavební práce zahajují i ve  Frenštátu pod Radhoštěm. Nový „Kruháč“ nahradí křižovatku ulic Rožnovská, Horní a 6. května. Investorem je Moravskoslezský kraj a na realizaci se bude podílet téměř třemi miliony korun také Frenštát pod Radhoštěm. Stavba křižovatky začne v pondělí 14. dubna a má trvat do 13. července.

 

 

Celkem 600 litrů nekolkovaného alkoholu a téměř 650 000 kusů cigaret, to je výsledek úspěšného záchytu moravskoslezských celníků. Pracovníci z odboru dohledu prováděli monitorovací činnost jednoho areálu na Frýdecko-Místecku, a to na základě získaných informací a vlastního šetření. Jelikož na základě známých skutečností pojali podezření, že dochází k nelegálnímu obchodování, přistoupili v pondělí 7. 4. k fyzické kontrole. Té se zúčastnily čtyři hlídky v počtu 15 celníků a služební psovod se psem Lordem. Při samotné kontrolní činnosti celníci našli 648 400 kusů cigaret (3 242 kartónů) různých značek bez platné tabákové nálepky. Zboží bylo baleno v černých igelitových pytlích, krabicích a krabičkách a únik na spotřební dani byl v tomto případě vyčíslen na necelých 1,5 milionu korun. Dále byla objevena tisícilitrová plastová nádoba s 600 litry nahnědlé kapaliny s typickým zápachem po lihu. Orientačním testem bylo naměřeno 52% lihovitosti, daňový únik v tomto případě byl vyčíslen na téměř 90 000 korun. Pokud by se vybrané výrobky (cigarety a alkohol) dostaly na trh, stát by přišel na spotřební dani o 1,5 milionů korun. Případ je nadále v šetření.

 

 

O cenu hejtmana za společenskou odpovědnost soutěžilo rekordních šedesát uchazečů. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo ve čtvrtek 10. dubna 2014. Podstata společenské odpovědnosti je poskytovat výrobky či služby svému okolí, a to podle standardů, které jdou nad rámec povinnosti. V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013 zvítězilo město Kopřivnice. Všichni vítězové převzali z rukou hejtmana kraje ocenění v podobě skleněné plastiky „ARBOR VITAE“, zobrazující strom jako symbol růstu, z čistého křišťálu, v limitované sérii. Autorem díla je sochař Jan Šnéberger.

 

 

20. ročník pěvecké soutěžní přehlídky dětských a mladých zpěváků lidové a populární písně letos přilákal 312 účastníků.  Od roku 2004 o vítězi rozhoduje divácké hlasování.  Do letošního jubilejního 20. Ročníku Koprstar  zaslali diváci finalistům historicky nejvíce sms hlasů za celých deset let.  Do doby uzávěrky v pátek 11. 4. 2014, 12:00 hod dorazilo dio registru přes tisíc hlasů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Jarního koncertu školních sborů a kapel 15. dubna v Kulturním domě Kopřivnice.

 

 

Letošní úprava školního vyučování v souvislosti se státními svátky: Volné dny byly vyhlášeny na 2. a 9. 5. 2014 v ZŠ E. Zátopka, v ZŠ a Mš 17. listopadu, v ZŠ Milady Horákové, v ZŠ  Alšova, v  ZŠ Mniší a v ZŠ Lubina. 

 

 

Starosta města svolává na čtvrtek 17. dubna 2014 21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice. Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

 

 

Úřad bude otevřen výjimečně také v neděli. Ve dnech 23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Jelikož dle zákona mohou v Česku volit i občané jiných členských států EU, bude Městský úřad v Kopřivnici výjimečně otevřen i tuto neděli. Právě 13. duben je totiž posledním dnem, kdy mohou cizinci požádat o zápis do seznamu voličů. „Na základě ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu Evropské unie právo volit na území České republiky. Nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů u městského úřadu, v jehož správním obvodu je cizinec přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, je 40 dnů přede dnem voleb, tedy 13. dubna 2014. Jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, v tento den bude zajištěna služba zaměstnanců na městském úřadě v době od 8 do 16 hodin. Po tomto datu již nebude možné zápis do seznamu voličů učinit,“ vysvětlila Jana Sopuchová z oddělení správních agend. Návštěvy úřadu mohou cizinci využít zároveň k podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do obecního zastupitelstva, které se budou konat na podzim letošního roku.

 

 

Městský úřad v Kopřivnici a Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamují, že od 7. do 18. dubna bude vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát v katastrálním území Drnholec nad Lubinou. Občané mohou do operátu nahlédnout vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v budově bývalého Zahrádkářského domu v Lubině, nebo na Městském úřadu v Kopřivnici vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11:30 a od 12:30 do 14 či v pátek od 8 do 11:30.

 

 

Guerilla Knitting neboli ženy ženám II. – další díl akce neobvyklé tvořivosti připravuje K galerie od : 15. 4. 2014 – 18. 4. 2014. Jedná se o svérázný druh pouličního umění, spočívající v oplétání venkovních objektů. Pokud chcete zjistit více, umíte plést či háčkovat, přijďte do K – Galerie, v parku E. Beneše,  od 11:00 do  17:00.

 

 

Art Té Café Mandala zve na cestovatelskou besedu „Z Vřesiny do Austrálie“, která se uskuteční v pondělí 14. dubna v 17 hodin v čajovně Mandala. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován organizaci Pomoc psům Novojičínsko, která pomáhá psům v nouzi a spolupracuje i se zdejším útulkem ve Vlčovicích. Více informací naleznete na internetových stránkách čajovny Mandala.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice