14. 7. 2014

 

Nový web ulehčí občanům vyřizování na úřadech. Kopřivnice spustila na svém webu novou sekci „Potřebuji vyřídit“, která má lidem zjednodušit vyřizování na úřadech. Občané zde naleznou jednoduché vodítko, co vše musejí vyřídit v určitých životních situacích. Nový web rozvíjí již dříve zpracované postupy a nabízí přesah i mimo městský úřad na jiné instituce a organizace ve městě. Cílem nové sekce webu je, aby občan dostal komplexní a aktuální informace bez jakýchkoliv bariér mezi jednotlivými státními institucemi a organizacemi. Na kopřivnickém webu se lidé dozvědí, v které konkrétní kanceláři mohou záležitost vyřídit, jaké potřebují doklady, mohou si stáhnout formuláře, prostudovat související odkazy a také využít provázanosti s objednávkovým systémem městského úřadu. Nová sekce webu se zaměřuje hlavně na základní životní situace jakými jsou sňatek, narození dítěte, úmrtí, přestěhování, ztráta zaměstnání či sociální problematika. Připomínky lze zasílat na adresu kvalita@koprivnice.cz.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. vám oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody: 15. července od č.p. 1132 – 1138, 16. července od č.p. 1119 – 1096, 17. července od č.p. 1128 – 1131, dne 22. července od 8:00 – 14:00 hodin na ulici Ignáce Šustaly.

 

 

Město nabízí do nájmu 4 byty, nabídka dvoupokojového bytu na ulici Alšově, č. p. 1139 je  určena pro široký okruh zájemců a tři nabídky třípokojových bytů: Štramberská 1132, Alšova 1142 a Štramberská 1133 jsou určeny pro stávající nájemce v obecních bytech. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 30.07.2014 do 16:00 hodin na: Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 867 nebo 866.

 

Lašské muzeum v Kopřivnici si pro Vás v příštích měsících připravilo dvě výstavy fotografií. A obě mají společného jmenovatele – významného českého fotografa Josefa Sudka. Zahajujeme tzv. Sudkovský půlrok.

První z nich představí dílo pražsko-frenštátského fotografa Petra Helbicha. Naše výstava je nazvaná „Kamerou Josefa Sudka“, protože drtivá většina vystavených fotografií byla pořízena právě velkoformátovou kamerou. Výstava začíná 17. července a bude k vidění až do 14. září, kdy na ni svými fotografiemi naváže přímo Josef Sudek. Vzhledem k tomu, že se Petr Helbich nebude moci osobně zúčastnit vernisáže, 17. července v 16:30 v Lašském muzeu bude promítán dokumentární film o jeho životě nazvaný „Asák“. V průběhu celé výstavy budou k dostání i malé katalogy .

 

 

Nový systém centrálního zásobování teplem v Kopřivnici čeká již za několik týdnů spuštění zkušebního provozu. Ze 14 kilometrů nových rozvodů už zbývá dobudovat jen 1,6 km a od příštího týdne budou na nový systém postupně připojováni jednotliví odběratelé. Na větvi Sever chybí 0,3 km a pracuje se na ulici Francouzské. Na Jihu se musí vybudovat ještě 0,5 km, přičemž v současné době dělá na přepojích na stávající potrubí a dále na ulicích Kpt. Nálepky a Husově. Na Západě je potřeba dokončit 0,8 km a práce probíhají na ulicích Karla Čapka, Zdeňka Buriana a Pionýrské. Od příštího týdne budou na nový systém postupně napojovány jednotlivé objektové předávací stanice, což si vyžádá lokální odstávky dodávek teplé vody. Obyvatelé dotčených domů budou v předstihu informováni prostřednictvím letáků.

 

 

Město Kopřivnice mapuje zájem o využití devatenácti výměníkových stanic. Díky změně systému výroby tepla a teplé vody již nebudou stanice sloužit svému původnímu účelu a společnost Teplo Kopřivnice je do konce letošního roku předá městu. Již nyní se mohou hlásit zájemci, kteří by si chtěli nebytové prostory v těchto objektech pronajmout nebo koupit.

 

 

Výstavba nového dětského hřiště ve fotbalovém areálu v Lubině bude zahájena tento týden. Do přípravných prací byla zapojena i veřejnost, která mohla budoucí podobu hřiště ovlivnit hlasováním o nejlepším návrhu řešení. Zhruba třicítka lidí vybírala budoucí herní prvky přímo na veřejném projednání, dalších sto osmdesát hlasovalo prostřednictvím internetové ankety.

 

 

Dopravu v centru Kopřivnice bude řídit semafor, rekonstrukce přechodu pro chodce přes ulici Záhumenní u České spořitelny začala 7. července.  Dopravu u tohoto nejfrekventovanějšího přechodu ve městě bude zhruba od poloviny srpna řídit světelné signalizační zařízení. Půjde o vůbec první semafor v Kopřivnici.

 

 

Vestibul kopřivnické radnice zdobí výstava výtvarných prací místních školáků na téma „Stop válce a násilí“. Jedná se o výsledek soutěže, kterou vyhlásila škola na ulici Štramberské nesoucí nově čestné pojmenování Základní škola Floriána Bayera.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice