15. 12. 2023

Také letos dostanou Kopřivničané od města dárek v podobě stolního kalendáře. Tentokrát je věnován proměně centra města, která byla v letošním roce kopřivnickým tématem číslo jedna. Prostřednictvím dvojic fotografií připomene kalendář původní vzhled centra a nabídne srovnání s jeho současnou podobou. Mezi tyto dvojice je vloženo také několik fotografií s popisky, které jsou věnovány různým zajímavostem či významným milníkům stavby. Některé snímky poskytli městu místní fotografové Petr Kozlovský a Jan Zahradník, zbývající pořídili zaměstnanci města.

Stejně jako v předchozích letech je hlavním smyslem stolního kalendáře především informovat občany o konání nejrůznějších akcí, lhůtách splatnosti místních poplatků, termínech zasedání zastupitelstva apod. Distribuce více než 10 000 kalendářů bude zahájena již tento týden. Všechny domácnosti v Kopřivnici i místních částech by měly kalendáře ve svých schránkách najít do konce letošního roku – pokud se tak nestane, mohou si je vyzvednout nejdříve začátkem ledna na  informacích ve vestibulu radnice.

 

Zastupitelé schválili rozpočet, upravili vyhlášky a rozdali dotace. Ve čtvrtek 14. prosince se konalo poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice. Jedním z nejdůležitějších bodů programu byl návrh rozpočtu na příští rok, který poprvé v historii města překračuje hranici 800 milionů korun.

Ve smyslu třídění podle příjmů a výdajů daného roku sice schválený rozpočet počítá se schodkem, ovšem při započtení přecházejících zůstatků z letošního roku je bilance rozpočtu vyrovnaná. Na straně příjmů i výdajů bude více než 826 milionů korun. Rozpočtově nejvýznamnějším zdrojem jsou opět daňové příjmy, včetně příjmů ze správních a místních poplatků. Jejich výše se odhaduje na 492 milionů korun, což je přibližně 60 procent všech zdrojů rozpočtu. Dalšími jsou dotace a běžné příjmy plynoucí z činnosti jednotlivých odborů. Výdaje jsou zejména provozní, v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a sportu, veřejných služeb či výdaje na opravy a údržbu majetku. Mezi nově plánované investice patří proměna prostoru před Technickým muzeem Tatra (27 mil.), stavba mostu na ulici Erbenově (27 mil.), další etapa rekonstrukce tribuny na Stadionu Emila Zátopka (23 mil.), dofinancování rekonstrukce centra města (20 mil.) nebo výstavba parkoviště na ulici Školní (19 mil.). Další velké investiční akce se budou v roce 2024 projektovat – například přestavba historické budovy ZŠ Náměstí na knihovnu a komunitní centrum, přebudování přístavby ZŠ Náměstí na byty, modernizace koupaliště nebo záměr vybudovat odstavné parkoviště pro kamiony a dodávky.

Dále se zastupitelé zabývali výší místního poplatku za systém odpadového hospodářství, který se od ledna zvýší z 660 korun na 720 korun, tedy o 5 korun měsíčně. Důvodem jsou zejména rostoucí náklady na zpracování a likvidaci odpadu plus změna výše DPH. Úprav doznala také vyhláška týkající se místního poplatků ze psů, která sjednotí sazby na celém území Kopřivnice. Obyvatelé místních částí tak budou platit stejně jako majitelé psů ve městě – tedy v rodinném domě 300 korun ročně a v domě s více než dvěma byty tisícovku. Nadále však bude platit sleva pro osoby starší 65 let a osvobození od poplatkové povinnosti pro držitele průkazu ZTP a další specifické skupiny obyvatel.

Tradičně se na posledním zastupitelstvu v roce projednávaly také dotace pro sportovní kluby. Individuální dotace v celkové výši 2,8 milionu korun získají Klub házené Kopřivnice, Hockey Club Kopřivnice, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice a FC Vlčovice-Mniší. O více než 11 milionů korun z Dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit se podělí třicítka místních klubů – dvacet dotací přesahujících 50 tisíc schválilo zastupitelstvo, o nižších částkách rozhodla už dříve rada města. Schválena byla rovněž dotace ve výši 700 tisíc korun na zajištění 12. ročníku Kopřivnických dnů techniky a vyhlášení Dotačního programu na podporu kultury, osvětové činnosti a komunitní spolupráce s celkovou alokací 1 060 tisíc korun.

Všechna přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice jsou k dispozici na webu města, o vybraných tématech najdete informace na webu a prostřednictvím Kopřivnických novin a Kabelové televize Kopřivnice.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice