15. 2. 2016

 

Během neděle vjížděli kopřivničtí hasiči ke třem událostem, v jednom z případů byla naměřena vysoká hodnota oxidu uhelnatého. Hasiči byli vysláni do rodinného domu na ulici Husově, kde zasahující posádka záchranné služby naměřila vysoké hodnoty oxidu uhelnatého. Hasiči po příjezdu na místo pokračovali v odvětrávání objektu a prováděli měření. Jako zdroj byl identifikován kotel na tuhá paliva. Oxid uhelnatý je prudce jedovatý plyn, lehčí než vzduch, vznikající při nedokonalém spalování, nejen tuhých látek, ale také zemního plynu. V zájmu zdraví, nebo spíše života občanů, je mít v pořádku spalinové cesty a kotel. Nebezpečí je o to větší, že únik CO není smyslově postižitelný, nemá žádnou chuť ani zápach. V tomto případě naštěstí nedošlo ke smrti, ani nevratnému poškození zdraví.

 

Ve vestibulu městského úřadu jsou do 8. března k vidění hned dvě výstavy – Kopřivnice očima našich nejmenších dětí a zároveň dvanáct výstavních panelů, které občanům přibližují projekt Revitalizace centra města Kopřivnice. I když byl projekt již představen široké veřejnosti, pro velký zájem ze strany občanů výstavní panely na úřadě zůstaly. V závěru minulého týdne nainstalovaly děti z Mateřské školy Ignáce Šustaly ve vestibulu kopřivnické radnice výsledek projektu Naše město. K vidění jsou 3D práce, které vznikly za pomoci rodičů a učitelek Martiny Suchoňové a Veroniky Opatřilové. Celým projektem dětiprovázela loutka Kostkáčka, která město dobře znala a motivovala je k jejímu poznávání.

 

Radnice žádá o dotaci ve výši 1,2 milionu korun na realizaci projektu podporující aktivity udržitelného rozvoje, zejména v oblasti energetiky.

 

MiniKoprstar bude vybírána v kinosále KDK ve středu 17. února od 15. hodin, castingová kola na ZŠ probíhají do 18. února a semifinále Koprstar se uskuteční 24. února.

 

Desátý ročník PŘEHLÍDKY TECHNICKÝCH PROFESÍ s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“ bude zahájena 13. dubna 2016 v 8:15 hodin ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Přehlídka je organizována ve dvou dnech a to 13. a 14. dubna 2016, vždy od 9:00 do 16:00 hodin, ve spolupráci Úřady práce v Kopřivnici a Novém Jičíně, společně se Střední technickou a zemědělskou školou v Novém Jičíně. Názornými ukázkami přehlídka přiblíží jednotlivé profese žákům 8. tříd a jejich výchovným poradcům ze základních škol měst a obcí okresu Nový Jičín. Akce je určena všem, kteří se nyní rozhodují o svém budoucím povolání.

 

Ve středu 17. února se uskuteční veřejné projednání, týkající se chystané rekonstrukce ulice Štramberské. Veřejnost bude mít možnost shlédnout a připomínkovat plány na rekonstrukci, a to od 15:30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v desátém patře kopřivnické radnice. Všichni jsou na setkání srdečně zváni.

 

Ve čtvrtek 4. února přivítal starosta Miroslav Kopečný prvního kopřivnického občánka roku 2016, kterým se stala Aneta Letáčková, přestože přišla na svět až 5. ledna v Ostravě. Kromě osobního přivítání starostou města získala Anetka dárkový balík s hračkami a kojeneckými potřebami, její maminka přijala pamětní list a květiny. Rodiče Anna Španihelová a Ondřej Letáček o dceři, která po narození vážila 3 620 gramů a měřila rovných 50 cm, hovoří jako o hodném, zdravém a dobře prospívajícím miminku. Nejen prvnímu občánkovi je každoročně věnována mimořádná pozornost. Na slavnostní přivítání a milé dárečky se mohou těšit také ostatní kopřivnická miminka. Letos je naplánováno šestnáct obřadů v následujících termínech:

Sobota 05.03. Kopřivnice (9:00, 10:00, 11:00)

Neděle 05.06. Lubina

Sobota 11.06. Kopřivnice (9:00, 10:00, 11:00)

Sobota 10.09. Kopřivnice (9:00, 10:00, 11:00)

Neděle 06.11. Lubina, Vlčovice, Mniší

Sobota 26.11. Kopřivnice (9:00, 10:00, 11:00)

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice