16. 10. 2017

 

V Parku E. Beneše i nadále probíhá Cvičení pro dospělé zdarma. Přijďte si zacvičit každé pondělí v sudý týden od 17 hodin a v lichý týden od 10 hodin dopoledne až do 13. listopadu. S sebou si vezměte sportovní oblečení.

 

Město Kopřivnice srdečně zve všechny seniory na další aktivitu z celoročního programu Aktivní senior 2017 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání. Zábavné soutěžní odpoledne se uskuteční v úterý 17. října ve 14 hodin v 10. patře budovy městského úřadu.

 

Stovka seniorů z Kopřivnice navštívila 20. 9. 2017 spřátelené města na Slovensku – Bánovce nad Bebravou. Poznávací zájezd do budoucího partnerského města Bánovce nad Bebravou byl pro kopřivnické seniory připraven v rámci programu Aktivní senior 2017. V rámci návštěvy si účastníci výletu prohlédli bývalou automobilku Tatra a bylo připraveno setkání s představiteli města s přátelským posezením. Zajímavého programu v Bánovcích se účastnilo také více než 50 tamních seniorů. Zde byla domluvena i reciproční návštěva seniorů z Bánovců v Kopřivnici s obdobným programem – ta se bude konat 19.října 2017. Dopoledne proběhne návštěva Tatry a od 12:00 – 13:30 hodin bude vyhrazen prostor v Katolickém domě na oběd a společné setkání slovenských a kopřivnických seniorů. Zájemci o setkání jsou srdečně zváni!!!

 

Ve středu 4. října začaly v rámci Akademie přednášky na téma „Témata z astronomie“, kdy budou v průběhu osmi přednášek odborníci z hvězdárny ve Valašském Meziříčí mluvit na různá astronomická témata – Kosmonautika, Slunce, gravitace, vliv vesmíru na Zemi, komety a meteory, nejznámější astronomové. Toto téma zaujalo a na přednášky se přihlásilo 31 posluchačů. Přímo na přednášku navazuje aktuální výstava v knihovně. Putovní výstavu v rámci projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost, připravila Hvezdarna-valasske-mezirici. Výstava o rozsahu pěti panelů představuje Evropskou kosmickou agenturu (ESA) jako hlavního lídra evropské kosmonautiky, představuje její soudobé projekty a směr vývoje. Ukazuje na několika příkladech, jak ovlivňují a jak moc zasahují kosmické technologie do běžného života každého z nás včetně praktických aplikací. Putovní výstava „Kosmonautika a kosmické technologie“ – bude v knihovně do konce října.

 

Školní hřiště u Sedmnáctky je posledním areálem, který dosud nebyl modernizován. Město jej opravuje z vlastních prostředků, protože tomuto projektu nebyla přiznána dotace. Z rozpočtu města je na opravu hřiště vyčleněno cirka 11 milionu korun četně DPH. Peníze poslouží na modernizaci sportoviště tak, aby odpovídalo dnešním požadavkům, stavělo se totiž současně se školní budovou, letos to je přesně 30 let. V roce 2009 byla renovována travnatá plocha fotbalového hřiště a to včetně vybudování systému umělého zavlažování. Rekonstrukce se tedy dotýká celého areálu okolo fotbalového hřiště, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, součástí projektu je také instalace tribunky včetně mobiliáře, oplocení, instalace umělého osvětlení a kamerového systému, altán a hřiště pro volnočasové aktivity a školní družinu a úpravy okolního terénu včetně opravy stávající betonové zdi. Novinkou v tomto areálu budou venkovní cvičební stroje, podobně jako tomu je v areálu skautského střediska Vanaivan. Hřiště by mělo být dokončeno do konce října, pro veřejnost pak bude k dispozici až na jaře.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá ve spolupráci s Městem Kopřivnice cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. První setkání se konalo v pátek 6. Října v malé učebně ve druhém patře radnice. Prvním tématem byl Ošetřovatelský kurz, praktický nácvik a komunikační kurz pod vedením Ivy Vránové, následovala přednáška o péči o člověka s demencí, Veroniky Janoškové. Účastníci na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma. Cyklus je možno absolvovat kompletně nebo po jednotlivých lekcích. Kurz až do února nabízí ještě další 3 setkání: fyzioterapeutický kurz, sociálně právní kurz, komunikace a péče v závěru života. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškové místnosti je nutné se před akcí zaregistrovat.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října. Umístění volebních místností zůstává stejné jako v minulém roce, a tak se v Kopřivnici a místních částech opět otevře 21 volebních okrsků. Ke kterému okrsku lidé patří, zjistí například na adresním štítku s dodanými volebními lístky. Pokud je lidé ve schránce nenajdou, mohou si je vyzvednout přímo ve volebním okrsku. Členové okrskových volebních komisí, kteří budou na průběh voleb dohlížet, se sešli v úterý 26. září v KDK. Na prvním zasedání složili předepsaný slib a zvolili si předsedu a místopředsedu, kteří spolu se zapisovatelkami prochází školením, na kterém jim je vysvětlen způsob zjišťování výsledku hlasování.

  • Volby do Poslanecké sněmovny PČR
  • V pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin
  • V sobotu 21. října od 8:00 do 14:00 hodin
  • V Kopřivnici a místních částech 21 volebních okrsků
  • V Moravskoslezském kraji se uchází o přízeň voličů 26 volebních stran, hnutí a koalic.

 

Koncem září schválili zastupitelé dotační pravidla na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu pro rok 2018. Příjem jednotlivých žádostí o podporu zahájí radnice 21. října a uzávěrka prvního kola žádostí je po sedmi dnech, tedy 28. října. V červnu příštího roku pak budou mít sportovní organizace a kluby možnost ucházet se ještě ve druhém kole o dotaci na nájmy, činnost a pořádání akcí. Zároveň je možné podávat žádosti i o individuální dotace. Podmínky zájemci najdou na webových stránkách města v záložce dotace. Dotační programy na podporu kultury a osvětové činnosti a Zdravé města Kopřivnice prozatím vyhlášeny nejsou. Http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/1OSK2018.pdf

 

Radnice žádá spolky, organizace a lidi, kteří organizují akce ve městě a mají zájem, aby byla právě jejich akce uvedena v městském kalendáři pro rok 2018, aby informaci o termínu a místě konání zaslali nejpozději do 3. listopadu na adresu ic@koprivnice.cz a předmět e-mailu je třeba nazvat Kalendář 2018. Stolní kalendář bude věnován 70. výročí povýšení Kopřivnice na město, doplní jej snímky našeho města z ptačí perspektivy a do všech kopřivnických domácností budou distribuovány během druhé poloviny prosince 2017.

 

Policie upozorňuje řidiče, aby ve větší míře předvídali na komunikacích možný střet se zvěří, jak dokazují 3 případy na Novojičínsku v poslední době, například u Palačova zkřížili cestu řidiči 2 divočáci, následná škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. Vzhledem k ročnímu období dochází k větší migraci zvěře, a proto policie žádá řidiče, aby jezdili opatrně, zvláště v brzkých ranních a večerních hodinách.

 

Výhledy z rozhledny na Bílé hoře budou brzy muset turisté a výletníci oželet. Sezona na oblíbené turistické atrakci posledního října končí. Ještě před uzavřením se na rozhlednu vypravili stavebníci, aby dali do pořádku základnu rozhledny, do které zatéká. Naštěstí se tyto práce mohou provádět za provozu, téměř bez omezení, takže turisté si mohou vyšlapat všechny schody až na ochoz a rozhlédnout se po okolní krajině. Stavebníci ale zůstanou dole, 6. Října byla předána stavba k opravě fasády, odvodnění a oprav se dočká i schodiště, práce provádí firma Chalupa a syn na základě zadání sdružení Cetin a T mobile, které opravu financuje. V závislosti na klimatických podmínkách by oprava měla trvat cca 2 týdny.

 

Kopřivnice v září překročila pomyslnou mez – situace na trhu práce se u nás otočila. Nabídka volných míst poprvé převyšuje poptávku. V Kopřivnici je k dispozici je celkem 1056 pracovních pozic, ale jen 1028 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti činí 3,43 %. Nově se na prac. úřadu zaregistrovalo 172 lidí. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla na dvacetileté minimum. Méně lidí bez práce v Moravskoslezském kraji od roku 1997 nebylo. Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl v září o 3,5 procenta na 51 537, podíl nezaměstnaných osob poklesl na 5,9 procenta. Zářijový výsledek tak předstihl dosavadní minimum z října roku 2008, kdy bez práce bylo na území kraje 52 991 osob. Ve srovnání jednotlivých regionů je podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji stále nejvyšší z celé republiky. Uchazeči mají na výběr 14 480 míst. V Česku nezaměstnanost klesla oproti předchozímu měsíci o 2 desetiny na 3,8 %. Práci hledalo celkem 284 915 lidí. Na 1 místo je v přepočtu vedeno 1,4 žádostí. Nejnižší nezaměstnanost v kraji je trvale na Novojičínsku 3,3 procenta, práci hledá 3 618 lidí. Pracovních míst je o 200 více, k dispozici je jich 2 565, v přepočtu tak na 1 pracovní pozici připadne 1,4l žádosti o práci.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice