18. 10. 2017

 

UPOZORŇUJEME, že Rozhledna Bílá hora bude do 23. října 2017 uzavřena z důvodu opravy přístupového schodiště. Pro veřejnost bude v letošním roce otevřena naposledy od 24. října do 29. října 2017.

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude přerušena dodávka pitné vody v obci Lubina 19. října od 8:00 – 14:00 hodin. Více informací na www.smvak.cz.

 

Společnost SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice bude přistavovat velkoobjemové vany 7 m3  na ukládání objemného odpadu z domácností v následujících lokalitách a termínech vždy v 15 hodin.

Do van je zakázáno odkládat: stavební odpad, mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, lednice, zářivky, rádia, akumulátory, monočlánky, zbytky barev, laků, ředidel a další odpad s nebezpečnými vlastnostmi, který může být odložen ve sběrném dvoře na ul. Panské a také směsný komunální odpad, který patří do kontejnerů a popelnic.

  • 18. 10. 17. listopadu 1216 – u výměníku           
  • 23. 10. Osvoboditelů 1214                            
  • 24. 10. I. Šustaly – u výměníku 
  • 25. 10. Družební 1003
  • 30. 10. Na Vápenkách
  • 31. 10. Alšova 1139 – 1140 parkoviště
  • 01. 11. Haškova – rozcestí s ul. Jilemnického    

 

Návštěva seniorů z Bánovců n. B. v Kopřivnici se bude konat 19. října 2017. Dopoledne proběhne návštěva Tatry a od 12:00 – 13:30 hodin bude vyhrazen prostor v Katolickém domě na oběd a společné setkání slovenských a kopřivnických seniorů. Zájemci o setkání jsou srdečně zváni!!!

 

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI OD 6. ŘÍJNA 2017 V KOPŘIVNICI. Diakonie ČCE pořádá ve spolupráci s Městem Kopřivnice cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Kurzy se uskuteční na Městském úřadě v Kopřivnici na adrese Štefánikova 1163/12 v zasedací místnosti č. 266 ve 2. patře budovy. Vzhledem k omezené kapacitě je nutno vyplnit přihlášku.

  • Pá 20. 10. 9.30 -15.30 h               Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová
  • So 21. 10.   8.30-17.30 h               Kurz komunikace II a Pečování v závěru života, Mgr. Iva Vránová

 

Ve středu 4. října začaly v rámci Akademie přednášky na téma „Témata z astronomie“, kdy budou v průběhu osmi přednášek odborníci z hvězdárny ve Valašském Meziříčí mluvit na různá astronomická témata – Kosmonautika, Slunce, gravitace, vliv vesmíru na Zemi, komety a meteory, nejznámější astronomové. Toto téma zaujalo a na přednášky se přihlásilo 31 posluchačů. Přímo na přednášku navazuje aktuální výstava v knihovně. Putovní výstavu v rámci projektu Společné vzdělávání pro společnou budoucnost, připravila Hvezdarna-valasske-mezirici.

Výstava o rozsahu pěti panelů představuje Evropskou kosmickou agenturu (ESA) jako hlavního lídra evropské kosmonautiky, představuje její soudobé projekty a směr vývoje. Ukazuje na několika příkladech, jak ovlivňují a jak moc zasahují kosmické technologie do běžného života každého z nás včetně praktických aplikací. Putovní výstava „Kosmonautika a kosmické technologie“ – bude v knihovně do konce října.

 

Školní hřiště u Sedmnáctky je posledním areálem, který dosud nebyl modernizován. Město jej opravuje z vlastních prostředků, protože tomuto projektu nebyla přiznána dotace. Z rozpočtu města je na opravu hřiště vyčleněno cirka 11 milionu korun četně DPH. Peníze poslouží na modernizaci sportoviště tak, aby odpovídalo dnešním požadavkům, stavělo se totiž současně se školní budovou, letos to je přesně 30 let. V roce 2009 byla renovována travnatá plocha fotbalového hřiště a to včetně vybudování systému umělého zavlažování. Rekonstrukce se tedy dotýká celého areálu okolo fotbalového hřiště, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, součástí projektu je také instalace tribunky včetně mobiliáře, oplocení, instalace umělého osvětlení a kamerového systému, altán a hřiště pro volnočasové aktivity a školní družinu a úpravy okolního terénu včetně opravy stávající betonové zdi. Novinkou v tomto areálu budou venkovní cvičební stroje, podobně jako tomu je v areálu skautského střediska Vanaivan. Hřiště by mělo být dokončeno do konce října, pro veřejnost pak bude k dispozici až na jaře.

 

Kopřivnice v září překročila pomyslnou mez – situace na trhu práce se u nás otočila. Nabídka volných míst poprvé převyšuje poptávku. V Kopřivnici je k dispozici je celkem 1056 pracovních pozic, ale jen 1028 uchazečů o práci. Míra nezaměstnanosti činí 3,43 %. Nově se na prac. úřadu zaregistrovalo 172 lidí. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla na dvacetileté minimum. Méně lidí bez práce v Moravskoslezském kraji od roku 1997 nebylo. Celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl v září o 3,5 procenta na 51 537, podíl nezaměstnaných osob poklesl na 5,9 procenta. Zářijový výsledek tak předstihl dosavadní minimum z října roku 2008, kdy bez práce bylo na území kraje 52 991 osob. Ve srovnání jednotlivých regionů je podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji stále nejvyšší z celé republiky. Uchazeči mají na výběr 14 480 míst. V Česku nezaměstnanost klesla oproti předchozímu měsíci o 2 desetiny na 3,8 %. Práci hledalo celkem 284 915 lidí. Na 1 místo je v přepočtu vedeno 1,4 žádostí.

Nejnižší nezaměstnanost v kraji je trvale na Novojičínsku 3,3 procenta, práci hledá 3 618 lidí. Pracovních míst je o 200 více, k dispozici je jich 2 565, v přepočtu tak na 1 pracovní pozici připadne 1,4l žádosti o práci.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice